Sądny dzień dla busiarzy. Transport międzynarodowy już nigdy nie będzie taki jak dawniej [AKTUALIZACJA]
Fot. Flickr/www.routexl.com/CC BY 2.0

Sądny dzień dla busiarzy. Transport międzynarodowy już nigdy nie będzie taki jak dawniej [AKTUALIZACJA]

Już jutro wchodzą w życie przepisy Pakietu Mobilności, nakładające na busiarzy nowe obowiązki. Kto zawczasu nie postarał się o niezbędne uprawnienia, w trasę nie wyjedzie, jeśli nie chce się narazić na kary.

Już jutro wchodzą w życie przepisy Pakietu Mobilności, nakładające na busiarzy nowe obowiązki. Kto zawczasu nie postarał się o niezbędne uprawnienia, w trasę nie wyjedzie, jeśli nie chce się narazić na kary.

Sądny dzień dla busiarzy. Transport międzynarodowy już nigdy nie będzie taki jak dawniej [AKTUALIZACJA]
Fot. Flickr/www.routexl.com/CC BY 2.0

Aktualizacja, godz. 8:23

Od 21 maja, czyli od najbliższej soboty, przewoźnicy wykonujący międzynarodowy transport drogowy samochodami o dmc 2,5-3,5 tony, będą musieli mieć:

  • licencję na przewóz drogowy,
  • zabezpieczenie finansowe na każdy pojazd (na pierwszy – 1800 euro, na każdy kolejny – 900 euro),
  • zarejestrowaną siedzibę firmy.

Ponadto będą ich obowiązywały przepisy dotyczące kabotażu oraz obowiązek spełniania wymogów dobrej reputacji.

Czy nowe przepisy oznaczają wyższe pensje dla kierowców? Sprawdź


Najwięcej emocji w ostatnich dniach budziła kwestia wyrobienia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego. Pierwszy z wymienionych dokumentów wydaje starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy lub Główny Inspektor Transportu Drogowego. Drugi – tylko GITD.

Ci, którzy zostawili zdobywanie niezbędnych dokumentów na ostatnią chwilę, mogli mieć problem. Już półtora tygodnia temu pisaliśmy, że średni, przybliżony czas oczekiwania wynosi około 16 dni roboczych.

Komu dotąd się to nie udało, od jutra będzie jeździł na trasach międzynarodowych łamiąc nowe przepisy Pakietu Mobilności, albo będzie zmuszony do pozostawienia busów na parkingu. Wypis z licencji wspólnotowej trzeba bowiem w trakcie kontroli drogowej, również poza granicami Polski, pokazywać odpowiednim służbom na wezwanie. W przeciwnym razie przewoźnikowi grożą wysokie kary.

Za wykonywanie transportu drogowego przez przewoźnika bez wymaganej licencji (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego) nakładana jest kara pieniężna w formie decyzji administracyjnej, w wysokości 12 tys. zł” – przypomina Inspekcja.

Z ostatniego komunikatu GITD wynika, że “aktualny termin rozpatrywania spraw wynosi miesiąc”. Przewoźnicy mieli czas od 5 lutego br. by przygotować się do nowych wymogów.

Aby jak najszybciej obsłużyć najnowsze wnioski GITD pracuje w nadzwyczajnym trybie.

W biurze odpowiedzialnym za wydawanie licencji i innych dokumentów istotnych z punktu widzenia przewoźnika i kierowcy, wprowadzono system zmianowy oraz wydłużono czas pracy, a także skierowano do pomocy dodatkowych pracowników z innych komórek organizacyjnych GITD. Dodatkowo prace związane z obsługą wniosków prowadzone są w soboty i niedziele. Ze względu na znaczną liczbę błędów formalnych w złożonych wnioskach pracownicy GITD, aby przyśpieszyć proces wydania licencji, kontaktują się bezpośrednio z przewoźnikami – telefonicznie lub przez e-mail – tłumaczy Inspekcja, w piśmie przesłanym Trans.INFO.

Więcej na temat nowych obowiązków

Dodatkowe informacje o obowiązkach nałożonych na przewoźników wykonujących transport międzynarodowy busami znajdziesz w artykułach opublikowanych na stronie Trans.INFO:

Zapraszamy też do udziału w webinarze poświęconym zmianom w Pakiecie Mobilności dla transportu lekkiego – w piątek 20 maja o godz. 11.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)