SVARBU! Sutrumpintas kassavaitinis poilsis ir prailgintas darbo laikas – Europos Komisija patikslina „Mobilumo paketo“ nuostatas

SVARBU! Sutrumpintas kassavaitinis poilsis ir prailgintas darbo laikas – Europos Komisija patikslina „Mobilumo paketo“ nuostatas

SVARBU! Sutrumpintas kassavaitinis poilsis ir prailgintas darbo laikas – Europos Komisija patikslina „Mobilumo paketo“ nuostatas

Europos Komisija pateikė keletą paaiškinimų dėl „Mobilumo paketo“. Ji išsklaido abejones dėl šių metų rugpjūtį įsigaliojusių nuostatų. Patikrinkite, kaip taikyti su kassavaitinio poilsio sutrumpinimu, darbo laiko prailginimu, sienos kirtimo momento fiksavimu ir vairavimu dviese susijusias taisykles.

Sutrumpinti kassavaitiniai poilsiai

Paskelbtuose paaiškinimuose Europos Komisija atsako į svarbų klausimą. Jei vairuotojas atsiėmė du sutrumpintus kassavaitinio poilsio laikotarpius iš eilės, ar du kompensaciniai laikotarpiai gali būti pridedami atskirai prie kitų mažiausiai devynių valandų poilsio laikotarpių ir atliekami tarptautinio transporto operacijos metu?

Remiantis Europos Komisijos gairėmis, po įprasto kassavaitinio poilsio, atsiimto po dviejų sutrumpintų kassavaitinių pertraukų, yra poilsis, skirtas kompensuoti du ankstesnius iš eilės sutrumpintus kassavaitinius poilsius. Šios dvi kompensacijos turėtų būti imamos kartu ir pridedamos prie privalomo reguliaraus kassavaitinio poilsio po dviejų iš eilės sutrumpintų savaitinių poilsio – rašoma gairėse.

Specialus vairavimo trukmės prailginimas

Briuselis taip pat paaiškina išskirtinių klausimą dėl aplinkybių, kai pagal „Mobilumo paketą“ vairuotojas gali viršyti dienos ir savaitės vairavimo laiką. Europos Komisijos teigimu, pratęsti dienos ir (arba) savaitės vairavimo laiką leidžiama tik tam, kad transporto priemonė galėtų pasiekti reikiamą sustojimo vietą ir tiek, kiek reikia žmonių, transporto priemonės ar jos krovinio saugumui užtikrinti.

Tai leidžiama išimtinėmis aplinkybėmis, tais atvejais, kai vairuotojui reikia pasiekti savo namus ar darbdavio operacinį centrą, kad jis galėtų pasinaudoti kassavaitinio ar reguliaraus kassavaitinio poilsio laikotarpiu. Nukrypimas gali būti taikoma, kai dėl nenumatytų aplinkybių, nepriklausančių nuo vairuotojo ar operatoriaus (tokių kaip oro sąlygos, spūstys, vėlavimas pakrauti ar iškrauti ir pan.), sunkvežimio vairuotojas negali pasiekti vienos iš minėtų vietų kassavaitiniam poilsiui praleisti nepažeisdamas dienos ar kassavaitinio poilsio taisyklių.

Briuselis kaip pavyzdį pateikia periferinės šalies vairuotoją, vykstantį į ilgą tarptautinį maršrutą, kuris dėl nenumatytų aplinkybių negali pasiekti savo gyvenamosios vietos. Dėl „Mobilumo pakete“ nustatytos nukrypti leidžiančios nuostatos 45 valandų kassavaitinio poilsio jam nereikia praleisti kitur, netoli savo gyvenamosios vietos.

Kaip pabrėžia Briuselis, sunkvežimio vairuotojas yra įpareigotas spaudinyje ar registracijos lape rankiniu būdu nurodyti, kodėl nukrypsta nuo važiavimo laiko standartų.

Svarbu tai, kad  išskirtinėmis aplinkybėmis pratęsus vairavimo laiką poilsio laikotarpis po šio pratęsimo negali būti sutrumpintas. Darbo pratęsimo trukmė turi būti kompensuojama lygiaverčiu poilsio laikotarpiu, kuris imamas kartu su bet kokiu poilsio laikotarpiu, iki trečiosios savaitės pabaigos po savaitės, kurią buvo taikomas nuokrypis – paaiškina Komisija.

Mobilumo pakete“ nustatytas nuokrypis taip pat kelia klausimą, ar vairuotojas, kuris dėl išskirtinių aplinkybių viršija dienos ir savaitės vairavimo laiką, taip pat gali viršyti maksimalų dviejų savaičių 90 valandų apribojimą vairavimo laiką? Taigi pagal Briuselio gaires tai neįmanoma. Bet kokiu atveju vairuotojas privalo per dvi savaites laikytis maksimalios 90 vairavimo valandų ribos.

Poilsis kelte arba traukinyje

Europos Komisija taip pat išaiškina taisyklių dėl vairuotojo poilsio kelte ar traukinyje klausimą. Paaiškinama tarp kitko, ar vairuotojas 8 ar daugiau valandų lydintis keltu ar traukiniu (su prieiga prie miegamosios vietos) gabenamą transporto priemonę, turi pasiimti likusias reguliaraus kassavaitinio poilsio laikotarpio dalis tinkamoje patalpoje, ar gali šias reguliaraus kassavaitinio poilsio dalis praleisti transporto priemonėje. 

Europos Komisija aiškina, kad pagal Reglamento ES 561/2006 8 str. 8 d., transporto priemonėje negalima praleisti reguliaraus kassavaitinio poilsio laikotarpių ir ilgesnių nei 45 valandų kassavaitinio poilsio laikotarpių, papildančių ankstesnius sutrumpintus savaitės poilsio laikotarpius. Pagal reglamentą, jie turėtų būti atsiimti tinkamoje vietoje.

Pertraukos vairuojant dviese

ES pareigūnai taip pat aiškina klausimus, susijusius su komandos pertraukomis. Kyla klausimas, ar komandos vairuotojas privalo praleisti 45 minučių pertrauką judančioje transporto priemonėje ir ar pertrauka gali trukti ilgiau nei 45 minutes?

Pagal Reglamento (EB) Nr. 561/2006 7 str. vairuojant dviese vairuotojui nereikia 45 minučių pertraukos praleisti važiuojančioje transporto priemonėje sėdint šalia vairuotojo. Kaip paaiškina Europos Komisija, konkretus vairuotojas turi nuspręsti, ar jis nori praleisti pertrauką važiuojančioje transporto priemonėje, ar ne. Kalbant apie pertraukos trukmę, praleista ne transporto priemonėje, ji gali būti ilgesnė nei 45 minutės. 

Pertrauka važiuojančioje transporto priemonėje turi būti bendrai 45 minučių pertrauka – visa tai atsiranda dėl naujos (trečios) Reglamento (EB) Nr. 561/2006 7 str. pastraipos. Likęs laikas, praleistas transporto priemonėje šalia vairuotojo, faktiškai vairuojančio transporto priemonę, turėtų būti užregistruotas kaip parengties laikas, – aiškina Europos Komisija.

Sienų kirtimas

Įpareigojimas rankiniu būdu registruoti sienos kirtimą įsigaliojo 2020 m. rugpjūčio 20 d. ir jis taikomas transporto priemonėms, kuriose įrengtas analoginis tachografas. Transporto priemonių su skaitmeniniais tachografais atveju reikalavimas registruoti sienos kirtimą bus taikomas tik nuo 2022 m. vasario 2 d.

Vadovaujantis „Mobilumo paketo“ nuostatomis (Reglamento (ES) 165/2014 34 str. 6 d. f p. ir 7 d.), analoginius tachografus naudojantys sunkvežimių vairuotojai rankiniu būdu kirtę valstybės narės sieną įveda šalies, į kurią įvažiuoja, simbolį. Tuo tikslu jie turėtų sustoti kuo arčiau sienos ar tiesiog už jos.

Jei valstybės narės sieną kertama kelte arba traukinyje, sunkvežimio vairuotojas turi įvesti šalies simbolį uoste arba paskirties stotyje – aiškina Europos Komisija.

Kaip pabrėžia Komisija, nuo 2020 m. rugpjūčio 20 d. transporto priemonių, turinčių analoginį tachografą, vairuotojai privalo užregistruoti šalių, kuriose prasidėjo ir baigėsi kasdienis darbo laikotarpis, simbolį, kaip tai daroma sunkvežimiuose su skaitmeniniais tachografais.

Trans.INFO nuotr.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi