Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Urząd Transportu Kolejowego podał dane dotyczące przewozów intermodalnych zrealizowanych koleją w II kwartale. Wyniki robią wrażenie szczególnie w zestawieniu z analogicznym okresem 2018 r. Operatorzy kolejowi przewieźli o 33 tys. jednostek więcej i ponad 60 tys. TEU.

Z wyliczeń UTK wynika, że to wzrost odpowiednio o 10,8 proc. i 13,6 proc. W ujęciu liczbowym, między kwietniem a końcem czerwca pociągami przetransportowano około 333 tys. sztuk jednostek, co stanowiło 511 tysięcy TEU. Wynik ten wpłynął także na zwiększenie udziału segmentu przewozów intermodalnych w całym rynku. Licząc rok do roku, wynosi on 1,4 punktu procentowego.

W II kwartale przewozy intermodalne koleją w sumie wyniosły 4,7 mln ton (praca przewozowa – ponad 1,6 mld tonokilometrów). Pod względem przewiezionej masy udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym stanowił 7,8 proc.

– Dla dalszego rozwoju transportu intermodalnego istotne jest m.in. zapewnienie odpowiednich czasów przejazdów. Sprawne połączenia mogą wpłynąć na to, że Polska zwiększy swój potencjał jako kraj tranzytowy łączący Wschód z Zachodem – skomentował wyniki Ignacy Góra, prezes UTK.

Zdaniem szefa UTK istotne są również działania zmierzające do zwiększenia liczby połączeń w kierunku Północ-Południe.

– Obecnie jest tu jeszcze wiele do poprawy. Przewozy z portów odbywają się głównie w ruchu krajowym a na niewielką skalę w przewozach międzynarodowych. Dlatego w najbliższym czasie istotne są intensywne i przemyślane działania w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury – dodał Góra.

W II kwartale 2019 r. kolejowe przewozy intermodalne wykonywało w Polsce 18 licencjonowanych przewoźników – o dwóch więcej niż przed rokiem. Największy udział pod względem przewiezionej masy w I półroczu miało PKP Cargo (44,06 proc. udziału). Drugi pod tym względem był Captrain Polska (13 proc.), a trzeci PCC Intermodal (11,24 proc.).

Fot. Pixabay/Pexels

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu