Strona główna

/

Transport

/

Kontyngent zezwoleń Polska-Rosja...

Kontyngent zezwoleń Polska-Rosja na 2022 r. ustalony
Fot. Federalna Służba Celna Rosji

Kontyngent zezwoleń Polska-Rosja na 2022 r. ustalony

Kontyngent zezwoleń na 2022 r. będzie taki sam, jak w roku bieżącym, tj. po 220 tys. zezwoleń dla każdej ze stron. Dodatkowo przewoźnicy rosyjscy otrzymają jeszcze w tym roku 10 tys. zezwoleń ogólnych, a przewoźnicy polscy 4,5 tys. zezwoleń kraje trzecie.

Kontyngent zezwoleń na 2022 r. będzie taki sam, jak w roku bieżącym, tj. po 220 tys. zezwoleń dla każdej ze stron. Dodatkowo przewoźnicy rosyjscy otrzymają jeszcze w tym roku 10 tys. zezwoleń ogólnych, a przewoźnicy polscy 4,5 tys. zezwoleń kraje trzecie.

Kontyngent zezwoleń Polska-Rosja na 2022 r. ustalony
Fot. Federalna Służba Celna Rosji

Przewodniczący polskiej delegacji Bogdan Oleksiak, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury, od samego początku negocjacji zabiegał o utrzymanie dotychczasowego poziomu liczby zezwoleń. Cel ten finalnie udało się osiągnąć. W ramach puli zezwoleń 220 tys. sztuk na 2022 rok, Polska otrzyma 68 750 zezwoleń kraje trzecie, czyli tych najbardziej pożądanych przez polskie firmy oraz 151 250 zezwoleń ogólnych.

Rosja natomiast w ramach uzgodnionego kontyngentu otrzyma 210 tys. zezwoleń ogólnych i 10 tys. zezwoleń kraje trzecie.

Co niezwykle istotne, strony uzgodniły również, że wszystkie zezwolenia z kontyngentu podstawowego oraz dodatkowe na 2021 r. będą ważne do 15 marca 2022 r.

Problem z Białorusią

Niestety, jednocześnie w dalszym ciągu pozostaje nierozwiązana kwestia zezwoleń białoruskich na 2022 r. TLP od dłuższego już czasu zwraca uwagę na ten fakt, który łączy się bezpośrednio z możliwością wykonywania przewozów do Rosji, tranzytem przez terytorium Białorusi.

Z uzyskiwanych przez nas informacji wynika, że Ministerstwo Infrastruktury cały czas prowadzi usilne prace nad możliwością organizacji spotkania polsko-białoruskiej komisji społecznej ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Niemniej jednak, z uwagi na obecną sytuacją polityczną na granicy polsko-białoruskiej, sprawa jest niezwykle delikatna i nie wiadomo, kiedy do takiego posiedzenia komisji polsko-białoruskiej mogłoby dojść. Należy mieć tylko nadzieję i trzymać mocno kciuki, że do takiego spotkania w najbliższym czasie jednak dojdzie.

Nieuzgodnienie kontyngentu zezwoleń na 2022 r. skutkowałoby bowiem niemal całkowitym brakiem możliwości normalnego wykonywania przewozów drogowych w relacji Polska-Białoruś zarówno przez przewoźników polskich, jak i białoruskich. Znacznie ograniczone byłoby także wykonywanie przejazdów tranzytowych przez terytoria obu państw oraz przewozów z/do krajów trzecich.

Pozostałyby do wykorzystania na tych kierunkach jedynie zezwolenia EKMT, których liczba nie odpowiada jednak potrzebom przewozowym przewoźników z obu krajów.

Przypominamy w tym miejscu, że zezwolenia białoruskie z kontyngentu 2021 są ważne do końca stycznia 2022 r.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)