Ważne zmiany w Prawie pracy od 1 stycznia. Zobacz, co powinni wiedzieć zatrudnieni i pracodawcy

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

Ważne zmiany w Prawie pracy od 1 stycznia. Zobacz, co powinni wiedzieć zatrudnieni i pracodawcy

Dzisiaj zaczyna obowiązywać kolejna zaktualizowana wersja Kodeksu Pracy. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy, powołana przez minister rodziny i pracy Elżbietę Rafalską, pracowała nad zmianami w kodeksie przez ponad 18 miesięcy. Przedstawiamy najważniejsze zmiany, o których powinni wiedzieć pracodawcy.

Od 1 stycznia 2019 r. dokumentacja pracownicza może być prowadzona w wersji elektronicznej i będzie równoważna z tą tradycyjną. Wybór prowadzenia dokumentacji należy do pracodawcy. Jeżeli zdecydujemy się na prowadzenie w wersji elektronicznej, to dokumenty w wersji papierowej jesteśmy zobowiązani oddać pracownikowi. W przypadku, gdy pracownik nie odbierze dokumentów w ciągu 30 dni, pracodawca w ciągu roku musi je zniszczyć.

Przechowywanie dokumentacji będzie musiało być prowadzone w sposób gwarantujący zachowanie poufności, kompletności i bezpieczeństwa.

Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji

Zmiany dotyczą również okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej po ustaniu zatrudnienia. Jeżeli chodzi o pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. to okres przechowywania ich dokumentacji wynosi 10 lat. W przypadku pracowników zatrudnionych między 1 stycznia 1999 r. a 31 grudnia 2018 r. okres ten również wynosi 10 lat, ale pracodawca musi złożyć raport informacyjny w ZUS, w którym wskaże informacje niezbędne do wyliczenia emerytury lub renty konkretnego pracownika. Okres przechowywania dokumentacji przez 50 lat pozostał wymogiem dla pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r.

Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej ma na celu odciążenie pracodawców, a także zmniejszenie powierzchni przeznaczonej do jej przechowywania oraz kosztów obsługi gromadzonej dokumentacji.

Pensja na konto, dodatkowe informacje dla pracowników

Zmieniają się również wypłaty wynagrodzeń. Chodź ponad 70 proc. Polaków dostaje wypłaty na konto bankowe, to do tej pory w Kodeksie Pracy było wskazanie, iż podstawową formą wypłaty zarobku była wypłata do rąk własnych. Od nowego roku formą podstawową będzie wpłata na konto bankowe pracownika.

Nowelizacja przepisów dotyczy również świadectw pracy. Z początkiem roku pracodawcy będą zobowiązani przekazywać pracownikom dodatkowe informacje dotyczące wyżej wskazanych zmian, tj.: okresu przechowywania dokumentacji, możliwości odebrania jej w ciągu 30 dni i obowiązku zniszczenia jej w przypadku nieodebrania.

Ustawa nowelizująca Kodeks Pracy była zmieniana aż 6 razy, związane jest to z wieloma kontrowersjami jakie wzbudzały nowe przepisy. Dlatego ostateczna wersja zmian jest bardzo zachowawcza, a ministerstwo zapowiada, że do proponowanych rozwiązań będzie jeszcze wracać.

Fot. pexels.com

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty