Włochy wdrażają przepisy Pakietu Mobilności. Nie będzie taryfy ulgowej dla przewoźników spoza UE
Fot. Ministero dell'Interno

Włochy wdrażają przepisy Pakietu Mobilności. Nie będzie taryfy ulgowej dla przewoźników spoza UE

Włosi implementowali przepisy Pakietu Mobilności dotycząca m.in. delegowania kierowców i kabotażu.

Włosi implementowali przepisy Pakietu Mobilności dotycząca m.in. delegowania kierowców i kabotażu.

Włochy wdrażają przepisy Pakietu Mobilności. Nie będzie taryfy ulgowej dla przewoźników spoza UE
Fot. Ministero dell'Interno

Włoska Rada Ministrów na posiedzeniu 9 grudnia przyjęła dekret ustawodawczy wykonujący dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z 15 lipca 2020 r., który ustanawia szczegółowe zasady dotyczące m.in. delegowania kierowców.

Dyrektywa ta wchodzi w zakres Pakietu Mobilności, który przewiduje szeroką reorganizację sektora transportu drogowego.

W praktyce wprowadzenie do włoskich przepisów Pakietu Mobilności oznacza podleganie przepisom o delegowaniu dla kierowców realizujących w tym kraju transport międzynarodowy. Oddelegowanie musi zostać zgłoszone na platformie IMI. Dane przedsiębiorstw i oddelegowanych kierowców muszą zostać wprowadzone najpóźniej na początku oddelegowania, wraz z innymi informacjami dotyczącymi firmy i kierowców (tablica rejestracyjna pojazdu i przyczepy, nazwisko kierowcy, prawo jazdy itp.).

Policja może zażądać podczas kontroli kopii deklaracji delegowania i dokumentów dotyczących operacji transportowych, takich jak międzynarodowy list przewozowy oraz zapisów tachografu z odniesieniami o przekroczeniu granicy – wyjaśnia portal transportowy uominietrasporti.it.

Przyjęty przez włoski rząd dekret stanowi lex specialis charakteryzujący się sektorowymi i szczegółowymi przepisami mającymi zastosowanie do międzynarodowego świadczenia usług transportu drogowego oraz do przewozów kabotażowych. Harmonizuje on również obowiązki administracyjne i środki kontroli w tej dziedzinie – czytamy w komunikacie włoskiego rządu. 

Lex specialis dotyczy transnarodowego świadczenia usług transportowych przez przewoźników mających siedzibę w państwie członkowskim lub w państwie trzecim, którzy delegują kierowców we Włoszech, a także przewozów kabotażowych wykonywanych we Włoszech przez przewoźników mających siedzibę w państwie członkowskim UE.

Ponadto przewiduje się, że przedsiębiorstwa transportowe z siedzibą w państwach niebędących członkami UE nie będą korzystały z korzystniejszego traktowania niż to przyznawane przedsiębiorstwom w Unii, nawet jeśli wykonują przewozy na podstawie umów dwustronnych lub wielostronnych, które umożliwiają dostęp do rynku UE lub jego części.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)