Koszty sądowe idą w górę, przewoźniku spiesz się się ze złożeniem pozwu

Koszty sądowe idą w górę, przewoźniku spiesz się się ze złożeniem pozwu

Dokładnie w dniu 21 sierpnia 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w zasadniczy sposób wpłynie na wysokość opłat w postępowaniu sądowym, tj. przyczyni się do wzrost kosztów postępowania sądowego.

Zmiany, które wejdą w życie wprowadzą szereg dodatkowych opłat bądź ich wzrost m.in. opłata za złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w kwocie 100 zł (do tej pory wniosek taki strony mogły składać nieodpłatnie), podwyższenie kosztów uzyskania kserokopii/odpisu dokumentu, bądź protokołu w wersji elektronicznej.

Najważniejsze dla małych i średnich przedsiębiorców wydają się dwie zmiany:

– zmiana wysokości opłat od pozwów przy roszczeniach do kwoty 20 tys., które najczęściej spotykane są w branży transportowej. Najłatwiej zobrazować to można na podstawie tabeli jak jest obecnie i jak będzie od 21 sierpnia 2019 r.

JEST BĘDZIE
do 2000 złotych – 30 zł do 500 zł – w kwocie 30 zł
ponad 2000 zł do 5000 zł – 100 zł ponad 500 zł do 1 500 zł – w kwocie 100 zł
ponad 5000 zł do 7500 zł – 250 zł ponad 1 500 zł do 4 000 zł – w kwocie 200 zł
ponad 7500 zł – 300 zł ponad 4 000 zł do 7 500 zł – w kwocie 400 zł
ponad 7 500 zł do 10 000 zł – w kwocie 500 zł
ponad 10 000 zł do 15 000 zł – w kwocie 750 zł
ponad 15 000 zł do 20 000 zł – w kwocie 1 000 zł

 

Drugą ważną zmianą będzie opłata uiszczana do zawezwania do próby ugodowej

Obecnie stosowane są dwie opłaty, pierwsza w wysokości 40 zł dla roszczeń do kwoty 10 tys. zł a druga 300 zł dla roszczeń powyżej 10 tys. zł. Od 21 sierpnia 2019 r. kwota uiszczana za zawezwanie do próby ugodowej będzie wynosiła 5 proc. wartości roszczenia. Przykładowo obecnie składając wniosek gdzie wartość roszczenia wynosi 20 tys. zł musimy zapłacić 300 zł, a od 21 sierpnia będzie to już kwota 1000 zł.

Należy również wspomnieć, że nowe, wyższe opłaty będziemy ponosić od pism i wniosków podlegających opłacie w sprawach które są już w toku, np. opłata od wniosku o sporządzenie uzasadnienia czy też opłata od wniosku o wydanie protokołu elektronicznego (obecnie 15 zł po 21 sierpnia 20 zł) .

Podsumowując będzie drożej

Ten kto może i chce wystąpić na drogę postępowania sądowego przeciwko nierzetelnemu kontrahentowi powinien złożyć pozew przed dniem wejścia w życie zmian, czyli do dnia 20 sierpnia 2019 roku, co pomoże choć minimalnie zaoszczędzić na opłacie sądowej od pozwu.

Fot. Pixabay/pixel2013/public domain

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty