TransInfo

Rada UE zatwierdziła Pakiet Mobilności. Apel ośmiu państw, w tym Polski – bez echa

Ten artykuł przeczytasz w 2 minuty

Rada zaakceptowała reformę przepisów dotyczących transportu w Unii Europejskiej. “Nowe przepisy poprawią warunki pracy kierowców, wprowadzą specjalne zasady delegowania kierowców w transporcie międzynarodowym i uaktualnią przepisy dotyczące dostępu do rynku przewozów drogowych. Sprawią też, że przepisy będzie można skuteczniej egzekwować” – przekonuje Rada. Niektóre kraje, w tym Polska, mają jednak co do tego poważne wątpliwości.

Głosowanie, ze względu na pandemię koronawirusa, zostało przeprowadzone w formie pisemnej. Przedstawiciele unijnych krajów mieli kilka dni na przesłanie swoich odpowiedzi. Akceptacja Pakietu Mobilności przez Radę UE oznacza, że prace nad przepisami znalazły się na finiszu. Teraz musi je jeszcze zaakceptować Parlament Europejski.

Apele na nic

Nowe przepisy mają zapewnić równowagę między poprawą warunków pracy i warunków socjalnych kierowców a przysługującą przewoźnikom swobodą świadczenia usług transgranicznych. Zwiększą też bezpieczeństwo drogowe. Wyjaśniono też pewne nieprecyzyjne dotąd przepisy i położono kres niejednakowemu ich stosowaniu przez poszczególne państwa członkowskie” – zauważa Rada UE.

Innego zdania są: Polska, Bułgaria, Cypr, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia i Węgry. Pod koniec marca zgłosiły one sprzeciw przeciwko dalszym pracom nad niesprawiedliwymi, ich zdaniem, rozwiązaniami i zaapelowały o odrzucenie Pakietu.

Przestrzegały, że zamiast wprowadzać rozwiązania, które mogą doprowadzić do upadku wielu małych i średnich przedsiębiorstw transportowych, Unia powinna przygotować przepisy wspierające przedsiębiorców w dobie koronawirusa.

Upór unijnych władz, aby przyjąć Pakiet Mobilności jest dla nas niezrozumiały, szczególnie w kontekście wiszącego nad Europą widma recesji gospodarczej spowodowanej pandemią. Ożywienie europejskiej gospodarki będzie wymagało sprawnego i efektywnego transportu – to zaś nie będzie możliwe po przejęciu Pakietu Mobilności – ocenił Adam Dorywalski, stały przedstawiciel związku Transport Logistyka Polska przy UE. 

Fot.flickr/Thijs ter Haar/CC BY 2.0

Tagi