TransInfo

Ispanijos tarptautinis transportas „sulietuvintas“? Visa tiesa apie Rytų Europos bendrovių perimamą rinką

Vidutinis skaitymo laikas 3 minutės

Remiantis Ispanijos transporto ministerijos ataskaita, įmonės, kurių būstinės yra Rumunijoje, Bulgarijoje ir Lietuvoje, jau vykdo 15 proc. Ispanijos tarptautinio transporto. Tačiau ar ispanai pagrįstai pikta akimi žvelgia į rumunus, bulgarus ir lietuvius, už veiklos perėmimą jų rinkoje? Su kuo jie tikrai konkuruoja?

2017 m. dalyvavimas Ispanijos transporte, kurį vykdė vežėjai iš Rumunijos, Bulgarijos ir Lietuvos sudarė 15 proc. Įspūdingą augimą pastebime Rumunijos bendrovių atveju, kurios ispanams pervežė 340 proc. daugiau prekių nei 2016 m. Taip pat Lietuvos verslininkai aiškiai pagerino savo rezultatą (60 proc.). Savo ruožtu vežėjai iš Bulgarijos padidino rezultatą 25 proc.

Nerimą keliantys duomenys

„FENADISMER“ federacija jungia 32 tūkst. mažų ir vidutinių Ispanijos transporto įmonių, su dideliu susirūpinimu išnagrinėjo nerimą keliančius duomenis apie Ispanijoje vykstančią įmonių, kurių pagrindinė būstinė yra Rytų Europos šalyse, veiklos aktyvumo didėjimą.

„Fenadismer“ remiasi informacija paskelbta „Prekių tarptautinio krovinių vežimo tyrime“, kurį kasmet parengia Transporto ministerija. Jie nurodo, kad šios bendrovės jau kontroliuoja beveik trečdalį tarptautinių pervežimų Ispanijoje, o jų dalis kasmet didėja. Organizacija pabrėžia, kad „didelė šių bendrovių dalis tai taip vadinamos „pašto dėžutės“ („letter box“), kurias įkūrė dideli Ispanijos transporto srities žaidėjai“. Jie daugiausiai vykdo vidinius ir tarptautinius vežimus iš ir į Ispaniją, bemaž neveikiant šalyse, kuriose „pašto dėžutės“ turi buveines.

Iš kur toks augimas?

Skaičiai kalba patys už save. Mažiausios vairuotojų įdarbinimo išlaidos visoje Europos Sąjungoje yra Bulgarijoje. Remiantis Prancūzijos nacionalinės kelių komisijos (Comité National Routier) ataskaita, skirta 2016 m. duomenims analizuoti, Bulgarijos darbdavys per metus vienam darbuotojui turi išleisti vidutiniškai 15 186 Eur. Šiek tiek didesnes išlaidas turi darbdaviai Rumunijoje (17 868 Eur) ir Lietuvoje (18 008 Eur). Tai yra mažiau nei pusė to, ką turi išleisti vairuotojo atlyginimui, maitinimui ir įmokoms bendrovė Ispanijoje (37 892 Eur).

Ispaniškos „pašto dėžutės“

Transporto ministerijos inspekcija jau praėjusiais metais sugriežtino kontroles Ispanijos bendrovėse. Šių veiksmų rezultatai buvo bauginantys. Pasirodo, kad Ispanijos vežėjų Rytų Europoje įkurtos „pašto dėžutės“ sudarė nuo 75 iki 90 proc. apyvartos Ispanijoje, atliekant vidinį ir tarptautinį pervežimą „savo kieme“. Tai reiškia, kad įmonės, turinčios parką Ispanijos teritorijoje, įdarbinančios „rytų“ vairuotojus, veikia ir uždarbiauja beveik tik savo šalyje.

Ispanijoje tokių kompanijų veikla klesti, nes vietinės komandiruotės taisyklės apima darbuotojus, kurie Ispanijoje praleidžia daugiau nei 8 dienas. Todėl praktiškai jos netaikomos transportui, o jei taip, tai labai nežymiai. Ispanijos pramonės asociacijos jau daugelį metų reikalauja pakeisti reglamentų aiškinimą ir 8 dienų terminą skaičiuoti visam mėnesiui.

Wikimedia/Jorge Franganillo CC SA 2.0 nuotr.

Paantraštės