Wydłużenie ważności dokumentów w transporcie drogowym – Bruksela ma projekt

Wydłużenie ważności dokumentów w transporcie drogowym – Bruksela ma projekt

Wydłużenie ważności dokumentów w transporcie drogowym – Bruksela ma projekt

W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia określającego specjalne i tymczasowe rozwiązania związane z walką z pandemią COVID-19 dotyczące odnawiania i przedłużania dokumentów oraz badań odnoszących się do transportu drogowego.

Nie jest to nowy pomysł, gdyż podobne rozporządzenie zostało już wydane w maju 2020 r., czyli podczas pierwszej fali pandemii koronawirusa. Dotyczyła jednak automatycznego przedłużania dokumentów, których ważność upływała w okresie od 1 lutego do 31 sierpnia ubiegłego roku. TLP już w kwietniu 2020 r. wskazywała na potrzebę opracowania tego typu rozwiązania prawnego, które ułatwiłoby zapewnienie przez branżę transportu drogowego ciągłości łańcuchów dostaw na terenie całej Unii Europejskiej.

Wydłużenie ważności dokumentów o 7 miesięcy

W najnowszym projekcie rozporządzenia KE proponuje, aby w związku z trudną sytuacją pandemiczną w wielu krajach UE, wydłużyć o 7 miesięcy ważność dokumentów i badań, których termin upłynął lub upłynie w okresie od 1 września 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. Wydłużeniu ważności podlegałyby m.in.:

– świadectwo kwalifikacji zawodowej,

– karta kwalifikacji kierowcy,

– „kod 95” w prawie jazdy,

– prawo jazdy,

– przegląd okresowy tachografu,

– badania techniczne pojazdu,

– licencja wspólnotowa,

świadectwo kierowcy.

TLP pozytywnie ocenia propozycje Komisji, niemniej w naszym zdaniem rozporządzenie powinno obejmować szerszy katalog rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie transportu drogowego w okresie pandemii COVID-19. Mając na uwadze fakt, że projekt będzie rozpatrywany przez Radę Unii Europejskiej i Parlament Europejski, przekazaliśmy Andrzejowi Adamczykowi, ministrowi infrastruktury, oraz polskim europosłom listę dodatkowych kwestii, które w opinii TLP powinny zostać uwzględnione w proponowanym akcie prawnym. Zalicza się do nich m.in. wyłączenie kierowców wykonujący przewozy towarów lub osób z obowiązkowych zgłoszeń, rejestrów, formularzy oraz przeprowadzania testów na COVID-19. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej państwa członkowskie powinny zapewnić płynny ruch pojazdów ciężarowych dostarczających codziennie towary do wszystkich krajów UE. Niestety nie wszystkie państwa członkowskie o tym pamiętają.

Ponadto, w swoich uwagach do ministra infrastruktury TLP wskazała na uwzględnienie również dokumentów niezbędnych w przewozach towarów niebezpiecznych oraz na możliwość czasowego złagodzenia wybranych przepisów rozporządzenia 561/2006, dotyczącego czasu jazdy i odpoczynku kierowców.

Liczymy, że projekt rozporządzenia będzie procedowany na poziomie UE bez zbędnej zwłoki i wejdzie w życie już w najbliższym czasie.

Fot. Trans.INFO

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)