Strefy czystego transportu i dofinansowanie do leasingu na gazowe i elektryczne ciężarówki. Ustawa podpisana przez prezydenta
Fot. materiały prasowe Ford

Strefy czystego transportu i dofinansowanie do leasingu na gazowe i elektryczne ciężarówki. Ustawa podpisana przez prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wdrażającą dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Znalazły się w niej zapisy doprecyzowujące zasady tworzenia stref czystego transportu, prowadzące do rozwoju infrastruktury tankowania wodoru oraz wprowadzające dotacje dla podmiotów biorących w leasing pojazdy niskoemisyjne.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wdrażającą dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Znalazły się w niej zapisy doprecyzowujące zasady tworzenia stref czystego transportu, prowadzące do rozwoju infrastruktury tankowania wodoru oraz wprowadzające dotacje dla podmiotów biorących w leasing pojazdy niskoemisyjne.

Strefy czystego transportu i dofinansowanie do leasingu na gazowe i elektryczne ciężarówki. Ustawa podpisana przez prezydenta
Fot. materiały prasowe Ford

Jedną z ważniejszych spraw, uregulowanych przez podpisaną ustawę, są przepisy modyfikujące zasady tworzenia stref czystego transportu.

Będą je mogły ustanawiać gminy na drogach, których są zarządcą. Do tych miejsc wjeżdżać będą mogły wyłącznie pojazdy: elektryczne, napędzane wodorem lub gazem ziemnym oraz inne, określone przez gminę.

Ustawa określa jednak wyjątki. Z zakazu wjazdu wyłączone będą m.in. pojazdy policji, Inspekcji Transportu Drogowego, jednostek straży pożarnej oraz służb ratowniczych itp. Poza tym również autobusy zeroemisyjne i szkolne oraz auta oznaczone jako wykorzystywane przez osoby niepełnosprawne.

Ponadto rada gminy może dopuścić wjazd do strefy innych pojazdów niż wyżej wymienione, w godzinach 9-17 i przez maksymalnie trzy lata po ustanowieniu nowych restrykcji, pod warunkiem, że ich użytkownicy będą uiszczać stosowną opłatę – czytamy w dokumencie podpisanym przez prezydenta. 

Ustawa określiła również jasno, na co mogą zostać przeznaczone pieniądze, jakie otrzyma gmina z tytułu wspomnianej opłaty. Przede wszystkim – na inwestycje wspierające transport zeroemisyjny, a więc na oznakowanie strefy czystego transportu lub zakup tramwajów i innych środków transportu zbiorowego.

Strefa czystego transportu będzie ustanawiana przynajmniej na pięć lat. Gminy, niezależnie od wielkości, nie będą miały obowiązku jej tworzenia (przypomnijmy, że wcześniej pojawiały się pomysły, by większe były do tego zobligowane).

Dopłaty do leasingu i nacisk na infrastrukturę

Ustawa wprowadza również możliwość uzyskania dopłat z Narodowego Funduszu do rat lub innych opłat ustalanych w umowach leasingu, jeżeli przedmiotem umów, w ramach których udzielane są te dopłaty, jest leasing nowych pojazdów z napędem na:
– biopaliwa ciekłe,
– sprężony gaz ziemny (CNG)
– skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu,
– wodór,
– energię elektryczną.

Ten zapis może być szczególnie ważny dla branży transportowej, zdaje się bowiem otwierać drogę do pozyskania floty o zerowej lub mniejszej emisji niż pojazdy na tradycyjne paliwa.

Ponadto nowe prawo m.in. doprecyzowuje przepisy i definicje dotyczące stacji ładowania, wprowadza przepisy dotyczące amortyzacji pojazdów niskoemisyjnych i wprowadza regulacje mające na celu rozwój infrastruktury tankowania wodoru.

Większość przepisów ustawy ma wejść w życie dość szybko, bo po 14 dniach od jej ogłoszenia, jest więc możliwe, że stanie się to jeszcze pod koniec tego roku lub na początku przyszłego. Niektóre wejdą jednak w życie później, “z uwagi na fakt, iż wprowadzanie poszczególnych rozwiązań będzie stopniowe i zakończy się w 2028 r.”

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)