Ar lengvajam transportui vis dar reikalingas atstovas Prancūzijoje? Pasirodo – taip!

Vidutinis skaitymo laikas 4 minutės

Iki šiol Prancūzijoje galiojo vairuotojų komandiravimo taisyklės, pagal kurias, be kita ko, įvestas reikalavimas turėti vietinį atstovą. Šioje srityje Mobilumo paketas turėjo įvesti pokyčių, bet reikalavimai, numatyti pagal taip vad. Loi Macron, vis dar taikomi vežėjams, kurių transporto priemonių maksimalus leistinas svoris (MLS) iki 3,5 tonų.

Ar lengvajam transportui vis dar reikalingas atstovas Prancūzijoje? Pasirodo – taip!
Gendarmerie nationale/Facebook

Pagal Prancūzijos įstatymus, krovinių gabenimo transporto priemonėmis iki 3,5 t (mikroautobusais) vairuotojo komandiravimo deklaracija su paskirtu atstovu vis dar turi būti persiunčiama elektroniniu būdu, naudojantis SIPSI platforma, o ne IMI sistema, kuri taikoma tik daugiau nei 3,5 t transporto priemonėms.

Pagal transporto kodekso L1331-1 straipsnį dėl komandiravimo deklaracijų, šios nuostatos taikomos kelių transporto įmonėms, išvardintoms transporto kodekso L1321-1 straipsnyje, ypač kelių transporto vežėjams, nors išimtis numatyta įmonėms, vykdančioms gabenimo paslaugas transporto priemonėmis, kurių leistinas svoris didesnis nei 3,5 t. Pastarosioms taikomas ir reglamentas Nr. 561/2006.

Primename – šiuo metu reglamentas Nr. 561/2006 taikomas krovinių gabenimui kelių transportu, kai bendras transporto priemonių su priekaba ar puspriekabe maksimalus leistinas svoris didesnis nei 3,5 t.

Būtent todėl transporto priemonės, kurios leistinas svoris didesnis nei 3,5 t, vairuotojo komandiravimo deklaracija turi būti persiųsta Prancūzijos įstaigoms SIPSI sistemoje, kaip rašoma transporto kodekso, pakeisto 2022-104 dekretu, R1331-2 ir R1331-7 straipsniuose.

Sunkvežimių, kurių masė didesnė nei 3,5 t (su tam tikromis išimtimis, numatytomis transporto kodekso L1332-3), atveju vežėjams galioja IMI sistema.

Į Prancūziją vykstančios transporto priemonės, kurių masė mažesnė nei 3,5 t – reikalaujami dokumentai

Mikroautobuso (transporto priemonė, kurios minimalus svoris iki 3,5 t) vairuotojas vis dar privalo turėti kabinoje šiuos dokumentus:

  • aktualios SIPSI deklaracijos kopiją (taip pat atstovo),
  • komandiruojamo darbuotojo darbo sutartį prancūzų kalba,
  • dokumentą, kuriame nurodytas komandiruojamo darbuotojo darbo pradžios, pabaigos ir trukmės laikas (taip vad. individualus vairuotojo darbo laiko Prancūzijoje registras (LIV – Livret Individuel de Controle).
  • A1 pažymą,
  • vežimo dokumentus.

Mikroautobusų patikrinimai Prancūzijoje

Dėl dabartinės teisės aktų interpretacijos atsiranda daug konfliktinių situacijų. Primename – už vairuotojo neužregistravimą SIPSI sistemoje numatyta 750 eurų bauda, už atstovo nepaskyrimą ir visų reikiamų dokumentų trūkumą numatyta 4000 eurų bauda.

Į kompetentingą Darbo inspekcijos įstaigą kreipėmės su prašymu pateikti paaiškinimą ir pagrįsti savo aiškinimą. Žemiau pateikiame gautą atsakymą:

„Transporto priemonių, kurių masė mažesnė nei 3,5 t, atveju vis dar privalomas komandiruojamų vairuotojų registravimas SIPSI sistemoje. Joms netaikoma „lex specialis“, susijusi su transporto priemonėmis, kurių masė didesnė nei 3,5  t. Gabenimai, vykdomi transporto priemonėmis, kurių masė didesnė nei 3,5 t, turi būti registruojami IMI informacinėje sistemoje, kaip numatyta transporto kodekso R1332-2 straipsnyje.“

Kaip Prancūzijoje išvengti baudų

Įsigaliojus naujoms Mobilumo paketo taisyklėms, pastebime didžiulį chaosą dėl to, kad Prancūzijos įgaliotos kontrolės institucijos skirtingai interpretuoja naujas taisykles.

Štai keletas pavyzdžių:

  1. Anksčiau pateikta interpretacija gauta iš Darbo inspekcijos, bet iki šiol panašios interpretacijos ar praktikos nepastebėjome iš kitų įgaliotų kontrolės institucijų (pvz. kelių inspekcijos, žandarmerijos).
  2. Daugelis kontrolę vykdančių institucijų iki šiol nežinojo arba netaikė naujų taisyklių (nepriklausomai nuo transporto priemonės svorio), bet reikalavo iki šiol galiojusio registravimo SIPSI sistemoje. Kai kuriais atvejais susiduriame su jau apmokytais pareigūnais, kurie prašo pateikti IMI deklaracijas. Būna atvejų, kai patys patikrinimą atliekantys pareigūnai klausia mūsų, kada jie gaus IMI skaitytuvus, kad galėtų vykdyti kontrolę naudodamiesi nauja sistema.
  3. Daugeliu atvejų, persiuntus patikrinimą atliekančiai institucijai nurodymus pagal naujas taisykles (kurios paskelbtos Prancūzijos transporto ministerijos puslapiuose), galiausiai bauda neskiriama (nors ketinta baudą išrašyti).
  4. Pastebėjome, kad suintensyvėjo įmonių, kurių transporto priemonių svoris mažesnis nei 3,5 t, kontrolė, išrašoma daugiau baudų, iš įmonių, vykdančių tarptautinius gabenimus, reikalaujama taip pat sertifikatų, nors šis reikalavimas įsigalios tik nuo gegužės 21 d.

Rekomenduojame, kad įmonės, kurių vairuotojai komandiruojami, užregistruotų juos abiejose sistemose – IMI ir SIPSI. Tokiu būdu vežėjai gali išvengti konfliktinių situacijų ir galimų didelių baudų.

Autorius: Joana Pastežak, „Groupe Espro” kanceliarijos vadovė
Populiariausi
komentarai
0 komentarai
Naudotojas pašalintas
Populiariausi