Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Europejscy ministrowie transportu w czwartek 8 czerwca dyskutowali na temat propozycji zawartych w Pakiecie Mobilności. Polska wyraziła swój zdecydowany sprzeciw wobec niektórych z nich. TLP nazwał je wręcz “pomysłami oderwanymi od realiów gospodarki”.

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, w trakcie czwartkowego spotkania Rady TTE (Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii), minister Adamczyk podkreślił w swoim wystąpieniu, że Polska stanowczo sprzeciwia się stosowaniu przepisów dotyczących delegowania pracowników do transportu drogowego.

Naszym zdaniem, ze względu na wysoką mobilność pracowników transportowych, sektor ten nie powinien podlegać tym samym regulacjom w zakresie warunków pracy co inne branże. Zaproponowane przepisy nie zapewniają odpowiedniej równowagi między ochroną praw pracowniczych a zasadami rynku wewnętrznego, w tym swobody świadczenia usług” – oznajmił minister Adamczyk.

Minister podkreślił również, że propozycje Komisji nie są zgodne z głównym celem Białej Księgi Transportowej z 2011 roku, tj. wspieraniem rozwoju jednolitego europejskiego obszaru transportowego.

Inicjatorzy Sojuszu drogowego obstają “przy swoim”

Jak informuje Związek Pracodawców TLP, spotkanie Rady ds. Transportu było sprawdzianem dla Sojuszu drogowego, podpisanego 31 stycznia br w Paryżu przez ministrów transportu z 9 państw.

W oświadczeniu Sojuszu drogowego z 7 czerwca br. czytamy, że w związku z posiedzeniem Rady TTE, Francja, Austria, Dania, Niemcy, Włochy, Luksemburg, Szwecja i Norwegia podtrzymują założenia Sojuszu. Wspólne stanowisko wobec Pakietu Mobilności, wg zapowiedzi, mają zaprezentować w toku prac nad Pakietem w Radzie i w Parlamencie Europejskim. W oświadczeniu z 7 czerwca członkowie sojuszu wyrazili jednak negatywną opinię na temat planowanej przez KE liberalizacji kabotażu. Natomiast przepisy dot. delegowania są wg nich nie satysfakcjonujące w zakresie socjalnym.

Jak podkreśla TLP, proces legislacyjny nad Pakietem Mobilności pokaże na ile wytrzymały jest europejski transport, rynek wewnętrzny i UE “na pomysły oderwanych od realiów gospodarki polityków”.

Foto: MIB

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu