Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Regulacje prawne dotyczące transportu drogowego wykonywanego pojazdami o DMC do 3,5 tony od zawsze wywołują wiele dyskusji. Zmiany w tej sferze wydają się być tylko kwestią czasu, o czym świadczą propozycje przygotowywane przez Komisję Europejską.

Sami zainteresowani, którzy są bardzo przywiązani do braku tachografów i niskiego poziomu weryfikacji czasu pracy kierowców, nerwowo reagują na każde zaostrzenie przepisów, a nawet same wzmianki o możliwości ich wprowadzenia. Niestety nadchodzą zmiany także i w tym sektorze, ponieważ wychodząc z założenia, że kierowcy “busów” są równi kierowcom pojazdów ciężarowych, Komisja Europejska na swoim poziomie zdecydowała się podjąć działania, zmierzające do ujednolicenia przepisów.

Unia Europejska już od 2009 r. deklaruje chęć ujednolicenia rynku funkcjonowania transportu drogowego. Dlatego teraz planuje rozszerzyć rozporządzenie (WE) 1071/2009 również na przewoźników świadczących usługi pojazdami o DMC do 3,5 t.

Co zmienią licencje na transport do 3,5 t.?

Komisja Europejska przygotowuje przepisy zgodnie z którymi lekki transport drogowy również będzie objęty licencjami. Postulowane regulacje dotyczące przewoźników transportu lekkiego obejmują m.in.:

obowiązek posiadania rzeczywistej i stałej siedziby, w której przechowywane są podstawowe dokumenty biznesowe (umowy handlowe, dokumenty księgowe, dokumenty zarządzania personelem, umowy o pracę, dokumenty zawierające dane dotyczące czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku),

– zatrudnianie pracowników proporcjonalnie do działalności zakładu,

–  posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej wykazywanej na podstawie rocznych sprawozdań finansowych zatwierdzonych przez biegłego rewidenta lub inny certyfikat.

Komisja Europejska nie wprowadza jeszcze wprost wymogu korzystania z tachografów w busach, jednak podejmuje wyraźne działania zmierzające do zaostrzenia kontroli czasu pracy w transporcie lekkim.

Foto: Bartosz Wawryszuk

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu