MOP-y z rampami do odśnieżania i monitorowaniem wolnych miejsc parkingowych. Ziści się marzenie kierowców?

MOP-y z rampami do odśnieżania i monitorowaniem wolnych miejsc parkingowych. Ziści się marzenie kierowców?

MOP-y z rampami do odśnieżania i monitorowaniem wolnych miejsc parkingowych. Ziści się marzenie kierowców?

O czym marzą chyba wszyscy kierowcy ciężarówek. Odpowiedź daje publikacja wyników ankiety dotyczącej zadowolenia z MOP-ów. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada poprawę ich stanu. Z myślą o truckerach ograniczony ma być m.in. hałas dochodzący na parking z drogi oraz zorganizowane punkty do odśnieżania naczep i ciężarówek.

Jak ulepszyć Miejsca Obsługi Podróżnych? GDDKiA przez nieco ponad miesiąc zbierała odpowiedzi na ankietę, w której chciała sprawdzić poziom zadowolenia z usług świadczonych na MOP-ach i zebrać propozycje zmian. Badanie adresowane było do wszystkich kierowców, nie tylko przedstawicieli branży transportowej, tym niemniej wśród zapowiedzi zmian znajduje się kilka, które zainteresują szczególnie kierowców ciężarówek.

Gdzie zaparkować?

Jak zapewnia GDDKiA, opracowywane jest właśnie rozwiązanie umożliwiające monitorowanie wolnych miejsc parkingowych na MOP-ach. Informacje o odległości do najbliższego Miejsca Obsługi Podróżnych i liczbie miejsc mają się wyświetlać na stojących przy drogach krajowych tablicach wyświetlających komunikaty.

Takie wykorzystywane tablic zapowiadano już w 2017 r. W dokumencie “Krajowy System Zarządzania Ruchem. Wzorcowe komunikaty na znaki o zmiennej treści” znalazła się wówczas informacja, że komunikaty byłyby wyświetlane przede wszystkim “w strefach priorytetowych, tj. przed parkingami/MOP-ami na których występują braki miejsc” oraz tuż przed lub za tą strefą.

Do tej pory jednak tablice wyświetlające dostępność miejsc parkingowych dla ciężarówek funkcjonują jedynie na dwóch odcinkach:

  • S6 (ok. 130 km): Goleniów – Kołobrzeg – Koszalin
  • S5 (ok. 40 km): węzeł Żnin Północ – węzeł Mieleszyn oraz węzeł Bydgoszcz Północ – węzeł Bydgoszcz Opławiec.

System zbudowany jest na pętlach indukcyjnych, za pomocą których sprawdzana jest liczba aut, również ciężarowych, wjeżdżających na MOP-y oraz opuszczających je.

Liczba miejsc postojowych przeznaczonych dla pojazdów ciężarowych jest znana i na podstawie prostej arytmetyki system „wie” czy wszystkie miejsca są zajęte i ile jest miejsc wolnych. Na tablicach zlokalizowanych przed MOP-em wyświetlane są informacje „WOLNY/ZAJĘTY”, które informują kierowców ciężarówek o dostępności MOP-u, do którego dojeżdżają – tłumaczy działanie systemu Mateusz Grzeszczuk, główny specjalista oddziału GDDKiA w Szczecinie.

Obecnie pokazują one wolne miejsca na najbliższym parkingu. Jednak “w miarę możliwość na znakach będą przekazywane dane dotyczące trzech najbliższych MOP” – dodaje Szymon Piechowiak, rzecznik prasowy i zastępca dyrektora biura Generalnego Dyrektora w GDDKiA.

Jak wskazuje, w realizacji jest kolejnych pięć odcinków:

  • A4 pomiędzy Wrocławiem a Katowicami (ok. 150 km) – realizowanym w ramach niezależnego projektu Krajowy Systemem Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T,
  • S5 (ok. 32 km): węzeł Świecie Południe – węzeł Bydgoszcz Północ, węzeł Bydgoszcz Błonie – węzeł Szubin Północ,
  • S7 (ok. 67 km): Płońsk – Czosnów i węzeł Moczydło – węzeł Widoma,
  • S19 (ok. 22 km): węzeł Nisko Południe – węzeł Podgórze i węzeł Rzeszów Południe – węzeł Babica,
  • S61 (ok. 85 km): Ostrów Mazowiecka – Łomża, węzeł Kolno – węzeł Szczuczyn oraz Suwałki – Budzisko.

Fot. Krzysztof Nalewajko/gddkia.gov.pl

Gdzie odśnieżyć?

To pytanie co zimę zadają sobie kierowcy ciężarówek. I co zimę pojawiają się doniesienia w mediach o samochodach uszkodzonych przez spadającą z dachu naczepy bryłę lodu. Kierowcy wskazują jednak, że nie mają możliwości odśnieżać swoich pojazdów – ramp, z których mogliby to robić, jest jak na lekarstwo.

Rampy stawiają niekiedy na terenach przyzakładowych prywatne firmy. W 2017 r. jedną udostępniono publicznie na parkingu w miejscowości Stobierna. Na otwarciu byli przedstawiciele GITD oraz celebryci z transportowego światka, niestety dwa lata później darczyńca, firma Krause, wskazywał, że nikt nie pokusił się o postawianie kolejnych.

Pytana o problem GDDKiA odsyłała nas wówczas do ustawy określającej obowiązkowe wyposażenie MOP-ów. Wymienione są tam m.in. zajezdnie manewrowe, urządzenia wypoczynkowe oraz obiekty małej gastronomii. O rampach do odśnieżania nie ma ani słowa.

Wydaje się jednak, że GDDKiA zmienia strategię.

Na MOP-ach zaczną pojawiać się również urządzenia do odśnieżania pojazdów – specjalne rampy lub zautomatyzowane urządzenia. Toczą się już pierwsze przetargi, w których pilotażowo zapisaliśmy konieczność ustawienia jednego z tych urządzeń w ciągu 12 miesięcy od przekazania nieruchomości przyszłemu dzierżawcy MOP (na A1 – Mszana Południe, Woźniki Wschód i Zachód, na S3 – Racula Zachód) lub zamontowania ich w ciągu roku po stwierdzeniu przez GDDKiA takiej potrzeby (na S8 – Kołaki i Kossaki, na DK8 – Biernatki Wschód i Zachód)” – zapewnia dyrekcja po analizie wyników wspomnianej ankiety.

Jak dodaje, również w dokumentach związanych z kolejnymi przetargami na dzierżawę MOP-ów pojawi się zapis o potrzebie montowania ramp w ciągu roku do zgłoszeniu zapotrzebowania. Co więcej, “każdy taki obiekt będzie podlegał analizie konieczności obligatoryjnego umiejscowienia na nim urządzeń do odśnieżania pojazdów ciężarowych”.

Gdzie wypocząć

To nie jedyna obietnica Generalnej Dyrekcji. Jak zapewniają urzędnicy, plany przewidują również sprawdzanie MOP-ów pod kątem liczby miejsc parkingowych przeznaczonych dla ciężarówek. Co więcej, GDDKiA chce zainwestować również w rozwiązania ograniczające hałas na parkingach, dobiegający z drogi. Poprawić ma się również stan toalet.

Tyle zapowiedzi, jak będzie wyglądać ich realizowanie w praktyce – czas pokaże.

Fot. Krause

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)
Najpopularniejsze