Žinote naujieną? Papasakokite mums apie tai!

Transporto sektorius priklauso gamybos sričiai ir gali būti reglamentuojamas vadovaujantis atskirų šalių arba regionų teisės aktais.  Šių teisės aktų tikslas – užtikrinti veiklos plėtrą, tuo pačiu išlaikant organizuotumą, nekeliant problemų, nepatogumų ir agresijos kitų asmenų atžvilgiu. Pagal bendrą taisyklę, minėtos teisės normos yra keičiamos ar atnaujinamos atsižvelgiant į visuomeninius, aplinkos apsaugos, ekonominius poreikius.  

Kiekvienas vežėjas privalo žinoti įstatymus ir savo veiklą vykdyti pagal juose nustatytas taisykles. Juk įstatymo nežinojimas nuo atsakomybės neatleidžia. 

Neseniai oficialiame Europos Sąjungos leidinyje buvo paskelbtas  pažeidimų, laikomų rimtais, sąrašas, papildantis valstybėms narėms privalomą transporto direktyvą. Pakeitimai įsigalios nuo 2017 metų sausio mėnesio. Pakeitimai yra susiję su tokių sričių reglamentavimu, kaip transporto priemonės vairavimo ir poilsio laikas, darbo laikas, techninės vilkikų kontrolės reikalavimai, tachometras ir greitį ribojantys įrenginiai, pavojingų krovinių vežimas bei patekimas į transporto rinką. 

Visi pažeidimai yra suskirstyti į tris grupes, atsižvelgiant į jų sunkumo lygį: sunkiausias pažeidimas (SSP), labai sunkus pažeidimas (LSP) ir sunkus pažeidimas (SP). 

Sunkiausių pažeidimų kategorijai priskirta: 

Transporto priemonės vairavimo ir poilsio laikotarpiai 

 • 9 valandų dienos vairavimo limito viršijimas 50 proc. ar daugiau, be pertraukos arba poilsio, trunkančios bent 4,5 valandos; 
 • Savaitės vairavimo limito viršijimas 25 proc. ar daugiau; 
 • Suminio vairavimo maksimalaus limito, už skaičiavimo laikotarpį imant dvi viena po kitos einančias savaites, viršijimas 25 proc. ar daugiau;
 • Nepertraukiamo 4,5 valandų vilkiko vairavimo limito viršijimas, nedarant pertraukos; 

Naudojimasis tachometru bei jo instaliavimas 

 • Teisės aktų reikalavimus atitinkančio tachometro neturėjimas arba jo neinstaliavimas; 
 • Naudojimasis padirbta vairuotojo kortele; 
 • Naudojimasis svetima vairuotojo kortele; 
 • Naudojimasis vairuotojo kortele, išduota remiantis melagingais duomenimis; 
 • Tachometro, vairuotojo kortelėje esančių duomenų klastojimas, slėpimas, keitimas;  
 • Naudojimasis nelegaliais įrenginiais, galinčiais keisti tachometro parodymus; 

Masė 

Maksimalios leidžiamos masės viršijimas: N2 kategorijos transporto priemonėms (nuo 3,5 tonų iki 12 tonų) ir N3 kategorijos transporto priemonėms (nuo 12 tonų).

Techninė priežiūra 

Transporto priemonės vairavimas neturint galiojančio dokumento, patvirtinančio minėtos priemonės atitiktį Europos Sąjungos reikalavimams, ir suteikiančio minėtai transporto priemonei teisę būti eismo dalyve.  

 • Transporto priemonės būklės, užtikrinančios eismo saugumą ir leidžiančios būti eismo dalyve, neužtikrinimas, sukeliantis grėsmę, stabdžių sistemų, vairo, padangų, važiuoklės tinkamam veikimui, kas gali sudaryti sąlygas priimti sprendimą uždrausti atitinkamai transporto priemonei būti eismo dalyve. 

Greitį ribojantys įrengimai 

 • Greitį ribojančių įrengimų neinstaliavimas; 
 • Greitį ribojančius įrengimus instaliavo subjektas, neturintis leidimo teikti tokias paslaugas; 

Įvadiniai ir periodiniai vairuotojų mokymai

 • Keleivių ar krovinių vežimas, vairuotojui nepraėjus įvadinių ar periodinių mokymų; 
 • Patikrinimo metu vairuotojas negali pateikti galiojančio kvalifikacijos pažymėjimo arba vairuotojo pažymėjimo su atitinkamomis žymomis, suteikiančiomis jam teisę, pagal ES valstybės narės įstatymus, vairuoti transporto priemonę (pamiršo, pametė, dokumentas yra neįskaitomas, pažeistas); 

Vairuotojo pažymėjimas

 • Krovinių arba asmenų vežimas neturint galiojančio vairuotojo pažymėjimo;

Pavojingų krovinių gabenimas

 • Pavojingų krovinių, kurių apyvarta yra uždrausta, gabenimas; 
 • Pavojingo gabenamo krovinio trūkumas; 

Bendrijos licencija

 • Krovinių vežimas, neturint galiojančios Bendrijos licencijos (pamesta, padirbta, nepateikiama, negaliojanti ir kt.); 

komentarai

comments0 komentarų
thumbnail
Tam, kad nustatyti pranešimus apie komentarus, pereikite prie savo paskyros