Europos Komisija priėmė avarinį transporto planą. Pristatome 10 svarbiausių veiksmų

Vidutinis skaitymo laikas 2 minutės

Europos Komisija nori stiprinti transporto sektoriaus atsparumą krizinių situacijų efektams, pavyzdžiui, koronaviruso pandemijos arba karo Ukrainoje. Ji parengė 10 veiksmų, į kuriuos „Europos Sąjunga ir jos valstybės narės turi atsižvelgti, įvesdamos reagavimo į krizes priemones“, – rašoma EK puslapyje.

Europos Komisija priėmė avarinį transporto planą. Pristatome 10 svarbiausių veiksmų

Transporto sektoriui smūgį sudavė ne tik COVID-19 pandemija, o neteisėtas Rusijos karas prieš Ukrainą parodė, kad tai dar ne paskutinė krizė. Todėl turime būti pasirengę tokioms situacijoms”, – pareiškė Adina Vălean, ES transporto komisarė.

Ji patikino, kad daugelis plane numatytų priemonių jau dabar sėkmingai taikomos. Pavyzdžiui, ES ir Ukrainos solidarumo koridoriai, kuriais eksportuojami javai iš prieš tris mėnesius Rusijos užpultos šalies.

Dešimt transporto sektoriui parengto avarinio plano veiksmų

Europos Komisijos puslapyje pateikta 10 transporto sektoriui parengto avarinio plano veiksmų:

  • ES transportui taikomų teisės aktų pritaikymas prie krizinių situacijų,
  • atitinkamos paramos transporto sektoriui užtikrinimas,
  • laisvo prekių, paslaugų ir asmenų judėjimo užtikrinimas,
  • pabėgėlių srautų valdymas bei transporto sektoriaus darbuotojų ir įstrigusių keleivių repatrijavimas,
  • minimalaus susisiekimo ir keleivių apsaugos užtikrinimas,
  • keitimasis su transportu susijusia informacija,
  • transporto politikos koordinavimo stiprinimas,
  • kibernetinio saugumo didinimas,
  • transporto sektoriaus pasirengimo avarinėms situacijoms testavimas,
  • bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais,

Europos Komisija ypač pabrėžia, kad itin svarbus privilegijuotų koridorių, kuriais „kroviniai kelių transportu gali kirsti sieną greičiau nei per 15 minučių“, ir šalies transporto institucijų kontaktinių punktų tinklo kūrimas.

Be to, EK patikina, kad „koordinuos solidarumo koridorių kontaktinių punktų tinklą bei solidarumo koridorių ryšių tarp paklausos ir pasiūlos šalių užmezgimo platformą“. Tokiu būdu galima bus, pavyzdžiui, remti eksportą iš Ukrainos (ypač javų) ir šiai šaliai būtinų prekių importą (t. y. humanitarinė pagalba).

Populiariausi
komentarai
0 komentarai
Naudotojas pašalintas
Populiariausi