TransInfo

Kas gresią už sunkvežimio vairavimą išgėrus? Nuobaudos Vokietijoje (2 dalis)

Vidutinis skaitymo laikas 8 minutės

Vairavimas apsvaigus nuo alkoholio Vokietijoje gali būti apibrėžtas kaip teisės pažeidimas arba nusikaltimas. Kvalifikacija priklauso nuo alkoholio koncentracijos kraujyje. Taigi, kada vairuotojas atsako už pažeidimą, o kada už nusikaltimą ir kokia bausmė gali jam gręsti?

Pagal Strafgesetzbuch (StGB – Baudžiamasis kodeksas) 316 str. nusikaltimą įvykdo kiekvienas, kuris vairuoja transporto priemonę, nepaisydamas to, kad vartodamas alkoholinius gėrimus ar kitus apsvaigus, jis negali saugiai vairuoti.

Remiantis tuo, kas išdėstyta, galima daryti išvadą, kad transporto priemonės vairuotojas, kurio alkoholio kiekis kraujyje yra 1,1 promilės, nesugeba vairuoti transporto priemonės. Tokiu atveju sakoma, kad visiškai nesugebama saugiai vairuoti transporto priemonių.

0,3–1,09 promilės alkoholio kiekio kraujyje diapazone ir nustatant netikrumą vairuojant po alkoholio vartojimo – sakoma apie vadinamąjį santykinį nesugebėjimą vairuoti transporto priemones, kuris taip pat gali būti baudžiamas pagal StGB 316 str. Pavyzdžiui: važiavimas „zigzagu“, ypač beatodairiškas ar pavojingas vairavimas.

Jei vairuojama apsvaigus nuo narkotikų, teismų praktikoje nepripažįstamos absoliučios veikliųjų medžiagų ribos. Dėl šios priežasties nėra jokių abejonių dėl visiško nesubėgėjimo vairuoti transporto priemones. Be to, sprendimas turėtų būti priimtas individualiai atsižvelgiant į suvartotas ir įrodytų medžiagas, ypač į pastebėtą veikliųjų medžiagų koncentraciją ir jos pasekmes vairavimo saugai.

Vairavimas apsvaigus nuo alkoholio baudžiamosiose bylose gali būti įrodytas tik remiantis kraujo tyrimo rezultatais. Teismo praktikoje nepripažįstami alkoholio koncentracijos matavimo iškvepiamame ore rezultatai.

Kada pažeidimas, o kada nusikaltimas?

Teisės pažeidimas dėl transporto priemonės vairavimo apsvaigus nuo alkoholio, gali būti padarytas tyčia (StGB 316 str. 1 d.) ar neatsargiai (2 d.). Iš nusistovėjusios teismų praktikos matyti, kad tyčinio veikimo negalima nustatyti tik alkoholizacijos laipsniu.

Vairavimo apsvaigus nuo alkoholio teisine pasekme, pagal StGB 316 str., yra iki vienų metų laisvės atėmimo  bausmė. Transporto priemonės vairuotojas, kuris dar nebuvo įtrauktas į policijos įskaitą ir pirmą kartą buvo sulaikytas, ir kurio alkoholio koncentracija kraujyje viršijo 1,1 promilės, gali būti nubaustas 30–50 dienų tarifo dydžio pinigine bauda (priklausomai nuo alkoholizacijos laipsnio ir jo kaltės laipsnio, t. y. ar padarytas jis tyčia ar neatsargiai).

Be to, pagal StGB 69 str.1 d. 2 d., vairuotojo pažymėjimas reguliariai atimamas transporto priemonės vairuotojui vairuojančiam apsvaigus nuo alkoholio. Vairuotojai, turintys 1,1 promilės alkoholio kraujuje, turi tikėtis vairavimo draudimo ne trumpesniam kaip devynių mėnesių laikotarpiui.

Pasibaigus draudimo laikotarpiui, vairuotojas, kuriam buvo paimtas vairavimo pažymėjimas, turi kreiptis į komunikacijos biurą dėl naujo vairuotojo pažymėjimo išdavimo, kas konkrečiu atveju gali būti susiję su daugybe sunkumų (pvz., priverstinis psichologinis tyrimas, vok. Idiotentest).

Kitų gyvybei ir sveikatai sukeliama grėsmė baudžiama dar sunkiau

Jei vairuotojas, vairuojantis apsvaigęs nuo alkoholio ar kitų svaigalų, dėl apsvaigimo būklės, kelia grėsmę kitų žmonių sveikatai ir gyvybei ar svetimiems, vertingiems daiktams, tada pagal StGB 315c str. 1 d. 1a nr., gali būti jam taikomos didesnės nuobaudos (iki trejų metų laisvės atėmimas, tyčinio veiksmo atveju – iki penkerių metų laisvės atėmimas).

Praktikoje, pavojaus sukėlimas eisme pagal StGB 315c 1 str.1a nr.. (dėl alkoholinių gėrimų ar kitų svaigalų vartojimo) iš dalies sukelia akivaizdžiai didesnes nuobaudas nei pirmiau minėtas vairavimas apsvaigus nuo alkoholio be pasekmių kylančių iš StGB 316 str. Priklausomai nuo to, ar tai baigėsi tik grėsme, ar buvo padaryta žala, šiuo atveju priklauso nuo žalos dydžio. Ypač, kai buvo padaryta žala kitų eismo dalyvių sveikatai.

Jei įvyksta neatsargus kito asmens gyvybės atėmimas dėl vairuotojo, kuris vairuoja apsvaigus nuo alkoholio ar narkotikų, kaltės, kaltininkas, pirmą kartą padaręs nusikaltimą, turi tikėtis nubaudimo laisvės atėmimu, kurio vykdymas nebus sustabdytas bandomajam laikotarpiui.

Baudžiamosios teisės sankcijos įsigalioja pagal StGB 315c str.1 d. nr. 2, . 3 str., taip pat ypač sunkių transporto priemonių vairuotojų nusižengimų atveju, kurie nėra įvykdyti apsvaigus nuo alkoholio ar narkotikų, bet kurie rimtai pažeidžia eismo taisykles, ir kurie yra negailestingi ir kelia grėsmę kito asmens sveikatai ir gyvybei ar svetimiems, vertingiems daiktams.

Taip vadinamosios 0,5 promilės alkoholio kiekio ribos kraujyje pažeidimas

Pagal StVG 24a str. 1 d., teisę pažeidžia tas, kuris vairuoja transporto priemonę, o iškvėptame ore alkoholio kiekis yra 0,25 mg ar daugiau, arba alkoholio kiekis kraujuje yra 0,5 promilės arba daugiau.

Skirtingai nei nusikaltimų atveju, iš Įstatymo nuostatų galima daryti išvadą, kad iškvepiamo oro analizė yra pakankama įrodymų rinkimui. 0,25 mg/l alkoholio kiekis iškvėptame ore, remiantis moksliniais duomenimis, atitinka maždaug 0,5 promilės alkoholio koncentracijai kraujyje.

Pagal StVG 24a str. 2 d., teisę pažeidžia ir tas, kas vairuoja transporto priemonę apsvaigus nuo narkotikų. Įstatymas čia nurodo StVG 24a str. nuostatos priedą, kuriame išvardijami visi dažniausiai naudojami svaigalai. Įstatymas 24a str.2 d. 2-me sakinyje nustato, kad toks poveikis atsiranda, jei kraujyje randamos yra pirmiau minėtame priede išvardintos medžiagos (pvz., THC arba MDMA).

Tačiau tokiam nustatymui nepakanka bet kokio veikliųjų medžiagų kiekio, kuris gali būti įrodytas net naudojant moderniausias technines priemones. Veikliųjų medžiagų koncentracija, kuri leidžia manyti, kad vairuotojo gebėjimas vairuoti transporto priemones buvo ribotas, turi būti aiškiai virš nulinės vertės. Pradedant nuo 1 ng/ml THC koncentracijos, teismų praktikoje atliekami pirmiau aprašyti veiksmai, taigi įvyksta teisės pažeidimas pagal StVG 24a str. 2 d.

Pažeidimas pagal StGB 24a str. 4 d. baudžiamas iki 3 tūkst. Eur bauda. Pagal čia naudojamą baudų katalogą kaltininkas, pirmą kartą padaręs nusikaltimą, turi tikėtis 500 Eur, o recidyvistas – 1 tūkst. Eur baudos. Pagal StGB 25 str. duotam asmeniui gali būti draudžiama vairuoti transporto priemonę nuo vieno iki trijų mėnesių. Kaltininkas, kuris pirmą kartą padarė nusikaltimą, turi tikėtis draudimo vairuoti vieną mėnesį, recidyvistas – nuo dviejų iki trijų mėnesių.

Draudimas vairuoti reiškia tik, kad asmuo negali vairuoti transporto priemonės tam tikrą laiką. Tam laikui jis turi atiduoti vairavimo pažymėjimą į įstaigos depozitą. Pasibaigus draudimui, jis gali laisvai naudoti savo vairuotojo pažymėjimą.

Šiuo atžvilgiu draudimas vairuoti transporto priemones yra akivaizdžiai švelnesnė priemonė nei leidimo vairuoti transporto priemones atėmimas. Įdomu tai, kad alkoholio koncentracija kraujyje nuo 0,30 iki 0,49 promilės atveju nelaikomas pažeidimu, bet jei vairuotojo klaidas sukelia alkoholis, tai gali būti nusikaltimas pagal 315c str.

Vairavimas išgėrus – baudų katalogas

Veiksmas Bauda eurais Baudos taškai Draudimas vairuoti
Nedidelis viršijimas 0,5 promilės
1 pažeidimas 500 2 1 mėnuo
2 pažeidimas 1000 2 1 mėnuo
3 pažeidimas 1500 2 1 mėnuo
Grėsmė kelių eismui (nuo 0,3 promilės) 3 1 mėnuo
Alkoholio vertė kraujyje virš 1,09 promilės 3 1 mėnuo

Ar Vokietija turi geresnes kelių eismo taisykles?

Kažkada Vokietijoje mano klientui, dėl vairavimo išgėrus, buvo sulaikytas vairuotojo pažymėjimas. Po to, kai nuvykau paimti dokumentą iš policijos, turėjau pateikti pažymą, kad sulaikytasis nebuvo alkoholikas. Gydytojas jas išduoda pagal kepenų testą.

Paantraštės