Już wkrótce, 26-27 października 2022 r. konferencja „Firmy transportowe w obliczu zmian przepisów 2022/2023 i aktualnej sytuacji gospodarczej” 

Już wkrótce, 26-27 października 2022 r. konferencja „Firmy transportowe w obliczu zmian przepisów 2022/2023 i aktualnej sytuacji gospodarczej” 

Branża transportowa musiała zmierzyć się w ostatnich latach z wieloma wyzwaniami. To nie tylko szeroko omawiane i analizowane od miesięcy przepisy Pakietu Mobilności i Polskiego Ładu, ale również pandemia COVID-19 i wojna na Ukrainie, z których konsekwencjami zmagać będziemy się jeszcze przez długi czas. W następstwie tych zdarzeń firmy przewozowe zostały zmuszone do szybkiej reakcji i podejmowania szeregu działań, mających na celu zabezpieczenie swojej działalności i zaadaptowanie jej do nowej rzeczywistości. Wszystkim tym wydarzeniom i ich wpływie na branżę transportową poświęcona zostanie zaplanowana już na 26-27 października 2022 r. specjalna konferencja „Firmy transportowe w obliczu zmian przepisów 2022/2023 i aktualnej sytuacji gospodarczej” .

Branża transportowa musiała zmierzyć się w ostatnich latach z wieloma wyzwaniami. To nie tylko szeroko omawiane i analizowane od miesięcy przepisy Pakietu Mobilności i Polskiego Ładu, ale również pandemia COVID-19 i wojna na Ukrainie, z których konsekwencjami zmagać będziemy się jeszcze przez długi czas. W następstwie tych zdarzeń firmy przewozowe zostały zmuszone do szybkiej reakcji i podejmowania szeregu działań, mających na celu zabezpieczenie swojej działalności i zaadaptowanie jej do nowej rzeczywistości. Wszystkim tym wydarzeniom i ich wpływie na branżę transportową poświęcona zostanie zaplanowana już na 26-27 października 2022 r. specjalna konferencja „Firmy transportowe w obliczu zmian przepisów 2022/2023 i aktualnej sytuacji gospodarczej” .

Już wkrótce, 26-27 października 2022 r. konferencja „Firmy transportowe w obliczu zmian przepisów 2022/2023 i aktualnej sytuacji gospodarczej” 

Liczne zdarzenia, jakie dotykają od pewnego czasu branżę transportową, nie przechodzą bez echa. Wymagają wzmożonej aktywności i zaangażowania nie tylko właścicieli firm transportowych, ale i wielu innych podmiotów związanych z tym sektorem. Z tego też względu mamy przyjemność zaprosić Państwa na specjalną konferencję organizowaną przez Kancelarię Transportową LEGALTRANS i Grupę MAK, która odbędzie się już 26-27 października 2022 r. w Hotelu Warszawianka, ul. Jachranka 77, w Serocku obok Warszawy.

Spotkanie poprowadzą najwybitniejsi prelegenci, od lat aktywnie uczestniczący w tej branży – przedstawiciele jednych z największych w Polsce kancelarii transportowych i podatkowych, firm logistycznych, towarzystw ubezpieczeniowych, dostawców usług finansowych.

Firmy transportowe w obliczu zmian przepisów 2022/2023 i aktualnej sytuacji gospodarczej

Nasze spotkanie zostanie poświęcone najważniejszym reformom prawnym zapoczątkowanym przepisami Pakietu Mobilności i Polskiego Ładu, które weszły w życie w bieżącym roku. Rozliczanie wynagrodzenia kierowcy międzynarodowego, ocena funkcjonowania systemu IMI, nowe zasady dotyczące kabotażu – to tylko jedne z wielu zaplanowanych tematów. Skoncentrujemy naszą uwagę również na zmianach i wyzwaniach przewidzianych na najbliższe lata, starając się odpowiedzieć na pytanie „Dokąd zmierza branża transportowa?”.

Mówiąc o współczesnym transporcie, nie sposób nie analizować oczywiście jego kondycji i problemów w oderwaniu od aktualnej sytuacji gospodarczej, kształtowanej przez skutki pandemii, lockdownu i wojny toczącej się za naszą wschodnią granicą. Na październikowej konferencji poruszymy dlatego także zagadnienia takie jak finansowanie zakupu pojazdów w czasach wysokich stóp procentowych, czy zatrudnienie kierowcy tymczasowego.

Partnerzy honorowi konferencji – Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza i Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, że partnerami honorowymi naszej konferencji są: Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza (PUIG) oraz Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, w ostatnich miesiącach silnie zaangażowani w niesienie pomocy finansowej i humanitarnej ogarniętej wojną Ukrainie.

Podczas spotkania będziemy mówić dlatego o działaniach, jakie zostały już podjęte w związku z obecną sytuacją za naszą wschodnią granicą, jak i pomocy, która nadal jest tam potrzebna. Wraz z naszymi partnerami wskażemy Państwu, w jaki sposób polskie firmy transportowe mogą zaangażować się w działania na rzecz odbudowy Ukrainy, tym samym prowadząc do zacieśnienia i wzmocnienia relacji z naszymi stałymi partnerami, a przede wszystkim – bliskimi sąsiadami.

Warto nadmienić, że liczne przedsiębiorstwa z sektora TSL w naszym kraju oraz wiele podmiotów związanych z tą branżą, od miesięcy współpracuje już z PUIG i Pracodawcami RP, oferując nie tylko wsparcie finansowe, ale i prawne, tłumaczeniowe, zaopatrzeniowe, a także związane z organizacją miejsc pracy dla obywateli Ukrainy.

Polsko Ukraińska Izba Gospodarcza (PUIG) jest jedną z najstarszych, bo założoną już w 1992 r., bilateralnych izb gospodarczych w kraju. Jej działalność koncentruje się na rozwijaniu polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych i kulturalnych. PUIG realizuje swoje cele poprzez m.in. reprezentację ukraińskich inwestorów w Polsce i promocję ich biznesów oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Ukrainy w Polsce, jak i Polski na Ukrainie.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej to najstarsza i największa organizacja pracodawców w Polsce, działająca od 1989 r. Jej celem jest tworzenie państwa przyjaznego dla pracodawców, przy jednoczesnym poszanowaniu praw pracowniczych i zachowaniu pożądanej harmonii pomiędzy tymi dwiema stronami stosunku pracy. Pracodawcy RP reprezentują i chronią interesy pracodawców w kraju, dążąc do zagwarantowania im korzyści, które wynikają ze stabilnego zatrudnienia, rozwoju gospodarczego, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy wszystkich właścicieli firm transportowych i kadry zarządzające przedsiębiorstwami transportowymi!

26-27 października 2022 r., Hotel Warszawianka,
ul. Jachranka 77, Serock.

REJESTRACJA TELEFONICZNA
531 560 920

Najpopularniejsze
Najpopularniejsze