Włochy wdrażają przepisy Pakietu Mobilności. Nie będzie taryfy ulgowej dla przewoźników spoza UE

Ten artykuł przeczytasz w 2 minuty

Włosi implementowali przepisy Pakietu Mobilności dotycząca m.in. delegowania kierowców i kabotażu.

Włochy wdrażają przepisy Pakietu Mobilności. Nie będzie taryfy ulgowej dla przewoźników spoza UE
Fot. Ministero dell'Interno

Włoska Rada Ministrów na posiedzeniu 9 grudnia przyjęła dekret ustawodawczy wykonujący dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z 15 lipca 2020 r., który ustanawia szczegółowe zasady dotyczące m.in. delegowania kierowców.

Dyrektywa ta wchodzi w zakres Pakietu Mobilności, który przewiduje szeroką reorganizację sektora transportu drogowego.

W praktyce wprowadzenie do włoskich przepisów Pakietu Mobilności oznacza podleganie przepisom o delegowaniu dla kierowców realizujących w tym kraju transport międzynarodowy. Oddelegowanie musi zostać zgłoszone na platformie IMI. Dane przedsiębiorstw i oddelegowanych kierowców muszą zostać wprowadzone najpóźniej na początku oddelegowania, wraz z innymi informacjami dotyczącymi firmy i kierowców (tablica rejestracyjna pojazdu i przyczepy, nazwisko kierowcy, prawo jazdy itp.).

Policja może zażądać podczas kontroli kopii deklaracji delegowania i dokumentów dotyczących operacji transportowych, takich jak międzynarodowy list przewozowy oraz zapisów tachografu z odniesieniami o przekroczeniu granicy – wyjaśnia portal transportowy uominietrasporti.it.

Przyjęty przez włoski rząd dekret stanowi lex specialis charakteryzujący się sektorowymi i szczegółowymi przepisami mającymi zastosowanie do międzynarodowego świadczenia usług transportu drogowego oraz do przewozów kabotażowych. Harmonizuje on również obowiązki administracyjne i środki kontroli w tej dziedzinie – czytamy w komunikacie włoskiego rządu. 

Lex specialis dotyczy transnarodowego świadczenia usług transportowych przez przewoźników mających siedzibę w państwie członkowskim lub w państwie trzecim, którzy delegują kierowców we Włoszech, a także przewozów kabotażowych wykonywanych we Włoszech przez przewoźników mających siedzibę w państwie członkowskim UE.

Ponadto przewiduje się, że przedsiębiorstwa transportowe z siedzibą w państwach niebędących członkami UE nie będą korzystały z korzystniejszego traktowania niż to przyznawane przedsiębiorstwom w Unii, nawet jeśli wykonują przewozy na podstawie umów dwustronnych lub wielostronnych, które umożliwiają dostęp do rynku UE lub jego części.

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty