TransInfo

ES skelbia karą perkrautiems sunkvežimiams. Briuselis nori veiksmingiau kontroliuoti sunkvežimių svorį

Vidutinis skaitymo laikas 2 minutės

Europos Sąjunga siekiant apsaugoti ES kelių infrastruktūrą ir padidinti saugą, nori veiksmingiau kontroliuoti sunkvežimių svorį. Remiantis praėjusių metų liepą Europos Komisijos išleistu įgyvendinimo reglamentu, nuo 2021 m. ES šalys gali reikalauti, kad naujai registruotuose sunkvežimiuose būtų naudojamos svėrimo sistemos (OBW).

2019 m. liepos mėn. Europos Komisijos išleistame įgyvendinimo reglamente 2019/1213 aprašomi vienodi sunkvežimių transporto priemonėse įmontuojamoms svėrimo sistemoms taikomi techniniai reikalavimai. Jis pagrįstas Direktyva 96/53/EB dėl sunkvežimių matmenų ir svorio, prie kurios 2015 m. buvo pridėta, kad valstybės narės nuo 2021 m. gegužės 27 d. turi atidžiau stebėti sunkiasvorių krovininių transporto priemonių svorį.

10 d str. buvo įtrauktas 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/719, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyvą 96/53/EB. Pagal šį straipsnį: „Ne vėliau kaip 2021 m. gegužės 27 d. valstybės narės imasi konkrečių priemonių, kad nustatytų naudojamas transporto priemones arba transporto priemonių junginius, kurie galimai viršija maksimalią leistiną masę […].  Tie matavimai gali būti atliekami naudojant kelių infrastruktūroje įrengtas automatines sistemas arba naudojant svėrimo įrangą, sumontuotą transporto priemonių viduje laikantis 4 dalies.“

ES šalys turi alternatyvą

Įstatymų leidėjas numato dvi konkrečias priemones leidžiančias nustatyti, kurios eksploatuojamos transporto priemonės ar jų junginiai galimai viršijo didžiausią leistiną masę.

2019 m. liepos 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1213, nustatantis išsamias taisykles, užtikrinančias vienodas transporto priemonių viduje montuojamos svėrimo įrangos sąveikos ir atitikties įgyvendinimo sąlygas, taikomos šalims, kurios nusprendė įvesti įpareigojimą turėti transporto priemonių viduje montuojamos svėrimo įrangos. Šalys, kurios nenusprendė įvesti transporto priemonių viduje montuojamos svėrimo įrangos, naudosis kelių infrastruktūroje įrengtas automatines sistemas.

Kaip veiktų tokia transporto priemonių viduje montuojama svėrimo įranga? Didžiausias dėmesys bus skiriamas „sujungimui“: kiekviena puspriekabė ar priekaba turi sugebėti „susisiekti“ su bet kokiu vilkiku ar motorine transporto priemone. Be to, nuo 2024 m. bus galima nuotoliniu būdu tikrinti transporto priemonių svorį naudojant DSRC (Dedicated Short-Range Communications) technologiją. 

Paantraštės