Czas pracy i odpoczynku kierowców – zmiany w Luksemburgu i Norwegii, przedłużenie rozluźnień w Irlandii

Ten artykuł przeczytasz w 5 minut

Czas pracy i odpoczynku kierowców – zmiany w Luksemburgu i Norwegii, przedłużenie rozluźnień w Irlandii

Niemal każdego dnia w krajach Unii Europejskiej wchodzą w życie zmiany w zasadach czasu pracy i odpoczynku kierowców. Tym razem pewne modyfikacje rozluźnień wprowadził Luksemburg, a Norwegia i Irlandia zdecydowały o złagodzeniu regulacji. Z kolei służby na Białorusi, w związku z pandemią koronawirusa, zwiększą kontrole zagranicznych kierowców, przejeżdżających w ruchu tranzytowym.

Irlandia

15 kwietnia, jak donosi Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego (IRU), irlandzki Departament Transportu zdecydował o rozluźnieniu regulacji dotyczących czasu jazdy i odpoczynku na kolejne 6 tygodni (od 17 kwietnia do 31 maja br.). Obowiązuje ono dla wszystkich przewozów.

Złagodzone przepisy Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 obejmują:

Artykuł 6.3: wydłużenie dwutygodniowego okresu jazdy z 90 do 112 godzin.

Artykuł 8.4: możliwość odebrania 5 skróconych dziennych okresów odpoczynku (zamiast przepisowych 3) między dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku; jeżeli kierowca odbierze pięć skróconych odpoczynków dziennych w ciągu pierwszych pięciu dni po tygodniowym okresie odpoczynku, następnie kontynuuje jazdę szóstego dnia, wówczas jego dzienna rejestracja nie może przekraczać trzynastu godzin (dla szóstego dnia).

Artykuł 8.6: nie jest  wymagana rekompensata w przypadku skrócenia tygodniowego okresu odpoczynku. W ciągu dwóch kolejnych tygodni kierowcy muszą odebrać przynajmniej dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku lub jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku trwający co najmniej 24 godziny. Jednocześnie tygodniowy okres odpoczynku musi rozpocząć się nie później niż po sześciu 24-godzinnych okresach od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku.

Artykuł 8.8: możliwość odebrania regularnego tygodniowego odpoczynku w pojeździe, o ile pojazd jest do tego przystosowany i jest zaparkowany.

Norwegia

Także 15 kwietnia złagodzenie przepisów regulujących czas pracy i odpoczynku wprowadzili Norwegowie. Obejmuje ono transport towarowy i będzie obowiązywało do 13 maja do godz. 24 – donosi IRU. 

Zgodnie z nowymi zasadami:

– dzienny czas prowadzenia pojazdu zostaje wydłużony z 9 do 11 godzin,

– maksymalny tygodniowy czas pracy wydłużono z 56 do 58 godzin,

– maksymalny dwutygodniowy limit jazdy został zwiększony z 90 do 96 godzin,

– kierowca może skrócić dzienny odpoczynek z 11 do 9 godzin,

– po tygodniowym odpoczynku trwającym co najmniej 24 godziny musi następować tygodniowy odpoczynek wynoszący 45 godzin, co oznacza, że ​​skrócony tygodniowy odpoczynek jest dozwolony co drugi tydzień. Skrócony tygodniowy odpoczynek nie musi być jednak rekompensowany.

Luksemburg

Od dziś (18 kwietnia) do 31 maja, w Luksemburgu obowiązują nowe zasady regulujące czas pracy i odpoczynku kierowców. Przewidują one następujące odstępstwa od przepisów Rozporządzenia (WE) 561/2006:

Artykuł 6.1 – wydłużenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu z 9 godzin do 11 godzin, nie więcej niż trzy razy w tygodniu,

Artykuł 6.3 – wydłużenie dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 90 do 96 godzin,

Artykuł 8.6możliwość odroczenia tygodniowego okresu odpoczynku. Zamiast po 6 dniach od zakończenia ostatniego tygodniowego odpoczynku, kierowca będzie go mógł odebrać po 7 dniach (z obowiązkiem rekompensaty w następnym tygodniu)

Artykuł 8.8 – możliwość odebrania regularnego tygodniowego odpoczynku w pojeździe, o ile pojazd jest do tego przystosowany i jest zaparkowany.

Białoruś zwiększyła kontrole kierowców w ruchu tranzytowym

Władze Białorusi postanowiły zwiększyć kontrole zagranicznych kierowców, przejeżdżających w ruchu tranzytowym. Inspekcja transportu wraz z policją drogową będą sprawdzać przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz kontrolować, czy kierowcy poruszają się w wyznaczonych miejscach.

Wszyscy kierowcy, w tym wjeżdżający na teren Białorusi z Rosji, państw członkowskich Unii Europejskiej i Ukrainy, są zobowiązani do poruszania się tylko wyznaczonymi drogami. Zatrzymać się na odpoczynek albo tankowanie można tylko na ściśle okreslonych parkingach oraz stacjach benzynowych. Kierowcy nie mogą opuszczać tych miejsc.

Poza tym kierowcy muszą opuścić teren Białorusi najkrótszą drogą nie później, niż dnia następnego od dnia wjazdu. Wyjątek stanowi wypadek drogowy lub awaria pojazdu, a także załadunek i rozładunek, który musi się odbywać zgodnie z datami wskazanymi w dokumentacji przewozowej. Dodatkowo kierowcy muszą mieć w kabinie środki higieniczne – maseczki, rękawiczki, płyn dezynfekcyjny itd. Wysiadanie z pojazdu bez rękawiczek i maseczek jest zabronione.

Aktualna mapa dróg i miejsc postoju, z których mogą korzystać kierowcy:

Współpraca: Artur Lysionok

Fot. Trans.INFO

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty