TransInfo

Niemcy publikują poradnik dotyczący załadunku i rozładunku na rampach. Czy „złote zasady” zdziałają cuda?

Ten artykuł przeczytasz w 6 minut

“Zapewnij miejsce parkingowe, przestrzegaj okien czasowych, ureguluj obowiązki” – takie m.in. rady daje Niemiecka Izba Handlowo-Przemysłowa (DIHK), która opublikowała przewodnik, który ma na celu rozwiązanie odwiecznych problemów przy załadunku i rozładunku ciężarówek. Ponadto DIHK liczy, że złote zasady pomogą walczyć z brakiem kierowców.

Problemy na rampach znane są kierowcom i przewoźnikom nie od dziś. Kosztują czas, pieniądze i wiele stresu. Niemiecka Izba Handlowo-Przemysłowa upatruje w nich również powód braku kadry w branży transportowej i dostrzega potrzebę uregulowania kwestii rozładunków i załadunków. W związku z tym DIHK postanowiła stworzyć 9 “złotych zasad”, które mają zmienić sytuację na rampach w Niemczech. Powstały one na podstawie propozycji i sugestii podmiotów z różnych branż zainteresowanych stworzeniem przewodnika.

Rezultat (przewodnik – przyp. red.) jest dobrym przykładem tego, jak my, jako gospodarka, możemy współpracować w celu zrównoważenia różnych interesów branżowych i korporacyjnych” – oznajmił Achim Dercks, zastępca dyrektora naczelnego DIHK.

DIHK przekaże przewodnik wszystkim 79 izbom przemysłowym i handlowym w Niemczech, aby te poinformowały o nowych regułach wszystkich swoich członków.  

Codzienną frustrację przy rampie można wyeliminować w dużym stopniu dzięki dobrej woli wszystkich zaangażowanych. Dlatego przy poszukiwaniu rozwiązań zaangażowaliśmy nie tylko branżę logistyczną, ale przede wszystkim również sektor handlu” – oświadczył Dercks.

Zastępca dyrektora DIHK podkreślił również, że opracowane przez Izbę zasady, w praktyce przynoszą korzyść wszystkim zaangażowanym stronom: spedytorom, odbiorcom, przewoźnikom, kierowcom, a także środowisku.

Dzięki nim mogą się skrócić postoje, co tym samym usprawni planowanie. To z kolei pozytywnie wpłynie na czas pracy kierowców, dla których oczekiwanie na rampie jest frustrujące” – dodał Dercks.

Zastępca dyrektora DIHK podkreśla również znaczenie wzajemnego szacunku.

Nie tylko towary dostarczane przez kierowców, ale i sami kierowcy powinni być mile widziani na rampie” – dodał Dercks. Ta zasada, jego zdaniem, może wpłynąć na zwiększenie atrakcyjności zawodu.

Złote zasady DIHK

Preambuła:

Płynne operacje na rampach załadowczych i współpraca zmniejszą przestoje i zwiększą przewidywalność ruchu. Zyskują na tym zarówno nadawcy, odbiorcy, jak i firmy transportowe. Ułatwiają pracę zawodowym kierowcom, a także personelowi na rampach. To z kolei podniesie atrakcyjność zawodów w logistyce, a przez to przyczyni się do zmniejszenia niedoboru kierowców.

Zasada 1: Zapewnij wystarczającą wydajność na rampach załadunkowych

Na rampach załadowczych należy zapewnić wystarczającą wydajność. Dotyczy to zarówno rampy, jak i magazynu, sprzętu oraz personelu. Należy również stworzyć odpowiednie rozwiązania budowlane dla sprawnego operowania. Obejmują one w szczególności odpowiednie wymiary ramp, zadaszeń itp.

Zasada 2: Wystarczające miejsce parkingowe do oczekiwania

Parkingi i miejsce oczekiwania na rozładunek powinny mieć wystarczającą powierzchnię. W związku z brakiem miejsc parkingowych dla ciężarówek, kierowca powinien mieć również możliwość spędzenia tam okresów odpoczynku przed załadowaniem lub po załadunku. Jeśli oczekujący kierowcy otrzymają radiowe sygnalizatory, pojazdy można w każdej chwili wywołać i uniknąć niepotrzebnych tras do biura obsługi.

Zasada 3: Zapewnij wystarczającą liczbę godzin otwarcia rampy

Czas otwarcia rampy powinien być wystarczająco długi i pozwolić firmom transportowym planować trasy bez przestojów. Należy go dopasowywać do potrzeb, w szczególności w szczytach sezonów i przed dniami świętecznymi, tj. w okresach zwiększonej liczby dostaw.

Zasada 4: Przestrzegaj uzgodnionych przedziałów czasowych

Uzgodnione okna czasowe powinny być traktowane jako wiążące zarówno przez nadawców, przewoźników jak i odbiorców. Należy pamiętać, że nieprzestrzeganie okien czasowych w firmach transportowych i handlu prowadzi do wzrostu kosztów. W przypadku opóźnień, np. spowodowanych przez korek, należy przyspieszyć przepływ informacji, by elastycznie dostosowywać okna czasowe. To pozwoli również na skrócenie czasu oczekiwania pojazdów, które przybyły za wcześnie lub zbyt późno. Najbardziej pożądane okna czasowe nie powinny być sprzedawane.

Zasada 5: Popraw przepływ informacji

Należy korzystać z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz Big Data, by jak najszybciej informować partnerów o zmianach lub zakłóceniach i usprawnić przepływ danych dotyczący czasów rozładunków i załadunków oraz towarów. Mowa tu np. o systemach zarządzania oknami czasowymi, procedurach powiadamiania, systemach wyszukiwania ciężarówek, cyfrowym zarządzaniu pojazdami i elektronicznej kontroli towarów przychodzących. Optymalnym rozwiązaniem byłoby przetwarzanie danych telematycznych w czasie rzeczywistym.

Zasada 6: Zapewnij dostawy palet wymiennych

Palety wymienne powinny być dostępne i przekazane do ramp załadunkowych w odpowiedniej liczbie i w odpowiedniej jakości.

Zasada 7: Wyraźnie ureguluj odpowiedzialność za załadunek i rozładunek

Załadunek i rozładunek, a także towarzyszące procesy, takie jak usuwanie folii lub oddzielanie palet typu „sandwich”, nie należą do obowiązków kierowcy. Niepewność co do tego prowadzi do konfliktów i nieporozumień. Procesy te powinny być jednak regulowane w sposób jasny i wiążący. Należy doprecyzować również kwestię odpowiedzialności za bezpieczny transport.

Zasada 8: Popraw relacje

Kierowcę i personel rampy ładunkowej należy traktować z należytym szacunkiem. Kierowcy powinni mieć dostęp do sanitariatów i pomieszczeń socjalnych. Powinny być one dostępne w wystarczającej liczbie i jakości. Ze swojej strony kierowcy powinni starać się właściwie korzystać z tych pomieszczeń.

Zasada 9: Poprawić znajomość języka wśród kierowców i personelu na rampach

Brak umiejętności językowych prowadzi do nieporozumień, opóźnień i niebezpiecznych sytuacji w strefach załadunku. Wszystkie zaangażowane strony powinny postarać się poprawić umiejętności językowe osób pracujących na rampie. Powinno być możliwe porozumienie w języku niemieckim lub przynajmniej w języku angielskim. Można również korzystać z piktogramów pomocniczych.

A co Wy sądzicie i zaproponowanych przez Niemiecką Izbę Handlowo-Przemysłową zasadach? Pomogą rozwiązać problemy z rozładunkiem i załadunkiem na rampach?

Fot. Pixabay/CC0

Tagi