„Rail Baltica“ poveikis klimato kaitai. Ar geležinkeliai yra ekologiškiausia transporto rūšis?

„Rail Baltica“ poveikis klimato kaitai. Ar geležinkeliai yra ekologiškiausia transporto rūšis?

Vidutinis skaitymo laikas 3 minutės

Aleksandra Żeleźnik

Aleksandra Żeleźnik

20.11.2018

„Rail Baltica“ poveikis klimato kaitai. Ar geležinkeliai yra ekologiškiausia transporto rūšis?

Studijos rengimo metu bus vertinamos klimato kaitos grėsmės, taip pat teikiami siūlymai ilgalaikėms prisitaikymo prie jos priemonėms, kurių gali prireikti dėl kylančios temperatūros, ekstremalaus kritulių kiekio ir išaugusios potvynių rizikos.

Gairės, kurios padės įvertinti klimato kaitą projektavimo metu ir parinkti prisitaikymo prie jos priemones, bus integruojamos geležinkelio projektavimo etape.

Prisitaikyti prie klimato kaitos galima parenkant tinkamas medžiagas tose projekto vietose, kuriose gali kilti grėsmė viso „Rail Baltica“ projekto naudojimo metu. Tinkamai parinktos medžiagos leidžia sumažinti geležinkelio priežiūros kaštus ir rizikas, kurios galėtų sutrumpinti numatomą 100 metų „Rail Baltica“ gyvavimo ciklą.

Be to, tikimasi surasti ir tvarius sprendimus, kurie padės sumažinti geležinkelio įtaką aplinkai.

Transporto neigiamas poveikis aplinkai

Pernai „Ernst & Young Baltic“ atliktoje geležinkelių infrastruktūros bei projekto „Rail Baltica“ kaštų ir naudos analizėje įvertinta, kad per tris Baltijos valstybes „Rail Baltica“ eksploatacija leis sumažinti anglies dvideginio (CO2) – šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurios skatina globalinį atšilimą – emisijų išmetimų kiekius, kurių skaičiuojama nauda prilygs 3 mlrd. eurų.

Transportas daro neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių gyvenimo kokybei. Jam tenka apie trečdalis viso suvartojamo energijos kiekio ir išmetamo CO2 kiekio Europos Sąjungoje. Bendrijos strategijoje numatyta kelių transportą pakeisti efektyviomis ir tvariomis transporto rūšimis – geležinkeliais ir vidaus vandenų transportu. Tikimasi, kad tai padės sumažinti Europos priklausomybę nuo importuojamos naftos ir sumažinti taršą.

Geležinkeliams ir jūrai – 50 proc. visų krovinių

Įgyvendinant bendrą ES aplinkosaugos strategiją iki 2030 metų numatyta perskirstyti krovinių gabenimą taip, kad geležinkeliams ir jūros transportui tektų ne mažiau kaip 30 proc. visų krovinių, o iki 2050 m. atitinkamai iki 50 proc.

Pasak ekspertų, traukiniai, palyginti su kitu transportu, yra ekologiškiausia transporto rūšis. Jie aplinkai mažiausiai kenksmingi, nes išmeta mažiausią CO2 kiekį.

Remiantis Europos aplinkos agentūra, geležinkelių transporto išmetamas CO2 kiekis vienam tonos kilometrui yra 3,5 karto mažesnis nei kelių transporto. Be to, siekiant išvengti taršos, visa „Rail Baltica“ linija bus visiškai elektrifikuota. Statybose bus naudojamos naujausios technologijos ir medžiagos. Linija suplanuota taip, kad būtų kiek galima toliau nuo saugomų „Natura 2000“ teritorijų ir reikšmingai nepaveiktų kitų jautrių saugomų vietovių.

Studiją vykdo Estijos aplinkosaugos vadybos ir erdvinio planavimo konsultantai „Hendrikson & CO“ kartu su „SIA Vides Eksperti“ ir „DGE Baltic Soil and Environment“.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)