Teigiama „Mobilumo paketo“ pusė. Dėl ko vežėjai gali džiaugtis?

Teigiama „Mobilumo paketo“ pusė. Dėl ko vežėjai gali džiaugtis?

Vidutinis skaitymo laikas 5 minutės

Artūras Lysionok

Artūras Lysionok

Trans.INFO redaktorius

03.01.2020

Teigiama „Mobilumo paketo“ pusė. Dėl ko vežėjai gali džiaugtis?

Jau žinoma išsami informacija apie gruodžio mėnesį vykusį ES Tarybos, Europos Parlamento ir Europos Komisijos atstovų derybų susitarimą. Ir nors ketvirtasis „Mobilumo paketo“ trilogas patvirtino Lietuvos vežėjams kenksmingų nuostatų įgyvendinimą, Paketas turi ir palankią verslininkams pusę.

Lenkijos organizacija TLP nuodugniai išanalizavo dabartinės „Mobilumo paketo“ formos įrašus. Ekspertai paskelbė palankių ir blogų vežėjams bei vairuotojams nuostatų sąrašą.

Galima džiaugtis dėl šių kompromisinių nuostatų:

– 18 mėnesių vacatio legis persvarstytos direktyvos dėl komandiruotų darbuotojų nuostatoms kelių transporte įgyvendinti,

– vairuotojų pašalinimas iš 12 mėnesių komandiruotės laikotarpio ribojimo,

– nukrypimas nuo Europos Parlamento pasiūlytų kriterijų nustatant kompetentingą šalį vežėjo buveinei, remiantis tarp kitko „Roma I“ reglamentu ir privalomo transporto priemonės grįžimo i bazę laikotarpio pratęsimas iki 8 savaičių.

Čia yra daugiau informacijos apie priimtus sprendimus, kuriuos organizacija sugebėjo nustatyti.

Vairuotojų komandiravimas

Su komandiravimu susiję lex specialis apima:

– atleidimo nuo komandiravimo taikymo dvišalius ir tranzitinius pervežimus vykdantiems vairuotojams, išlaikymą;

– galimybės vykdyti dalinį ir multidrop krovinių pervežimą vykdant dvišalį pervežimą, kuriam netaikomas komandiravimas, įvedimą;

– komandiravimo taikymą cross-trade ir kabotažo tipo pervežimams;

– galimybės atlikti papildomas tarpvalstybines operacijas, neįtrauktas į komandiruotes, susijusias su dvišaliu gabenimu, įvedimą;

– aiškią nuorodą, kad 12 mėnesių komandiruotės ribojimas netaikomas kelių transportui; netaikoma vairuotojams komandiruotiems įmonių grupėje;

– su komandiravimu susijusių įsipareigojimų transporto darbdaviams supaprastinimą  – panaikinamas įpareigojimas paskirti įgaliotą atstovą, galimybė versti darbuotojų dokumentus tik į anglų kalbą, vairuotojas gali saugoti dokumentus elektronine forma (pvz., išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje);

– lex specialis ir persvarstytos direktyvos dėl komandiruotų darbuotojų nuostatų neįgyvendinamą per 18 mėnesių nuo įsigaliojimo ir paskelbimo;

– vairuotojų komandiravimo įmonių grupėje pašalinimą iš lex specialis (pvz., Lietuvos vežėjas komandiruoja vairuotoją dirbti savo užsienio įmonėje); tokiam vairuotojo darbui nuo 2021 m. liepos 30 d. taikomos persvarstytos komandiruotų darbuotojų bendrosios nuostatos; tokiam vairuotojų darbui netaikomos lex specialis nuostatos, įskaitant dvišalio transporto ir tranzito išimtis; galioja iki 12 mėnesių komandiravimo laikotarpio apribojimas.

Transporto priemonių vairavimo laikas

– išlaikytas draudimas reguliariai praleisti savaitės poilsį transporto priemonės kabinoje;

– apibrėžti saugių automobilių stovėjimo aikštelių standartai (tokios automobilių stovėjimo aikštelės TENT tinkle turėtų būti ne daugiau kaip 100 km atstumu viena nuo kitos);

– įvesta galimybė, kad vairuotojas atsiimtų du iš eilės sutrumpintus savaitinius poilsius tarptautinių krovinių vežime; kompensacija turi būti pridėta ir atsiimta prieš prasidedant kitam reguliariam poilsiui; toks reguliarus poilsis kartu su kompensacija už du iš eilės sutrumpintus poilsius turėtų būti atsiimamas įmonės operatyviniame centre (bazėje) arba vairuotojo gyvenamojoje vietoje;

– vairuotojo grįžimo į vežėjo operacijų centrą (bazę) arba vairuotojo gyvenamąją vietą pareigos įvedimas;

– leista dėl ypatingų aplinkybių pratęsti vairuotojo dienos ar savaitės vairavimo laiką 1 valanda grįžimui į bazę ar gyvenamąją vietą (šias aplinkybes vairuotojas privalo dokumentuoti);

– pareigos pateikti 56 dienų tachografų įrašus patikrinimui kelyje įvedimas;

– modernizavimo įvedimas (transporto priemonių aprūpinimas 2-osios kartos išmaniuoju  skaitmeniniu tachografu) iki 2024 m. transporto priemonėms be išmaniuoju tachografo ir iki 2025 m. transporto priemonėms su 1-osios kartos išmaniuoju tachografu;

– įvesta pareiga nuo 2026 m. vidurio transporto priemonėse, kurių didžiausias leistinas svoris nuo 2,5 iki 3,5 t, įdiegti tachografus;

– įvesta pareiga nuo 2026 m. vidurio pradėti taikyti Reglamento Nr. 561/2006 nuostatas transporto priemonių, kurių didžiausias leistinas svoris nuo 2,5 iki 3,5 t, vairuotojams;

– iš dalies pakeisto Reglamento 561/2006 nuostatos įsigalioja po 20 dienų nuo jų paskelbimo.

Prieiga prie rinkos

Kalbant apie patekimą į kelių transporto vežėjo profesiją ir į krovinių vežimo rinką:

– buvo įvesti leidimai verstis kelių transporto vežėjo veikla, kartu nustatant kriterijus verslininkams, eksploatuojantiems transporto priemones, kurių didžiausias leistinas svoris nuo 2,5 iki 3,5 t;

– buvo atmesti pasiūlymai dėl papildomų kriterijų, kuriais atmetama vežėjo buveinės vieta (šalis), tarp kitko remiantis „Roma I“ reglamentu;

– buvo įvestas įpareigojimas kas 8 savaites grąžinti transporto priemonę į bazę (atsisakyta įsipareigojimo atlikti pakrovimo / iškrovimo operacijas buveinės šalyje);

– per 7 dienas tam tikroje šalyje buvo leista atlikti 3 kabotažo operacijas,

– buvo nustatytas 4 dienų cooling off laikotarpis kabotažo operacijoms tam tikroje šalyje, tačiau Parlamentas atmetė pareigą iškrauti / pakrauti, kad būtų galima pradėti šį laikotarpį;

– naujų taisyklių įgyvendinimas tai 18 mėnesių nuo įsigaliojimo ir paskelbimo, išskyrus verslo veiklos, susijusios su transporto priemonėmis, kurių didžiausias leistinas svoris yra nuo 2,5 iki 3,5 tonos, reglamentavimą – šiuo atveju tai turi būti 21 mėnuo.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)