TransInfo

Fot. Pixabay/BeatriceBB/public domain

Drożej nawet w rajach podatkowych. Stawki podatku dla przewoźników w górę. Wkrótce termin zapłaty

Minimalne stawki podatku od środków transportu długo pozostawały na niezmienionym poziomie. Niestety, w 2023 roku będą wyższe. A to oznacza, że nawet te gminy, które nazywane były transportowymi rajami podatkowymi, zażądają od przewoźników wyższych kwot. Aktualizacja 7 luty 2023, godz. 10:55

Ten artykuł przeczytasz w 7 minut

Pozostało 90% artykułu do przeczytania.

Dołącz do premium lub zaloguj się i skończ czytanie

Wysokość podatku od środków transportu ustalają rady gmin w stosunku do firm działających na ich terenie. Danina musi się jednak zawierać w przedziałach określonych przez Ministerstwo Finansów.

Do tej pory wielokrotnie pisaliśmy, że niektóre z władz lokalnych od lat nie podnoszą stawek, decydując się na ściąganie podatków na podstawowym, minimalnym i niezmiennym poziomie.

Branża transportowa działająca w tych miejscach cieszyła się i wymownie nazywała te rejony rajami podatkowymi. Dochodziło nawet do sytuacji, że przedsiębiorcy przenosili działalność w miejsca atrakcyjniejsze dla płatników.

Przykładem może być gmina Biały Bór, o której pisaliśmy kilkakrotnie i która nie ukrywała, że cieszy się z obrazowego pseudonimu, nadanego jej już w 2018 r.

Złote czasy mamy jednak za sobą. Nawet jeśli niektóre z gmin w Polsce zdecydują się pozostać przy stawkach minimalnych, to i tak przewoźnicy zapłacą w 2023 r. wyższy podatek. Z prostej przyczyny – Ministerstwo Finansów podniosło jego dolną granicę.

Podatek minimalny

Wysokość stawek w danym roku uzależniona jest od kursu euro, odnotowanego 1 października poprzedniego roku. Jeśli procentowy wskaźnik kursu waluty europejskiej w stosunku do kursu na ten sam dzień poprzedniego roku był niższy niż 5 proc., wówczas stawka minimalna się nie zmienia. Rośnie, gdy wskaźnik przekracza 5 proc. i z taką sytuacją mamy do czynienia obecnie.

Stąd też wszystkie minimalne stawki podatku od środków transportu wzrosły, niezależnie od tego, o jakim środku mowa. Przykład – najmniejsza opłata za samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton i innym systemie zawieszenia osi jezdnych wynosić będzie w 2023 r. 146,51 zł. W 2022 r. było to 138,95 zł. Różnica jest więc widoczna.

Pełen wykaz minimalnych stawek podatku od środków transportu na 2023 r. znajdziecie w obwieszczeniu ministra finansów.

Podatek maksymalny

Jak już wspomnieliśmy, rady gminy mogą decydować o konkretnych wysokościach stawek. Mogą je różnicować, “uwzględniając w szczególności: wpływ pojazdu na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia” – tłumaczy rządowy portal podatki.gov.pl.

Tym niemniej stawki te nie mogą przekraczać wartości maksymalnych, również określanych przez resort finansów. I te pójdą jednak w górę.

Oto, jak kształtują się maksymalne stawki podatku od środków transportu w 2023 r.:

 • od samochodu ciężarowego, którego dopuszczalna masa całkowita mieści się między powyżej 3,5 a poniżej 12 t
rodzaj ciężarówki stawka w 2023 r. stawka w 2022 r.
 powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1020,16 zł 912,48 zł
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  1701,84 zł 1522,21 zł
powyżej 9 ton do 12 ton 2042,19 zł 1826,64 zł
 • od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej i przekraczającej 12 t
stawka w 2023 r. stawka w 2022 r.
3897,01 z 3485,69 zł
 • od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
stawka w 2023 r. stawka w 2022 r.
2382,52 zł 2131,05 zł
 • od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
rodzaj pojazdu stawka w 2023 r. stawka w 2022 r.
do 36 ton włącznie 3012,13 zł  2694,21 zł
powyżej 36 ton 3897,01  3485,69 zł
 • od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem określonej działalności rolniczej)
stawka w 2023 r. stawka w 2022 r.
2042,19 zł 1826,64 zł
 • od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton (z wyjątkiem określonej działalności rolniczej)
rodzaj pojazdu stawka w 2023 r. stawka w 2022 r.
do 36 ton włącznie 2382,52 zł 2131,05 zł
powyżej 36 ton 3012,13 z 2694,21 zł

W Krakowie najdrożej

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych przeanalizowało stawki podatku we wszystkich miastach wojewódzkich. Pod uwagę wzięło “typowy zestaw naczepowy (2-osiowy) z naczepą (3-osiową) o zawieszeniach pneumatycznych i dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) równej 40 tonom”.

Po obliczeniach okazało się, że najwyższy podatek w tym roku zapłacą przewoźnicy z Krakowa – podatek za ciężarówkę – zestaw ciągnik siodłowy z naczepą wynosi 5172 zł. To aż o ponad 2,7 tys.  zł więcej niż w najtańszym mieście wojewódzkim, czyli w Olsztynie (więcej o stawkach w miastach wojewódzkich w naszym artykule).

Terminy i sposoby płatności podatku

 

“Podatek – co do zasady – wpłaca się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunek budżetu gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika” – podaje portal rządowy podatki.gov.pl

Podatek od nieruchomości też w górę

Podatek od środków transportu to jedno. Przewoźnicy płacą również podatki od nieruchomości, np. za bazy transportowe, które do nich należą. I w tym wypadku ostateczna wysokość daniny leży w gestii rad gmin, jednak brana jest pod uwagę górna granica, określana przez Ministerstwo Finansów.

W tym roku – wyraźnie podniesiona. I tak oto w 2023 roku podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, wyniesie 1,16 zł od 1 mkw powierzchni. W 2022 r. było to 1,03 zł, co oznacza wzrost o ponad 12 proc.

Podatek od budynków lub ich części, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w przyszłym roku wyniesie już 28,78 zł od 1 mkw powierzchni użytkowej. W tym trzeba było zapłacić 25,74 zł. Znów wzrost o niemal 12 proc.

Do tego nie zapominajmy o podatku od budowli, określanym procentową stawką – 2 proc. wartości budowli (ustalonej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Ten artykuł jest dostępny dla subskrybentów trans.info premium

Nie trać dostępu do swoich ulubionych treści od dziennikarzy oraz ekspertów z branży TSL.

 • ciesz się czytaniem BEZ REKLAM
 • dostęp do WSZYSTKICH artykułów
 • dostęp do WSZYSTKICH „Magazynów Menedżerów Transportu”
 • dostęp do WSZYSTKICH nagrań wideo i podcastów
 • Poznaj wszystkie korzyści
WYPRÓBUJ ZA DARMO

Wypróbuj przez 30 dni za darmo.

Każdy kolejny miesiąc 29,90 zł

Masz już subskrypcję?Zaloguj się

Tagi