TransInfo

Photo: National Renewable Energy Lab / Flickr / CC BY-NC-ND 2.0 (image cropped)

Kolejny operator logistyczny notuje świetne wyniki. To może być jednak ostatni taki kwartał

W I kwartale 2022 r. CMA CGM zanotowało 18,22 mld dolarów przychodu, co stanowiło wzrost o prawie 70 proc. rok do roku (z poziomu 10,72 mld dol.). Dzięki stawkom kontenerowym kilkukrotnie wzrósł też zysk netto.

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

Wynik EBITDA (zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków i amortyzacji) wyniósł 8,8 mld dolarów, aż o 178 proc. więcej niż 3,18 mld dolarów uzyskane w I kw. 2021 r.

Zysk netto grupy osiągnął 7,199 mld dolarów – co stanowi ponad trzykrotny wzrost z 2,078 mld dolarów uzyskanych w I kw. 2021 r.

Najważniejszym segmentem operacyjnym grupy jest działalność spedycyjna. Przychody z tego segmentu wyniosły 14,85 mld dolarów w I kwartale, co stanowiło ponad 70 proc. wzrostu rok do roku. Wynik spedycji stanowił 81,5 proc. przychodów całej grupy. Stanowił też praktycznie cały wynik EBITDA grupy – osiągając 8,53 mld dolarów (skok aż o 187 proc.).

Wolumen przetransportowanych towarów był jednak minimalnie mniejszy w roku bieżącym aniżeli w I kw. 2021 r. Tegoroczny rezultat to 5,3 mln TEU w porównaniu do 5,46 mln TEU w okresie styczeń-marzec 2021 r. Spadek był przede wszystkim konsekwencją zatorów w portach, co przełożyło się na dłuższy okres oczekiwania na rozładunek i dłuższe powroty do portów załadunku. Wysokie stawki sprawiły, iż przychody i wynik EBITDA wyraźnie wzrosły.

Wzrosły także wyraźnie koszty operacyjne (o 16 proc. rok do roku) – szczególnie podrożało paliwo (tu wzrost sięgnął aż 46 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku).

Wyniki poprawił także segment logistyczny. Jego przychody urosły o 57,2 proc. rok do roku w I kw. 2022 r. do poziomu 3,39 mld dolarów. Poprawił się także wynik EBITDA, aczkolwiek wzrost ten był znacznie skromniejszy niż w przypadku segmentu spedycyjnego bo “tylko” o 45 proc. (do 250 mln dolarów).

Wyniki CMA CGM przypominają rezultaty finansowe innych operatorów logistycznych – którzy dzięki działalności w dziedzinie transportu morskiego także zanotowali wyraźny wzrost przychodów, a także kilkukrotnie większy zysk netto. Stawki kontenerowe w I kw. 2022 r, znajdowały się na wyraźnie wyższym poziomie niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy poprzedniego roku co sprawiło, iż największe firmy logistyczne osiągały znakomite wyniki.

Co do przyszłości, to w tym roku Grupa spodziewa się także kontynuacji perturbacji w łańcuchach dostaw.

„Z powodu wysokiego popytu, braku dostępnych mocy przewozowych i ciągłych zatorów w portach, napięcia w globalnych łańcuchach dostaw będą się utrzymywać” – powiedział Rodolphe Saade, CEO CMA CGM.

Chociaż grupa optymistycznie podchodzi do swoich wyników w 2022 r., podkreśla, iż „znaczny wzrost cen energii, w połączeniu ze wzrostem cen innych surowców wpływa na konsumpcję detaliczną i może mieć negatywny wpływ na sytuację gospodarczą i perspektywy handlu międzynarodowego”.

 

Tagi