TransInfo

Fot. OT Logistics

Grupa OTL zanotowała spadek wyników, ale perspektywy są obiecujące

Przychody ze sprzedaży Grupy OTL obniżyły się wyraźnie rok do roku w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2022 r. - z poziomu 219 mln zł w I kw. ubiegłego roku do 69 mln zł. Przyczyną tak głębokiego spadku było wyłączenie działalności sprzedanych i niekontynuowanych. Chodzi tu głównie o firmę C. Hartwig specjalizującą się w spedycji morskiej, sprzedaną w październiku 2021 r.

Ten artykuł przeczytasz w 2 minuty

Jeśli chodzi zaś o działalność kontynuowaną grupy to w I kwartale jej przychody poprawiły się o 6 proc. rok do roku. OTL osiągnęła wynik EBITDA (zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków i amortyzacji) ponad 21 mln zł, głównie na działalności portowej i spedycyjnej. Była ona o ponad 30 proc. niższa niż rok wcześniej ze względu na pozbycie się wspomnianych wcześniej aktywów.

Zysk netto grupy w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku osiągnął 5,9 mln zł. To blisko 88 proc. mniej niż rok wcześniej (48 mln zł). Jednak biorąc pod uwagę wynik bez transakcji niepowtarzalnych – tegoroczny zysk byłby 0,5 proc. wyższy.

Jeśli chodzi o segmenty działalności to gros przychodów w I kwartale pochodziła z działalności portowej (43,2 mln zł, o 5,3 proc. mniej rok do roku). Drugim istotnym segmentem była działalność spedycyjna, która przyniosła 22,2 mln zł (aż o 40,9 proc. więcej w porównaniu do I kw. 2021 r.)

Grupa nie obawia się konsekwencji wojny na Ukrainie

Reperkusje związane z wybuchem wojny i nałożeniem sankcji spowodowały wzmożone zainteresowanie przeładunkami portowymi i wymusiły na klientach planowanie dywersyfikacji dostaw. Przewidujemy, że będzie to miało bardzo pozytywny wpływ na możliwości zwiększania sprzedaży i poprawy wyników w kolejnych kwartałach 2022 roku” – poinformował Konrad Hernik, prezes OT Logistics.

Grupa przewiduje przede wszystkim wzrost zainteresowania transportem morskim, a w związku z tym zwiększonym popytem na usługi przeładunkowe w portach w Świnoujściu i Gdyni. OTL rozważa także pomoc klientom ukraińskim w zakresie transportu produktów zbożowych przy wykorzystaniu aktywów portowych.

Aktualizacja zatwierdzonej w 2020 r. średnioterminowej strategii firmy, zakłada w 2022 r. skonsolidowane przychody na poziomie około 300 mln zł, EBITDA ponad 45 mln zł, a zysk netto ponad 19 mln zł.

Tagi