Kierowca skontrolowany podczas przerwy. W sieci zawrzało: “Pauza to jest świętość!”, prawnik studzi emocje

Kierowca skontrolowany podczas przerwy. W sieci zawrzało: “Pauza to jest świętość!”, prawnik studzi emocje

W mediach społecznościowych pojawiło się ostatnio nagranie, nagrane przez kierowcę ciężarówki. Pokazuje kontrolę funkcjonariuszy Straży Granicznej, do której doszło, gdy legitymowany kierowca miał właśnie przerwę. „Nie dawaj dokumentów, ty masz pauzę, ty jedz. Oni nie mają prawa do ciebie przyjść” – krzyczy do kolegi po fachu nagrywający. Prawnik przestrzega jednak, że autor nagrania niekoniecznie musi mieć rację.

Nie jest jasne, czego dotyczyła kontrola. Na nagraniu, dostępnym na Facebooku i YouTubie, widać jedynie ciężarówkę, nagrywaną z kabiny innej, pojazd Straży Granicznej, funkcjonariuszy i kierowcę, który właśnie jadł w kabinie.

Między nagrywającym a funkcjonariuszami wywiązała się dyskusja. Kierowca przekonywał, że „pauza to jest świętość” i przerwy nie wolno przerywać, nawet służbom.

Czy tak istotnie jest?

Co może Straż Graniczna?

Zdaniem Joanny Arendarskiej z kancelarii TSL Lawyers Strachowicz i Wspólnicy, bez wiedzy, z jakiego powodu była przeprowadzana kontrola, nie można ocenić jednoznacznie, czy doszło do naruszenia przepisów prawa.

Pamiętajmy, że Straż Graniczna ma bardzo szerokie uprawnienia i szeroki wachlarz kompetencji. I w wielu przypadkach strażnicy mogą dokonywać kontroli o każdej porze, w miejscu, w którym akurat się znajdują – tłumaczy. – Kontrolę osobistą mogą przeprowadzić zawsze. I nie dotyczy to tylko kierowców samochodów ciężarowych, ale również osobowych. Poza tym w tym przypadku mogli również przeprowadzać kontrolę związaną z legalnością zatrudnienia. Co do zasady w takim przypadku kontrola powinna zostać przeprowadzona po ustaleniu miejsca z osobą kontrolowaną, ale są dopuszczalne przypadki, kiedy może do niej dojść w miejscu, w którym aktualnie jest kierowca, a więc np. na parkingu.

Z tego powodu tak ważne jest, by Straż Graniczna, na samym początku, zaraz po wylegitymowaniu się, podała podstawy kontroli.

Kluczowe, jaka to była pauza

To jednak nie wszystko. Kluczowe jest również, w trakcie jakiej pauzy był kierowca.

W czasie pracy kierowca jest zobowiązany nie tylko do kierowania pojazdem, ale również do podejmowania wszystkich czynności związanych z wykonywaniem zadań służbowych, mowa np. o czynnościach administracyjnych. Do takiego czasu pracy kierowcy nie wlicza się dobowej, nieprzerywanej przerwy w odpoczynku. Jest jednak jeszcze coś takiego, jak przerwa na odpoczynek. Po 6 godzinach pracy trwa 30 minut. A w przypadku, gdy liczba godzin pracy wynosi 9 godzin, trwa 45 min. Taka przerwa może nie tylko ulec skróceniu, ale również pełni rolę takiego dyżuru kierowcy. Oznacza to, że pracownik wówczas pozostaje, poza normalnymi godzinami pracy, w gotowości do jej wykonywania – tłumaczy prawnik.

– Przerwa podczas której kierowca pełni dyżur bez wątpienia bowiem nie powinna stanowić podstawy do odmowy udziału w kontroli – dodaje.

Co na to Straż Graniczna?

O komentarz do sprawy poprosiliśmy również samą Straż Graniczną.

Jak dowiedzieliśmy się od por. Agnieszki Golias, rzecznika prasowego Komendanta Głównego SG, “jeśli funkcjonariusze SG realizowali zadania związane z przeciwdziałaniem nielegalnej migracji, a wszystko na to wskazuje, to podstawą ich działań była ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Nie ma przepisu nakazującego funkcjonariuszom odstąpienie od przeprowadzenia kontroli legalności pobytu cudzoziemca na terytorium RP z powodu, który przywołuje autor nagrania, tj. obowiązkowa przerwa kierowcy i czas odpoczynku przysługujące kierowcy pojazdu. Ustawa stanowi natomiast wprost, że cudzoziemiec, który jest poddany kontroli legalności pobytu na terytorium RP, ma obowiązek okazać niezbędne dokumenty”.

Rzeczniczka przypomniała również, że funkcjonariusze SG, oprócz tego, że “mają niemal wszystkie uprawnienia Policji w zakresie kontroli ruchu drogowego”, mają też prawo do:

  • legitymowania uczestnika ruchu,
  • sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem,
  • sprawdzania stanu technicznego i wyposażenia pojazdu,
  • używania przyrządów kontrolno-pomiarowych do badania pojazdu, określenia jego prędkości, czy też sprawdzania zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku
  • kontroli dokumentów oraz warunków w nich określonych. Jak zaznaczyła rzecznik, “obok kontroli dokumentów przewozowych, licencji, zezwoleń w międzynarodowym transporcie drogowym, funkcjonariusze SG mogą także przeprowadzać kontrole czasu pracy kierowców”.

Fot. Screen z YouTube

Poradnik: ITD kontrola kierowcy

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty