TransInfo

Vežėjo atsakomybės už prekių pristatymo vėlavimą riba. Pažiūrėkite, kaip yra skirtingose šalyse

Vidutinis skaitymo laikas 4 minutės

Skundai dėl pavėluoto pristatymo yra neabejotinai dažniausia ginčų dėl transporto priežastis. Kad galėtumėte efektyviai apskųsti debeto avizą dėl vėlavimo, pirmiausia turite žinoti vežėjo atsakomybės ribas priklausoma nuo transporto krypties. Tokie apribojimai gali būti taikomi bet kurioje šalyje.

Nėra abejonių, kad tarptautiniam pervežimui, pvz., Iš Lietuvos į Vokietiją ar iš Vokietijos į Prancūziją, bus taikoma CMR konvencija. Šiose nuostatose nenumatytos jokios sankcijos tik už gabenimo vėlavimą.

Remiantis CMR konvencijos 23 str. 5 p., galimybė kovoti dėl žalos atlyginimo už vėlavimą priklauso nuo nukentėjusiosios šalies žalos dydžio įrodymo. Be to, kompensaciją už pavėluotą pristatymą gali būti atlyginama tik tuo atveju, jei skundas buvo pateiktas raštu per 21 dieną nuo prekių pateikimo gavėjui.

Taisyklėse taip pat teigiama, kad kompensacija negali būti didesnė kaip užmokestis už vežimą. Tą pačią atsakomybės ribą nustatė Prancūzija, kur taip pat galima reikalauti ne daugiau kaip užmokesčio už sutartą vežimą.

Tačiau Konvencija leidžia siuntėjui įrašyti į važtaraštį, pasitarus su vežėju ir už papildomą sutartą mokestį, vad. papildomą krovinio pristatymo vertę. Tai atliekama jo praradimo ar sugadinimo galimybės, taip pat dėl sutartos pristatymo datos viršijimo. Šiuo atveju kompensacijos riba yra deklaruota papildoma krovinio vertė.

Ar gali būti skiriama sutartinė nuobauda už prekių nepristatymą laiku?

Pateikdami transportavimo užsakymus dažnai susiduriame su tokiomis sąlygomis: „už kiekvieną valandą, kai vėluojama atvykti į iškrovimą, vežėjui bus taikoma 50 Eur sutartinė bauda” arba „už vėlavimą pristatyti prekes vežėjui bus mokama 200 Eur sutartinė bauda, nereikalaujant įrodyti žalą“.

Remiantis nusistovėjusia teismų praktika, tokios baudos negali būti veiksmingai taikomos. Vežėjas gali būti patrauktas atsakomybėn už pavėluotą pristatymą tik tuo atveju, jei įrodoma, kad gavėjas ar siuntėjas patyrė žalą, o tai iš karto reiškia, kad jos negalima numatyti kaip sutartinę baudą. Bet kuri sąlyga, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai pažeistų CMR konvenciją, pvz., nuostata dėl sutartinės baudos už pavėluotą prekių pristatymą, bus negaliojanti ir neturės teisinės galios.

Lenkija

Atlikdami kažkokioje šalyje vad. kabotažus, turime atsiminti, kad bus taikomi šios šalies įstatymai. Pvz., jei „Ikea“ užsakė transportą iš Varšuvos į Poznanę, ji galės vežėjui pareikšti pretenzijas pagal Lenkijos transporto įstatymą.

Šis įstatymas numato, kad už pavėluotą pristatymą atsako vežėjas. Tačiau neapibrėžia, kaip galima suprasti šią sąvoką. Paprastai galima daryti prielaidą, kad vėlavimas tai vežėjo galutinio vežimo termino viršijimas. Vežėjas gali būti atleistas nuo šios atsakomybės, jei įrodo, kad siuntos vėlavimą lėmė priežastys, kurias galima priskirti siuntėjui ar gavėjui, kurios atsirado ne dėl vežėjo kaltės, dėl prekių savybių ar dėl nenugalimos jėgos.

Kompensacija už tokią žalą negali viršyti dvigubos užmokesčio už vežimą sumos (Transporto įstatymo 83 str.1 d.). Tačiau nėra bendros taisyklės, kad kiekvienu gabenimo vėlavimo atveju vežėjas privalo sumokėti dvigubą užmokesčio už vežimą sumą. Pirmiausia reikia įrodyti, kad dėl vėlavimo transporto buvo padaryta žala, už kurią atsakingas vežėjas, ir įrodyti jos dydį. Jei siunta pristatomas ne laiku, bet nepadaroma žala, nebus pagrindo reikalauti žalos atlyginimo.

Vokietija

Vokietijos prekybos kodekso (HGB) nuostatose nustatyta aukščiausia atsakomybės už pavėluotą pristatymą riba. Pagal šias taisykles vežėjas atsako netgi iki trijų gabenimų vertės sumos. Be to, apie vėlavimą turi būti informuojama per 21 dieną nuo prekių pristatymo.

Vokietijos transporto įstatymai taip pat suteikia vežėjui keletą lengvatų. Pvz., vėluojant į pakrovimą dėl siuntėjo kaltės, vežėjas gali nustatyti siuntėjui tinkamą datą kartu pateikdamas pareiškimą, kad daugiau nelauks, jei iki nustatyto termino siuntėjui nepavyks krovinio pakrauti ar jo nepateiks. Jei krovinys nebus pakrautas ar pateiktas iki nustatyto termino, vežėjas turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti „negyvo frachto“, t.y. trečdalio sutarto mokėjimo už vežimą.

Apibendrinant, verta įsiminti atsakomybės ribas atskirose šalyse pagal žemiau pateiktą lentelę:

Nuostatos Atsakomybės už prekių pristatymo vėlavimą riba
CMR konvencija (tarptautinis transportas) vieno frachto vertė
Prancūzija vieno frachto vertė
Lenkija dviejų frachtų vertė
Vokietija trijų frachtų vertė

 

Paantraštės