Krovinių siuntėjai ir vežėjai sukūrė „dekalogą” ir atsakingo siuntėjo sertifikatą. Jie susiję su elgesiu su vairuotojais
AdobeStock

Krovinių siuntėjai ir vežėjai sukūrė „dekalogą” ir atsakingo siuntėjo sertifikatą. Jie susiję su elgesiu su vairuotojais

Pirmojoje Profesionalių vairuotojų gerosios praktikos konferencijoje krovinių siuntėjų ir vežėjų organizacijos pristatė principus, kuriais siekiama pagerinti šios svarbios profesinės grupės darbo sąlygų įvaizdį.

Pirmojoje Profesionalių vairuotojų gerosios praktikos konferencijoje krovinių siuntėjų ir vežėjų organizacijos pristatė principus, kuriais siekiama pagerinti šios svarbios profesinės grupės darbo sąlygų įvaizdį.

Krovinių siuntėjai ir vežėjai sukūrė „dekalogą” ir atsakingo siuntėjo sertifikatą. Jie susiję su elgesiu su vairuotojais
AdobeStock

Gegužės 17 d. Ispanijoje vykusioje konferencijoje dalyviai kalbėjo apie svarbią profesionalių vairuotojų vaidmenį ekonomikoje. “Driver First” inicjatyvą remia Pasaulinė krovinių siuntėjų asociacija GSA ir Tarptautinė kelių transporto sąjunga IRU

Renginyje buvo pristatytas “Atsakingo krovinių siuntėjo sertifikatas” ir „Universalusis dekalogas” – įpareigojantis laikytis atitinkamų vairuotojų darbo sąlygų krovinių pakrovimo ir iškrovimo vietoje. Sertifikatą sukūrė Ispanijos siuntėjų organizacija „Transprime”, siekdama sertifikuoti geriausią įmonių praktiką.

“Driver First” – tai galimybė suburti tiekimo grandinės dalyvius – vežėjus, logistikos operatorius ir krovinių siuntėjus – ir sustiprinti sunkvežimių vairuotojų profesijos plėtrą, kuriai šiandien gresia rimtas pavojus, nes ji yra paliekama, o tai turės pražūtingų pasekmių mūsų ekonomikai”, – komentavo iniciatyvą Ispanijos tarptautinių vežėjų kelių transportu organizacija „Linkedin Astic”.

Universalūs principai, kuriais vadovaujamasi šioje iniciatyvoje, grindžiami vadinamojo Dekalogo laikymusi ir svarbiausiais veiksmais, kuriais siekiama didinti logistikos dalyvių tarpusavio pasitikėjimą

Pagrindinis jo tikslas – pagerinti santykius su vairuotojais, dirbančiais krovimo rampose, ir taip užtikrinti geresnes darbo sąlygas, padidinti veiklos efektyvumą ir galiausiai – sukurti teigiamą vairuotojų darbo įvaizdį. Šią chartiją jau pasirašė daugiau kaip 400 Europos įmonių, iš kurių daugiau kaip 25 proc. yra Ispanijos bendrovės.

Dekalogo taisyklės

Visų šalių įsipareigojimai:

 • Užtikrinkite pagarbų ir nediskriminacinį bendravimą tarp visų šalių, dalyvaujančių krovinių pristatymo ir vežimo operacijose.
 • Tinkamai, saugiai ir efektyviai planuoti ir vykdyti vežimo operacijas.
 • Laiku informuoti atitinkamas šalis apie bet kokius pokyčius, galinčius turėti įtakos vežimo operacijoms, įskaitant ankstyvą atvykimą ar vėlavimą.
 • Nustatyti kontaktinius punktus, kuriuose šalys galėtų pranešti apie apie ankstyvą atvykimą ar vėlavimą, taip pat apie ekstremalias situacijas ir incidentus.
 • Užtikrinti visų transporto operacijose dalyvaujančių šalių tarpusavio pasitikėjimą ir bendradarbiavimą.
 • Užtikrinti vairuotojams lengvą prieigą prie sanitarinių mazgų. 

Transporto naudotojų ir krovinių siuntėjų įsipareigojimai:

 • Užtikrinti vairuotojams prieigą prie vyrų ir moterų sanitarinių mazgų ir kitų patalpų, tokių kaip valgyklos.
 • Užtikrinti, kad pakrovimo ir iškrovimo darbus vykdytų tinkamai apmokyti darbuotojai.
 • Suteikti vairuotojams galimybę naudotis saugoma automobilių stovėjimo aikštele (jei įmanoma, naktimis), kuri būtų pritaikyta sunkiasvorėms transporto priemonėms.
 • Užtikrinti vairuotojams saugumą pakrovimo vietose – objektai turi būti gerai apšviesti, pėsčiųjų zonos ir laukimo vietos aiškiai pažymėtos, o vairuotojams turi būti suteikta pakankamai vietos manevruoti sunkvežimiais.
 • Naujose aikštelėse turi būti numatyta aukščiau minėta infrastruktūra (sanitariniai mazgai, erdvios, gerai apšviestos, saugios pėsčiųjų ir stovėjimo zonos).
 • Užtikrinti visiems tiekimo grandinės dalyviams bendrą krovinių atsiėmimo, pristatymo ir vežimo operacijų efektyvumą ir greitį.
 • Užtikrinti lanksčias pristatymo sąlygas ir gerą šalių bendravimą, atsižvelgiant į išorinius veiksnius, kurie gali turėti įtakos vežimo operacijoms.
 • Atsižvelgti į vairavimo taisykles ir poilsio laikotarpius, darbo valandas ir tachografų taisykles, kad bet kokios pakrovimo ir iškrovimo operacijos metu kuo labiau sumažinti nereikalingą vidaus eismą (laiko gaišinimą).
Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi