Masz newsa? Powiedz nam o tym!

27 października uczestniczyliśmy w spotkaniu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) poświęconemu kwestii ujednolicenia zasada wydawania druków zaświadczenia A1 dla kierowców – cudzoziemców. Resort reprezentował Marcin Zieleniecki, podsekretarz Stanu.

Po sygnałach od firm członkowskich o rozbieżnej praktyce oddziałów ZUS oraz odmowach wydania zaświadczenia A1, TLP i Konfederacja Lewiatan podjęły wspólne działania już w styczniu 2017 roku. W trakcie spotkania Maciej Wroński, prezes TLP, podkreślił, że cudzoziemcy legalnie przybywający i wykonujący pracę w Polsce mogą legalnie być oddelegowywani do pracy w ramach UE, a spełnienie przez nich wszelkich wymagań krajowych jest potwierdzane świadectwem kierowcy. Praktyka wskazuje jednak, że inne państwa zaczęły wymagać zaświadczeń A1. Istnieje duża rozbieżność między przepisami transportowymi na poziomie UE, a przepisami w zakresie zabezpieczenia społecznego, co wpływa negatywnie na możliwość płynnego funkcjonowania polskich firm i ich konkurencyjność.

Polskie firmy transportowe zatrudniają ok. 40 tys. kierowców spoza Unii Europejskiej, opłacając z tytułu ich pracy składki do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie ok. 400 mln złotych rocznie. Przedstawiciel Konfederacji Lewiatan podkreślił szczególny, mobilny charakter pracy w sektorze transportu, która musi być uwzględniony w dalszych dyskusjach.

Przedstawiciele resortu i ZUS przedstawili założenia rozwiązań, które miałyby zastosowanie do wydania zaświadczenia A1 kierowcom – cudzoziemcom. Założenia nowych rozwiązań będą w najbliższym czasie przedmiotem konsultacji. Ze względu na prośbę Ministerstwa nie możemy ich opublikować, o szczegółach poinformujemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Foto: TLP

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu