Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Niewiele ponad 3 proc. stacji skontrolowanych przez Inspekcję Handlową w 2009 roku sprzedawało benzynę i olej napędowy nie spełniające norm jakościowych – rok wcześniej było to 4,2 proc.

 

Największy odsetek nieprawidłowości zanotowano w województwie opolskim (16,67%) i lubuskim (10%), a najmniejszy w wielkopolskim (1,25%), dolnośląskim (1,88%) i mazowieckim (1,99%). Odstępstw od wymagań jakościowych nie zanotowano w województwie podlaskim.
Inspekcja Handlowa sprawdzała też jakość oferowanych na rynku biopaliw ciekłych. Kontrola przeprowadzona w 9 województwach wykazała nieprawidłowości w przypadku 6 próbek paliw – 33,3 proc. skontrolowanych. Łącznie kontrolą objęto dziewięć stacji i tyle samo hurtowni.

Z pobranych 1394 próbek oleju napędowego i benzyny na 774 stacjach zakwestionowano 68: 48 oleju napędowego (6,65 proc.) i 20 benzyn (2,98 proc.). Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono na stacjach, na których w latach poprzednich kwestionowano jakość oferowanych konsumentom paliw – 13,2 proc. (w 2008 roku – 20 proc.). Odstępstw od wymagań jakościowych nie zanotowano w województwie podlaskim. Niewielki odsetek zanotowano również w województwach wielkopolskim (1,25 proc.), dolnośląskim (1,88 proc.) i mazowieckim (1,99 proc.), najwięcej zaś w opolskim (16,67 proc.) i lubuskim (10 proc.).

Z kolei z hurtowni pobrano 35 próbek. Zastrzeżenia inspektorów IH wzbudziło 4,44 proc. próbek oleju napędowego (w 2008 roku bez zastrzeżeń), parametry jakościowe benzyny nie były przekroczone (w 2008 roku – 2,96 proc.).

Aby sprawdzić czy najbliższa stacja nie znalazła się przypadkiem na czarnej liście, UOKiK publikuje na swojej stronie aktualne listy placówek skontrolowanych przez Inspekcję Handlową.

Autor: Paulina Pożarycka

Źródło: http://www.flota.com.pl/cms/index.php/36220/news_zajawka_horyzontalna_uokik_paliwa_coraz_lepszej_jakosci.html

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu