Baudos taškai Vokietijoje. Kiek baudos taškų ir už ką gali gauti sunkvežimio vairuotojas?

Vidutinis skaitymo laikas 6 minutės

Sunkvežimių vairuotojai – neatsiejama logistikos dalis. Jų dėka visoje Europoje išlaikomas krovinių gabenimas. Tačiau jų darbas reikalauja, kad jie laikytųsi taisyklių ir veiktų pagal įstatymus, priešingu atveju jiems gali būti skiriami taškai arba baudos. Galioja tokia taisyklė: sukaupus daugiau nei aštuonis baudos taškus ir gavus įspėjimą, netenkama vairuotojo pažymėjimo. Šiame straipsnyje parodome, kiek taškų skiriama už kokius pažeidimus ir kokio dydžio baudų galima tikėtis.

Trans.INFO

Trans.INFO

27.12.2022
Baudos taškai Vokietijoje. Kiek baudos taškų ir už ką gali gauti sunkvežimio vairuotojas?
Adobestock/benjaminnolte

Kadangi sunkvežimių vairuotojai dažnai kerta sienas tarp skirtingų Europos šalių, svarbu, kad būtų vienodi tarptautiniai teisiniai reguliavimai. Jau 1970 m. Europos šalys šiuo tikslu sudarė AETR (Accord Européen sur les Transports Routiers) susitarimą, t. y. sutartį dėl vairuotojų, vykdančių tarptautinius vežimus kelių transportu, darbo.

Be ES šalių susitarimas apima ir tokias šalis kaip Albanija, Švedija ir Turkija. AETR nustato vienodas vairavimo ir poilsio laiko taisykles, pagal kurias vairuotojams leidžiama vairuoti ne daugiau kaip devynias valandas per dieną, o po keturių su puse valandos jie turi padaryti 45 minučių pertrauką. Tačiau du kartus per savaitę vairavimo laikas gali būti pailgintas iki dešimties valandų. Savo ruožtu pertrauka gali būti padalinta į dvi 15 ir 30 minučių pertraukas.

Kitos gairės, kylančios iš susitarimo:

 • minimalus vairuotojo amžius nuo 18 iki 21 metų, priklausomai nuo transporto priemonės svorio,
 • išsilavinimas kelių transporto srityje.

Už ką Vokietijoje galima gauti baudos taškų?

Tinkamas elgesys kelių eisme yra susijęs su daugelio taisyklių laikymusi, kurių pažeidimas gali baigtis vilkiko vairuotojui baudos taškais. Ypač Vokietijoje, kur eismo įstatymai yra itin griežti.

Taškai renkami Vokietijos baudos taškų registre (FAER), pakeitusiame buvusį Centrinį kelių eismo registrą. FAER išskiria tris kategorijas, kurių kiekviena reiškia atitinkamą taškų skaičių:

 1. Vienas taškas už rimtą Kelių eismo taisyklių pažeidimą,
 2. du taškai už ypač sunkų nusižengimą ir Kelių eismo taisyklių pažeidimą,
 3. trys taškai už Kelių eismo taisyklių pažeidimą, dėl kurio vairuotojas netenka vairuotojo pažymėjimo.

Taškai anuliuojami praėjus tam tikram laikui. Taškas už rimtą pažeidimą nustoja galioti po dviejų su puse metų. Ypač sunkaus nusižengimo atveju, prireikia penkerių metų, kol du taškai būtų pašalinti iš registro. Tačiau jei tam tikras nusižengimas yra nusikaltimas, trys taškai išlaikomi dešimt metų.

zurnalas

Jei vairuojate sunkvežimį, galite gauti taškų ir (arba) baudų už daugybę pažeidimų. Pažeidimai, apie kuriuos privalo žinoti sunkvežimių vairuotojai, be kita ko, yra:

 • greičio viršijimas gyvenvietėse ir už jų ribų, priklausomai nuo transporto priemonės svorio,
 • leistino vairavimo laiko viršijimas,
 • lenkimo manevrai,
 • važiavimas degant raudonam šviesoforo signalui,
 • važiavimas paskui kitą transporto priemonę nesilaikant nurodyto atstumo,
 • sunkvežimio perkrova,
 • draudimo vairuoti sekmadienį pažeidimas.

Skiriamų baudos taškų pavyzdžiai

Sunkvežimiai gyvenvietėse gali važiuoti 50 kilometrų per valandą greičiu, nebent būtų nurodytas mažesnis greitis. Greitkeliuose ir krašto keliuose sunkvežimiai, kurių bendra masė nuo 3,5 iki 7,5 tonos, gali važiuoti iki 80 kilometrų greičiu. Jei transporto priemonė yra sunkesnė nei 7,5 tonos, vairuotojas privalo sumažinti greitį iki 60 kilometrų per valandą.

Vairuotojai, viršiję šias ribas 10–15 kilometrų per valandą gyvenvietėse arba už jų ribų, gaus baudą, tačiau be baudos taškų. Sunkus arba ypač sunkus pažeidimas įvyksta tik tada, kai vairuotojas leistiną greitį viršija 16 kilometrų per valandą ir daugiau. Tokiais atvejais į registrą įrašomi vienas arba du taškai.

Jei leistinas greitis viršijamas daugiau nei 26 kilometrais per valandą, vairuotojui taip pat bus uždrausta vairuoti transporto priemones nuo vieno iki trijų mėnesių. Lentelėje yra apibendrinti už įvairius nusižengimus skiriami taškai:

Nusižengimo rūšis

Taškų skaičius

Didžiausios sunkvežimio apkrovos viršijimas nuo 5,1 iki daugiau nei 30 proc.

1

Draudimo lenkti nepaisymas

 

1 – 2

Vairavimo ir poilsio laiko nesilaikymas

 

0

Važiavimas degant raudonam šviesoforo signalui

 

1 – 2

Saugaus atstumo nesilaikymas

 

1 – 2

Draudimo vairuoti sekmadienį pažeidimas

 

0

Baudos vairuotojams Vokietijoje

Kaip matyti iš aukščiau esančios lentelės, ne už kiekvieną sunkvežimio vairuotojo taisyklių pažeidimą baudžiama taškais. Taip yra todėl, kad ne visi nusižengimai yra sunkūs, dėl kurių būtų pateisinamas įrašas į baudos taškų registrą. Todėl jie yra baudžiami, bet be baudos taškų. Vietoj to vairuotojui ir, galbūt, transporto priemonės savininkui gresia baudos.

Baudos dydis priklauso nuo grėsmės, kurią gali sukelti netinkamas elgesys. Sunkvežimių vairuotojams tenka ypatinga atsakomybė dėl jų vairuojamų transporto priemonių svorio. Nelaimingas atsitikimas, kuriame dalyvauja sunkvežimis, gali turėti labai pavojingų pasekmių kitiems eismo dalyviams. Toliau pateiktoje lentelėje parodyta, kiek gali kainuoti taisyklių pažeidimai:

Nusižengimo rūšis

Vairuotojui skirtos baudos dydis, eurai

Transporto priemonės savininkui skirtos baudos dydis, eurai

Didžiausios apkrovos viršijimas nuo 2 iki daugiau nei 30 proc.

 

30 – 380 Eur

0

Draudimo važiuoti sekmadienį nepaisymas arba nurodymas važiuoti sekmadienį

120 Eur

570 Eur

Važiavimas paskui kitą transporto priemonę nesilaikant saugaus atstumo

 

80 – 120 Eur

0

Važiavimas degant raudonam šviesoforo signalui

 

90 – 360 Eur

0

Prievolės mokėti rinkliavas už sunkiasvores krovinines transporto priemones pažeidimas

50 – 240 Eur

150 – 480 Eur

Lenkimas nepaisant draudimo

70 – 300 Eur

0

Leistino greičio viršijimas gyvenvietėse arba už jų ribų

40 – 800 Eur

0

Dėmesio: daug pranešimų apie tai, kad buvo paskirta bauda, yra neteisingi. Tokiu atveju verta apsvarstyti galimybę pateikti apeliaciją.

Ar Lietuvai reikalingi trečiųjų šalių vairuotojai

Populiariausi
komentarai
0 komentarai
Naudotojas pašalintas
Populiariausi