Nowe spojrzenie na TSL. Budowanie przewagi na niskich kosztach to już przeszłość

Nowe spojrzenie na TSL. Budowanie przewagi na niskich kosztach to już przeszłość

Konferencja “Logistyka 4.0. Efektywnie do celu” była okazją do dyskusji o jednym z największych wyzwań sektora TSL – optymalizacji kosztów transportu. Prelegenci razem z uczestnikami zastanawiali się, gdzie szukać rozwiązań i jakie możliwości otwiera uczestnikom łańcucha dostaw technologia.

Regulacje prawne, które stopniowo wchodzą w życie zwiększają wydatki firm transportowych, a brak kierowców zawodowych przyczynia się do wzrostu płac. W czasie wystąpienia na konferencji „Logistyka 4.0. Efektywnie do celu” – zorganizowanej przez ekspertów Grupy Trans.eu, gość specjalny – Aleksandra Kocemba, intermodal transport manager z Raben Transport, podkreśliła, że najwyższy czas na zmianę podejścia w firmach transportowych. Standardowe rozwiązania obniżające koszty transportu są już bowiem nieaktualne.

Czasy budowania przewagi konkurencyjnej na niskich kosztach pracy to już przeszłość. Trzeba zatem mocniej ruszyć głową. Należy zadbać o partnerskie relacje, żeby móc przejść przez czas zmian odpowiedzialnie i bezpiecznie – mówiła w swojej prelekcji Aleksandra Kocemba.

Synchromodalność staje się ważnym punktem w rozwoju nowoczesnego spojrzenia logistykę. Pod tym pojęciem kryje się odpowiednie dopasowanie tras i dobór środków transportu. Celem jest realizacja oczekiwań klienta, czyli korzystna cena, szybka dostawa i zwiększenie możliwości załadowczych.

Aleksandra Kocemba wskazała, że realizacja tych założeń jest możliwa przy wypracowaniu nowego modelu współpracy z klientem. Operator logistyczny odpowiada za cały plan transportu, więc potrzebuje możliwości wolnego wyboru.

Rozwiązania dopasowane do potrzeb

Kolejnym ważnym tematem konferencji zorganizowanej przez Grupę Trans.eu, były nowe technologie, które narzucają branży konkretny kierunek rozwoju. Innowacyjne rozwiązania służą optymalizacji kosztów transportu, dzięki automatyzacji procesów, które do tej pory były wykonywane ręcznie.

– Trendy technologiczne, takie jak Machine Learning, Big Data, czy Internet of Things, pojawiają się na rynku już od jakiegoś czasu, w związku z czym w branży TSL możemy spodziewać się wykorzystania tego typu rozwiązań w oprogramowaniu. Natomiast sztuką nie jest samo wdrożenie technologii dla mody, ale wdrożenie jej tak, by faktycznie pomagała nam w radzeniu sobie z najbardziej istotnymi problemami branży – komentował Piotr Hrebieniuk, product line leader w Trans.eu.

Narzędzia tworzone przez ekspertów podnoszą efektywność logistyków, pozwalają na monitoring załadunku na bieżąco, kontrolę lokalizacji pojazdu i błyskawiczne przygotowanie planu zlecenia. Nowością jest wyszukanie dopasowanych przewoźników w oparciu o active contracts.

W stronę bezpieczeństwa

W działaniach na platformach logistycznych algorytmy pozwolą na wybór zaufanego partnera. Dlatego profesjonalny audyt i certyfikacja odgrywają główną rolę w budowie bezpiecznego łańcucha dostaw. Temat jego uszczelnienia rozwinął Piotr Roczniak, prezes Trans28000, spółki wchodzącej w skład Grupy Trans.eu.

Liczba pośredników w procesie transportu może zaskoczyć nawet profesjonalistów działających w branży. Ekspert wskazał zagrożenia i konkretne sytuacje, w którym cel transportowy nie został zrealizowany, a ładunek zaginął. Okazuje się, że łańcuch dostaw może składać się nawet z 17 ogniw, o czym załadowca nie musi wiedzieć. Dlatego w nowoczesnych firmach audyt przewoźnika staje się ważnym narzędziem jego weryfikacji.

Uczestnicy konferencji zainteresowali się tym rozwiązaniem i zwrócili uwagę na punkty, które wymagają sprawdzenia przy wyborze pewnego partnera zlecenia transportowego: kontrola klauzul polisy OCP, sprawdzenie stanu floty i potwierdzenie, czy wszystkie pojazdy są wyposażone w telematykę.

Nadzór nad łańcuchem dostaw jest utrudniony ze względu na jego rozproszenie. Szczególnie w transporcie drogowym, gdzie występuje duża grupa podwykonawców, których bardzo trudno jest weryfikować. Łańcuchy niejednokrotnie są nadmiernie rozbudowane, co utrudnia weryfikację, kto faktycznie wiezie ładunek do załadowcy. Pomiędzy operatorem logistycznym a przewoźnikiem faktycznym występują dodatkowi, zupełnie nieznani podwykonawcy. Kluczowe w związku z tym jest ich właściwe identyfikowanie – tłumaczył Piotr Roczniak.

Konferencja „Logistyka 4.0. Efektywnie do celu” była częścią programu Targów TransPoland Translogistica 2017, które odbyły się w dniach 8-10 listopada. Poprowadził ją i moderował dyskusję Mirosław Ganiec, redaktor naczelny magazynu „TSL Biznes”. Wzięli w niej udział przedstawiciele firm produkcyjnych i spedycyjnych.

Trending articles
Trending articles