Polska gospodarka rośnie, eksport do Niemiec też

Polska gospodarka rośnie, eksport do Niemiec też

W pierwszym półroczu tego roku import towarów do Polski przeważał nad eksportem. Bilans handlu zagranicznego w okresie od stycznia do czerwca był ujemny i wyniósł 5,2 mld zł – wynika z danych opublikowanych we wtorek przez GUS. Urząd podał także wstępny szacunek dotyczący rozwoju polskiej gospodarki – w II kwartale PKB wzrósł o 5,1 proc. rok do roku, wobec 4 proc. w analogicznym okresie 2017 r.

Szacunki wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) mają charakter wstępny i mogą być jeszcze zrewidowane. Dokładne dane poznamy 31 sierpnia.

Co do handlu zagranicznego, to wartość produktów wyeksportowanych z Polski w I półroczu wyniosła w cenach bieżących 452,5 mld zł. Z kolei wartość import towarów do naszego kraju osiągnęła pułap 457,7 mld zł. Dla porównania w ubiegłym roku pierwsze sześć miesięcy przyniosło dodatni bilans handlu zagranicznego – na poziomie 4,3 mld zł.

Pociechą w tej sytuacji może być fakt, że w zestawieniu do analogicznego okresem ubiegłego roku, w 2018 r. eksport wzrósł o 3,3 proc. Z drugiej strony wzrost importu był jeszcze znaczniejszy – o 5,5 proc.

Eksport do Niemiec wzrósł

Patrząc na strukturę wymiany towarowej między Polską a zagranicą, najwięcej eksportujemy do krajów rozwiniętych – 87,1 proc. (w tym 80,3 proc. do Unii Europejskiej). Podobnie jest z importem – 66,7 proc. produktów trafia do nas z krajów rozwiniętych (z UE 59,3 proc.).

W porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku, wzrósł o 0,7 proc. eksport do Niemiec, czyli głównego partnera handlowego Polski. Eksport do naszego zachodniego sąsiada stanowił 27,9 proc. ogółu, natomiast import zza Odry obniżył się o 0,1 p. proc. i stanowił 22,8 proc. Polska ma po pierwszych sześciu miesiącach tego roku dodatnie saldo w handlu z Niemcami, które wyniosło 22,1 mld zł (w 2017 r. było to nieco mniej – 19,5 mld zł).

Na tym tle bardzo skromnie wygląda wymiana handlowa z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Eksport do tego obszaru stanowił 5,7 proc. całości sprzedanych za granicę produktów. Udział towarów sprowadzonych z krajów tego regionu stanowił natomiast 8,9 proc. importu do Polski.

W okresie styczeń-czerwiec br. wśród kluczowych partnerów handlowych Polski wzrost eksportu odnotowano także do: Rosji, Stanów Zjednoczonych, Francji, Holandii, Szwecji, Hiszpanii oraz Czech. Import wzrósł z: Rosji, Hiszpanii, Niemiec, Francji, Belgii, Holandii, Stanów Zjednoczonych i Chin.

Fot. Bartosz Wawryszuk

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty