Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Europejskie konfederacje związków zawodowych zmieniają hasło polityczne. Ochrona (pracowników) to nie protekcjonizm, zostaje zastąpione troską o biznes i nieprzewidywalne warunki jego prowadzenia. Taki wniosek może płynąć z listu otwartego od europejskiej konfederacji pracowników transportu (ETF) do europosłów.

ETF w liście otwartym z 9 kwietnia br. bardzo wyraźnie sprzeciwia się jakimkolwiek zmianom w zakresie czasu pracy czy też stosowania modelu delegowania do kierowców, które są objęte Pakietem Mobilności. Tym razem sprzeciw jest uzasadniony troską o pracodawców i bezpieczeństwo drogowe.

Jak czytamy w liście ETF, związki zawodowe mają świadomość znaczących braków w infrastrukturze drogowej. Podkreślają, że ich uzupełnienie może trwać wiele lat, tak też wszelkie propozycje legislacyjne, które liberalizowałby kwestie odpoczynku, w tym też większej elastyczności odbioru odpoczynku w kabinie, są rozwiązaniem niewłaściwym. Takie rozwiązania mogą narażać pracodawców na sankcje i tworzyć „nieprzewidywalny klimat dla prowadzenia biznesu” w transporcie drogowym. Proponowane rozwiązania prowadzą też oczywiście do zwiększenia ryzyka w zakresie bezpieczeństwa na drogach.

ETF kontynuuje tym samym wątek infrastruktury drogowej, który pojawił się w pracach nad Pakietem Mobilności. Niektórzy europosłowie-sprawozdawcy zaproponowali rozsądne rozwiązania prawne, które uzależniałyby odbiór regularnego odpoczynku tygodniowego poza kabiną od dostępności infrastruktury dla kierowców. Wobec braku takiej infrastruktury, dostosowanej do potrzeb kierowców zawodowych, nocleg odbywałby się w technologicznie przystosowanej do tego kabinie. Nie ma na to zgody związków zawodowych.

Związki zawodowe inaczej formułują sprzeciw

Już w listopadzie 2017 roku, w czasie wysłuchań publicznych w Parlamencie Europejskim, przedstawiciel ETF – Roberto Parillo, wskazał „by zalegalizować dumping socjalny trzeba zbudować 35 tys. miejsc parkingowych w samych Niemczech. To tak, jakby przyjąć, że skoro jest więcej kryminalistów, to trzeba budować więcej więzień, a nie zwalczać przestępczość”. Dziś sprzeciw europejskich związków zawodowych ubrany jest w troskę o pracodawców.

TLP zwróciło się do europosłów z listem otwartym o popieranie legislacji europejskiej, która zachęca do znaczącej poprawy warunków wykonywania zawodu kierowcy przez tworzenie infrastruktury socjalnej i drogowej. Popieranie rozwoju infrastruktury drogowej, dostosowanej do potrzeb kierowców zawodowych, to wsparcie w ich codziennej pracy, a nie kolejne papierowe deklaracje polityczne o zwiększaniu socjalnych aspektów wykonywania zawodu kierowcy.

Fot. Trans.INFO

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu