TransInfo

Francuska grupa miała wyśmienity kwartał. Zaważył na wynikach całego roku

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

Francuski operator logistyczny CMA CGM pochwalił się zyskiem w pandemicznym 2020 r. Popyt na fracht morski i wzrost stawek pozwolił grupie osiągnąć zysk netto mimo spadku przewozów. A to wszystko w jednym kwartale.

Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 1,75 mld dolarów w ubiegłym roku. Dla porównania w 2019 r. miała stratę 229 milionów dolarów. Strata w 2019 r. związana była z przejęciem CEVA Logistics.

Sprzedaż spółki w całym 2020 r. wzrosła o 3,9 proc. w porównaniu do poprzedniego roku osiągając 31,5 mld dolarów. Zysk EBITDA wyniósł 6,1 mld dolarów, znacznie powyżej 3,76 mld dolarów w 2019 r.

CMA CGM skorzystała z wysokiego popytu na dobra konsumpcyjne, a w związku z tym także na usługi transportu morskiego, w ostatnim kwartale 2020 r. Wysoki poziom popytu, w połączeniu z brakiem kontenerów, przełożył się na rekordowo wysokie stawki we frachcie morskim. Dzięki temu w ostatnich trzech miesiącach roku firma miała 1 mld dolarów zysku netto.

W IV kwartale zysk operacyjny przed opodatkowaniem (EBITDA) wyniósł 2,23 mld dolarów wzrastając z poziomu 1 mld dolarów w ostatnim kwartale 2019 r.

O wpływie rekordowych stawek za fracht morski najlepiej świadczy fakt, iż CMA CGM osiągnęła zysk netto i znaczny wzrost zysku EBITDA mimo spadku przewiezionego wolumenu ładunków. Ten spadł o 2,7 proc. rok do roku do poziomu 20,98 mln TEU.

Głównym segmentem działalności grupy jest spedycja i ten dział osiągnął sprzedaż w 2020 r. w wysokości 24,2 mld dolarów (wzrost o 4 proc. rok do roku). Zysk EBITDA wyniósł 5,5 mld dolarów, wzrastają o 71,1 proc. w porównaniu do 2019 r.

Segment logistyczny, reprezentowany przez CEVA Logistics, pochwalić się mógł sprzedażą za 7,4 mld dolarów, stanowiącą wzrost o 3,1 proc. Zysk EBITDA wzrósł o 12 proc. rok do roku do 609 mln dolarów.

Grupa liczy, iż wysoki popyt na fracht morski utrzyma się w pierwszej połowie 2021 r. Warto wspomnieć, że w tym roku CMA CGA weszła na rynek transportu lotniczego. Obecnie grupa ma cztery samoloty cargo.

Fot. CMA CGM Group

Tagi