Setki tysięcy złotych kary nałożonej na firmę spedycyjną w związku z opóźnieniami w płatnościach
Fot. AdobeStock/mydayphoto

Setki tysięcy złotych kary nałożonej na firmę spedycyjną w związku z opóźnieniami w płatnościach

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta ma uprawnienia do prowadzenia postępowania przeciwko przedsiębiorcom zalegającymi z płatnościami na rzecz kontrahentów. Jego działanie ukierunkowane jest na walkę z wszechobecnymi na rynku zatorami płatniczymi. W ubiegłym tygodniu UOKiK podjął decyzję o ukaraniu kolejnej firmy z branży transportowej, tym razem firmy spedycyjnej z Poznania - Silvan Transport & Logistics - tak wynika z komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej urzędu.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta ma uprawnienia do prowadzenia postępowania przeciwko przedsiębiorcom zalegającymi z płatnościami na rzecz kontrahentów. Jego działanie ukierunkowane jest na walkę z wszechobecnymi na rynku zatorami płatniczymi. W ubiegłym tygodniu UOKiK podjął decyzję o ukaraniu kolejnej firmy z branży transportowej, tym razem firmy spedycyjnej z Poznania - Silvan Transport & Logistics - tak wynika z komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej urzędu.

Setki tysięcy złotych kary nałożonej na firmę spedycyjną w związku z opóźnieniami w płatnościach
Fot. AdobeStock/mydayphoto

Nałożona na spółkę Silvan kara opiewa na kwotę ponad 200 tysięcy złotych. Powodem jej nałożenia był fakt, że:

od lutego do kwietnia 2020 r. spółka nie spełniła w terminie świadczeń pieniężnych na rzecz ponad 3 tys. kontrahentów, a największa suma opóźnień na rzecz jednego podmiotu wyniosła ponad 1,2 mln zł z tytułu 62 faktur opłaconych po terminie”.

Poza spółką Silvan ukarane zostały także inne podmioty, w tym firma Agata Meble (ponad 476 tys. zł) i Bricoman Polska (ponad 280 tys. zł).

Dla przypomnienia – nie są to pierwsze działania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konkurentów skierowane przeciwko branży transportowo-spedycyjnej. 1 lutego 2021 r. UOKiK wydał decyzję, w której stwierdził nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez Locotranssped sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, i nałożył na tę spółkę karę w kwocie 44 286,96 zł.

Należy przypuszczać, że ukarane spółki będą próbowały w jakiś sposób odwołać się od tej decyzji, jednak jej negatywny wydźwięk pozostanie zapamiętany. Należy mieć na względzie, że dwie wyżej wskazane sprawy były prowadzone na kanwie przepisów obowiązujących do grudnia 2022 r. Urząd zapowiada jednak, że w związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, która ostatnio weszła w życie, zwiększona zostanie efektywność ich działań celem wywoływania presji na przedsiębiorcach, by przestrzegali terminowego i uczciwego rozliczania się z kontrahentami.

Opóźnienia w płatnościach – szersze możliwości egzekwowania należności

Zgodnie z nowymi regulacjami Urząd, nawet bez uprzedniego, formalnego wszczęcia postępowania administracyjnego, może zdecydować się na wystąpienie z nieformalną interwencją do podmiotu zalegającego z płatnościami. Ponadto dotychczas zasadą było, że tego rodzaju postępowanie może zostać wszczęte jedynie wobec podmiotu zalegającego z płatnościami w kwocie co najmniej 2 mln złotych, natomiast brak było było możliwości podjęcia działań, gdy zadłużenie powstało w walutach obcych (np. euro). Aktualnie wprowadzono przepis przewidujący przeliczanie wartości tych świadczeń na złotego polskiego.

Warto pamiętać o tym, że w przypadku gdy kontrahent będący przedsiębiorcą transportowym zalega z płatnością, możliwe jest podjęcie wielokierunkowych kroków prawnych:

  • skierowanie wezwania do zapłaty, a następnie złożenie pozwu o zapłatę wraz z wnioskiem o zabezpieczenie – zgodnie z art. 730(1) § 2(1) K.p.c. 
  • zawiadomienie UOKiK o opóźnieniu w płatnościach,
  • złożenie wniosku do GITD o zbadanie sprawy pod kątem naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym – zgodnie z przepisami licencja może być cofnięta jeżeli jej posiadacz zalega w regulowaniu, stwierdzonych decyzją ostateczną lub prawomocnym orzeczeniem, zobowiązań wobec kontrahenta;
  • złożenie wniosku o upadłość przedsiębiorstwa kontrahenta – zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe “Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.”;
  • zawiadomienie organów ścigania, jeśli brak płatności ma cechy oszustwa.

Najpopularniejsze