Materiał premium. Korzystaj z nielimitowanego dostępu w ramach subskrypcji premium. SPRAWDŹ OFERTĘ
Materiał premium. Korzystaj z nielimitowanego dostępu w ramach subskrypcji premiumSPRAWDŹ OFERTĘ

premium

Zmiany dotyczące wniosków o wydanie świadectw kierowcy
Fot. AdobeStock/Tomasz Zajda

Zmiany dotyczące wniosków o wydanie świadectw kierowcy

Główny Inspektorat Transportu Drogowego poinformował o zmianach dotyczących wniosków o wydanie świadectwa kierowcy. Wejdą w życie lada moment.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego poinformował o zmianach dotyczących wniosków o wydanie świadectwa kierowcy. Wejdą w życie lada moment.

Zmiany dotyczące wniosków o wydanie świadectw kierowcy
Fot. AdobeStock/Tomasz Zajda

Zgodnie z informacją udostępnioną przez GITD, we wszystkich postępowaniach administracyjnych dotyczących świadectw kierowcy wszczętych od 1 lipca 2023 r. (liczy się data wpływu wniosków do urzędu), w których wymagane jest zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy (druk ZZ), należy korzystać z nowego wzoru formularza. 

Warto o tym pamiętać, ponieważ zmianie uległa treść tego dokumentu(do pobrania na stronie GITD), a wnioski o wydanie świadectw kierowcy z nieaktualnymi formularzami będą uznane za mające braki formalne, stąd też  organ będzie wzywał do ich uzupełnienia.

Zgodnie z informacją udostępnioną przez GITD, do wniosków o wydanie świadectw kierowcy:

          dla kierowców wykonujących przewozy pojazdem lub zespołem pojazdów o dmc powyżej 3,5 tony dołącza się:

 • kopię licencji wspólnotowej,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy,
 • kopię karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej z aktualnym wpisem kodu 95 oraz posiadanego prawa jazdy albo
 • kopię prawa jazdy wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej z aktualnym wpisem kodu 95,
 • kserokopię dokumentu tożsamości,
 • kserokopię prawa jazdy,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie świadectwa kierowcy. 

  dla kierowców wykonujących przewozy pojazdem lub zespołem pojazdów o dmc od 2,5 do 3,5 tony dołącza się:

 • kopię licencji wspólnotowej,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy,
 • kopię orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 3, oraz
 • kopię orzeczenia o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 4
 • kserokopię dokumentu tożsamości,
 • kserokopię prawa jazdy,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie świadectwa kierowcy.

GITD przypomina również, że zgodnie Rozporządzeniem unijnym dotyczącym wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych, właściwe organy państwa członkowskiego siedziby przewoźnika regularnie kontrolują co najmniej 20 proc. ważnych świadectw kierowców wydanych w tym państwie członkowskim.

Ponadto, na podstawie ustawy o transporcie drogowym, w przypadku niewłaściwego wykorzystywania przez przedsiębiorcę świadectwa kierowcy Główny Inspektor Transportu Drogowego cofa świadectwo kierowcy i zawiesza wydawanie nowych dokumentów na  30 dni. Mowa tu o:

 • niespełnianiu warunków stanowiących podstawę wydania świadectwa kierowcy lub
 • podaniu nieprawidłowych informacji we wniosku o wydanie świadectwa kierowcy.

 

Pozostało 95% artykułu do przeczytania.
Dołącz do premium lub zaloguj się i skończ czytanie

Ten artykuł jest dostępny dla subskrybentów trans.info premium

Nie trać dostępu do swoich ulubionych treści od dziennikarzy oraz ekspertów z branży TSL.

 1. ciesz się czytaniem BEZ REKLAM
 2. dostęp do WSZYSTKICH artykułów
 3. dostęp do WSZYSTKICH „Magazynów Menedżerów Transportu”
 4. dostęp do WSZYSTKICH nagrań wideo i podcastów
Poznaj wszystkie korzyściWYPRÓBUJ ZA DARMO

Wypróbuj przez 30 dni za darmo.
Każdy kolejny miesiąc 29,90 zł


Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)
Najpopularniejsze