Niebawem przedsiębiorcy dostaną nawet 200 tys. złotych dofinansowania na ciężarówkę. Sprawdź, na jakich zasadach

Niebawem przedsiębiorcy dostaną nawet 200 tys. złotych dofinansowania na ciężarówkę. Sprawdź, na jakich zasadach

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Energii o wsparciu z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT) będzie można otrzymać kilkadziesiąt tysięcy złotych dopłaty do zakupu pojazdu elektrycznego, na wodór lub na CNG. Budowa infrastruktury paliw alternatywnych również będzie dofinansowywana z FNT. Jeśli przepisy wejdą w życie, rynek pojazdów z napędami alternatywnymi nabierze rozpędu. Przewoźnicy będą mogli zyskać maksymalnie do 200 tys. zł dotacji przy zakupie ciężarówki elektrycznej i do 100 tys. na zakup trucka na gaz ziemny.

Prace nad projektem rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu są na końcowym etapie – poinformowało redakcję Trans.INFO Ministerstwo Aktywów Państwowych, nowy resort właściwy do spraw energii.

 

Artykuł dostępny tylko dla użytkowników zalogowanych

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Energii o wsparciu z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT) będzie można otrzymać kilkadziesiąt tysięcy złotych dopłaty do zakupu pojazdu elektrycznego, na wodór lub na CNG. Budowa infrastruktury paliw alternatywnych również będzie dofinansowywana z FNT. Jeśli przepisy wejdą w życie, rynek pojazdów z napędami alternatywnymi nabierze rozpędu. Przewoźnicy będą mogli zyskać maksymalnie do 200 tys. zł dotacji przy zakupie ciężarówki elektrycznej i do 100 tys. na zakup trucka na gaz ziemny.

Prace nad projektem rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu są na końcowym etapie – poinformowało redakcję Trans.INFO Ministerstwo Aktywów Państwowych, nowy resort właściwy do spraw energii.

Poza wsparciem dla samochodów osobowych oraz motocykli, w projekcie dotyczącym dofinansowania zakupu nowych pojazdów „zasilanych biopaliwami ciekłymi, sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG), w tym pochodzącym z biometanu, lub wodorem, lub wykorzystujących do napędu energię elektryczną”, znalazły się również zapisy dotyczące ciężarówek.

Dostawczaki

W przypadku pojazdów N1, czyli dostawczaków do 3,5 t projekt zakłada wsparcie:

– w przypadku pojazdu elektrycznego – 30 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie będzie to więcej niż 70 tys. zł,

– w przypadku pojazdu napędzanego gazem ziemnym – 30 proc. kosztów, jednak nie więcej niż 30 tys. zł.

Lżejsze ciężarówki

W przypadku pojazdów N2, czyli służących do transportu ładunków i których maksymalna masa całkowita mieści się między 3,5 t a 12 t, projekt zakłada wsparcie:

– w przypadku pojazdu elektrycznego – 30 proc. kosztów, przy czym nie więcej niż 150 tys. zł,

– w przypadku pojazdu napędzanego gazem ziemnym – 30 proc. kosztów, jednak nie więcej niż 35 tys. zł.

Ciężkie ciężarówki

W przypadku pojazdów N3, czyli służących do przewozu ładunków i o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 12 t, projekt zakłada wsparcie:

– w przypadku pojazdu elektrycznego – 30 proc. kosztów, przy czym nie więcej niż 200 tys. zł,

– w przypadku pojazdu napędzanego gazem ziemnym – 30 proc. kosztów, przy czym nie więcej niż 100 tys. zł.

Dopłaty i oszczędności

Gaz ziemny staje się coraz bardziej atrakcyjną alternatywą dla diesla. W sierpniu tego roku wprowadzona została zerowa akcyza dla paliw gazowych (CNG i LNG) wykorzystywanych do napędu pojazdów silnikowych. Do tego ceny gazu ziemnego na europejskich giełdach są niskie. Dla przykładu, koszt przejechania 100 km w Polsce modelem Iveco Stralis NP460 wynosi mniej niż 60 zł. To o 40 zł mniej niż w przypadku pojazdu z silnikiem diesla. Jeśli w przyszłym roku na pojazd na LNG lub CNG będzie można dostać dofinansowanie, rynek ciężarówek gazowych czeka boom.

Etap prac legislacyjnych został zakończony, a rozporządzenia zostały skierowane do podpisu właściwych Ministrów” – poinformowało redakcję Trans.INFO Minsterstwo Aktywów Państwowych. Celem jest ogłoszenie konkursów w pierwszej połowie 2020 r. – tłumaczy resort.

“Wsparciem objęty będzie pojazd i nie będzie miało znaczenia, w jaki sposób przedsiębiorca uzyskał środki na niego, w związku z tym możliwe będzie udzielenie wsparcia na pojazd, który zakupiony został ze środków kredytu” – wyjaśniło nam biuro prasowe ministerstwa.

Jeśli chodzi o leasing, to projekt rozporządzenia wyklucza taką możliwość, z uwagi na fakt, że zgodnie z przepisami dotyczącymi leasingu, leasingodawca (czyli właściciel pojazdu) nie może uwzględnić wsparcia w cenie leasingu. Stąd jedynym beneficjentem wsparcia byłaby firma leasingowa, która korzystałaby ze wsparcia w ramach Funduszu. Dla przedsiębiorcy koszt leasingu byłby taki sam” – dodaje biuro prasowe MAP.

Warunki do spełnienia

Przedsiębiorca musi jednak spełnić określone warunki. Zgodnie z projektem rozporządzenia będzie się on musiał zobowiązać do:

– użytkowania pojazdu objętego wsparciem zgodnie z przeznaczeniem przez co najmniej 2 lata od dnia jego nabycia.

– zapewnienia, że zakupiony pojazd będzie zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez cały okres trwania projektu, na który otrzymał dofinansowanie.

Ponadto pojazdy objęte wsparciem nie mogą stanowić przedmiotu sprzedaży lub leasingu przez 2 lata od ich nabycia.

Warunkiem wypłaty wsparcia jest też ustanowienie przez przedsiębiorcę zabezpieczenia ewentualnego zwrotu dofinansowania z należnymi odsetkami. Katalog rodzajów zabezpieczeń nie jest zamknięty i ostateczna forma zabezpieczenia zależna jest od oceny sytuacji finansowej firmy. Przypominamy również, że wsparciem objęte są jedynie nowe, niezarejestrowane wcześniej pojazdy.

Dofinansowanie infrastruktury

Dodatkowo, ze względu na brak infrastruktury szybkiego ładowania przemierzanie pojazdem elektrycznym dłuższych tras międzymiastowych jest utrudnione lub wręcz niemożliwe. Dlatego konieczne jest zaproponowanie inwestorom takich dopłat do budowy punktów ładowania, które pozwolą im rozwinąć ten obszar do poziomu, który da konsumentom pewność, że pojazd elektryczny jest tak samo funkcjonalny jak pojazd spalinowy” – wskazuje resort energii w uzasadnieniu projektu.

W projekcie rozporządzenia przewidziano zatem możliwość dopłaty nie tylko do zakupu nowych pojazdów z napędem alternatywnym. Wsparciem z FNT objęte zostanie również wytwarzanie biopaliw lub innych paliw odnawialnych, budowę infrastruktury paliw alternatywnych (CNG, LNG i energii elektrycznej).

Dofinansowanie dla jednej stacji CNG nie może przekroczyć 750 tys. zł, dla LNG – 1,2 mln zł, a dla wodoru – 3 mln zł. Maksymalne wsparcie dla budowy stacji ładowania energią elektryczną o „normalnej” mocy nie może przekroczyć 25,5 tys. zł, a stacji ładowania o dużej mocy 150 tys. zł.

Warunkiem jest świadczenie ogólnodostępnych usług i ciągła eksploatacja infrastruktury przez co najmniej 3 lata.

Ciężarówka z dieslem, czy na gaz – zobacz, która bardziej się opłaca:

Fot. Trans.INFO

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty