Niemcy przedłużają rozluźnienia czasu pracy i odpoczynku kierowców

Ten artykuł przeczytasz w 2 minuty

Niemcy przedłużają rozluźnienia czasu pracy i odpoczynku kierowców

W związku z pandemią koronawirusa od końca marca obowiązują w Niemczech rozluźnione przepisy o czasie pracy i odpoczynku kierowców. Wprowadzone rozluźnienie wygasa dzisiaj. Rząd zdecydował się jednak przedłużyć je o kolejne tygodnie.

Złagodzone zasady czasu pracy i odpoczynku kierowców będą obowiązywały do 17 maja – donosi Federalny Urząd Transportu Towarowego (BAG). Obejmują one kierowców pojazdów w transporcie zakładowym i realizujących usługi komercyjne, którzy przewożą:

– produkty codziennego użytku, w szczególności żywność i pasze, między miejscami produkcji, przechowywania i sprzedaży;

– artykułów do ​​opieki medycznej, a także do powstrzymywania i kontrolowania pandemii SARS-CoV-2 (w szczególności produkty do badań, sprzęt ochronny zabezpieczający przed infekcją, środki dezynfekujące itp.),

– paliwa.

Oto odstępstwa od przepisów Rozporządzenia (WE) nr 561/2006, jakie dopuszczają Niemcy do 17 maja: 

– dzienny czas prowadzenia pojazdu można wydłużyć do 10 godzin maksymalnie pięć razy w tygodniu (odstępstwo od art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006). Należy jednak w dalszym ciągu przestrzegać przepisów dotyczących maksymalnego dozwolonego czasu prowadzenia pojazdu tygodniowo (56 godzin) i podwójnego tygodnia (90 godzin).

– można odebrać dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku z rzędu, pod warunkiem, że w 4 następujących po sobie tygodniach kierowca odbył przynajmniej 4 odpoczynki, z których co najmniej dwa są regularnymi tygodniowymi okresami odpoczynku. Jeżeli dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku zostały zastosowane kolejno, następny okres odpoczynku – jako rekompensata dwóch skróconych odpoczynków – musi zostać wykorzystany przed kolejnym tygodniowym okresem odpoczynku.

Odstępstwa od przepisów wspomnianego rozporządzenia można zastosować tylko pod warunkiem, że nie wpłynie to na bezpieczeństwo ruchu.

Przypominamy też, że kierowca musi wskazać powody takiego odstępstwa odręcznie na wykresówce urządzenia rejestrującego lub na wydruku z urządzenia rejestrującego, albo na planie pracy najpóźniej po przybyciu do miejsca pozwalającego na postój.

Fot. Twitter.com/polizISTmensch

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty