TransInfo

Jak ustalić zakres ubezpieczenia OCPD? Te klauzule trzeba mieć

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty

Kupując polisę OC przewoźnika drogowego mamy do wyboru – w zależności od ubezpieczyciela – nawet 50 klauzul dodatkowych, które modyfikują zakres ochrony. Są klauzule, które należy potraktować jak przysłowiowy zestaw obowiązkowy. Sprawdź, jakie są w tym zakresie aktualne rynkowe standardy i jak należycie zabezpieczyć swój interes.

Katalog klauzul dodatkowych do ubezpieczenia OCPD, który najczęściej występuje w praktyce ubezpieczeniowej jest naprawdę imponujący.

Wybór klauzul dodatkowych jest zawsze bardzo indywidualną sprawą przewoźnika, wynikającą z jego zobowiązań umownych, uwarunkowań takich, jak rodzaj wożonego ładunku, kierunki transportu, wymogi specjalne wynikające z listu przewozowego oraz ewentualnie bagażu doświadczeń szkodowych. Jest jednak pewien zestaw obowiązkowy – nazwijmy go “must have” – który koniecznie trzeba zawrzeć w ubezpieczeniu OCPD. Dlaczego? Inni uczestnicy łańcucha dostaw będą tych klauzul po prostu oczekiwać i w razie ich braku zlecenie transportowe może przejść nam koło nosa.

Ubezpieczeniowy “must have”

Ustalone przez nas absolutne, niezbędne minimum klauzul dodatkowych, uniwersalne dla każdego przewoźnika bez względu na rodzaj ważonych ładunków i kierunek transportu, wygląda następująco:

Wymienione klauzule są już pewnym standardem rynkowym i prędzej czy później któryś z kontrahentów upomni się o włączenie ich, jak np. klauzuli rabunku/rozboju, czy klauzuli art. 24 CMR. Oczywiście są to także klauzule ważne z punktu widzenia przewoźnika drogowego, ponieważ chronią one jego interes.

Kształt tego koszyka jest także swego rodzaju kompromisem pomiędzy zakresem ubezpieczenia, a wysokością składki za polisę OCPD. Im więcej klauzul, tym teoretycznie lepiej, ale ma to wpływ na składkę.

O wszystkie te klauzule należy zawnioskować do ubezpieczyciela, trzeba jednak pamiętać, że niektóre z nich mogą być dodatkowo płatne.

W naszym katalogu “must have” nie ma takich klauzul, jak:

– klauzula ADR,

– klauzula ATP,

– i innych branżowych.

Wynika to z faktu, że nie każdy przewoźnik wozi np. ładunki niebezpieczne. Jeśli przewoźnik ma konkretną specjalizację lub wozi specyficzny rodzaj ładunków, wówczas oczywiście powinien koniecznie rozszerzyć zakres swojego ubezpieczenia OCPD o specjalistyczne klauzule.

Katalog ten powinien być także rozszerzony  przez przewoźnika o te klauzule dodatkowe, które uzna za konieczne z uwagi na swoje specyficzne uwarunkowania.

Katalog klauzul, które warto mieć

Kolejnym pakietem klauzul są te, których zazwyczaj kontrahenci nie wymagają, nie mniej jednak warto, aby zostały włączone do polisy OCPD. W istotny sposób polepszą bowiem zakres ubezpieczenia i tym samym sytuację przewoźnika. Oto ich zestawienie:

Koniecznie należy również wnikliwie zapoznać się z ich treścią, ponieważ w wielu przypadkach nakładają one na przewoźnika dodatkowe obowiązki, od spełnienia których zależy ochrona ubezpieczeniowa.

Liczba klauzul a wysokość sumy gwarancyjnej

Większość z wymienionych wyżej klauzul posiada limit odpowiedzialności w ramach sumy gwarancyjnej. Trzeba zatem pamiętać, że im więcej klauzul, tym wyższa powinna być suma gwarancyjna polisy OCPD, ponieważ musi ona wystarczyć w pierwszej kolejności na pokrycie ewentualnej szkody rzeczowej w przewożonym towarze, a także na zasilenie limitów poszczególnych klauzul.

Jeśli na przykład wybierzemy sumę gwarancyjną w wysokości 50 tys. euro, a wartość szkody wyniesie 50 tys. euro, wówczas mimo posiadania imponującego zestawu klauzul, jak np. klauzuli uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, utylizacji pozostałości po szkodzie, składowania mienia, podniesienia/wyciągnięcia środka transportu, niestety nie wystarczy pieniędzy na ich uruchomienie.

W kolejnych artykułach cyklu o OCPD, będziemy systematycznie omawiać szczegółowo inne zagadnienia dotyczące klauzul szczególnie ważnych z punktu widzenia załadowców oraz przewoźników

Tagi