TransInfo

Fot. Pixabay/HesselVisser/Pixabay Content License

Specyfikacja przesyłki, czyli packing lista w praktyce. Co musi się na niej znaleźć?

Jednym z dokumentów wykorzystywanych do odprawy celnej towarów jest specyfikacja towarów, częściej nazywana packing listą. Dokument ten nie jest sformalizowany w postaci jednego wzoru dokumentu. Natomiast przepisy prawa określają, co ma się w nim znajdować.

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty

Elementy packing listy

Packing lista to zestawienie sposobu zapakowania towaru na czas jego transportu. Oznacza to, że musi zawierać następujące informacje:

  • dla kogo towar jest przeznaczony – ze względu na to, że często tworzymy szeroki łańcuch dostaw, to w dokumencie należy wskazać odbiorcę towaru. Może on się różnić od osoby, która towar nabywa na fakturze handlowej,
  • co jest przewożone – należy napisać nazwy handlowe towaru zapakowanego na czas przewozu. Jeżeli to towar rozmontowany na części na czas transportu, w dokumencie mają znaleźć się nazwy części,
  • jak jest przewożone – należy wskazać, jak towar będzie przewożony np. kartony ponumerowane na paletach ponumerowanych, tzn. np. śrubki karton 3 na palecie 5,
  • liczbę opakowań jednostkowych – należy wykazać liczbę opakowań jednostkowych, które znajdują się w trakcie przewozu towaru,
  • liczbę opakowań zbiorczych – należy wskazać liczbę i rodzaj zbiorczych opakowań,
  • waga netto – to waga towaru bez opakowania – zarówno jednostkowego, jak i zbiorczego,
  • waga brutto – to waga towaru z opakowaniem – zarówno jednostkowym, jak i zbiorczym.

Jeden list przewozowy – jedna packing lista

Prawidłowe wystawienie packing listy ograniczone będzie liczbą przewozów/transportów, czyli przesyłek. Co do zasady jeden list przewozowy = jedna packing lista.

Wyjątki od packing listy

Przepisy prawa przewidują możliwość odstąpienia od wystawienia packing listy. Towar w przesyłce musi być jednolity, a faktura handlowa ma spełniać jasno określone wymogi. Oznacza to, że elementy packing listy określone powyżej mają swoje zapisy na fakturze handlowej.

Przypadki z życia

Byłam świadkiem zdarzenia, gdy Agencja Celna dokonywała zgłoszenia celnego w procedurze dopuszczenia do obrotu na jednolitym dokumencie administracyjnym w 25 pozycjach taryfowych. Organ celny odmówił przyjęcia tegoż zgłoszenia, gdyż w dokumentach nie było packing listy. Poprosił o dostarczenie niezbędnego dokumentu do częściowej rewizji towaru lub spisu z natury poprzez dokonanie rewizji wstępnej.

Agencja celna nie miała wyjścia – wystąpiła z wnioskiem o rewizję wstępną i dokonała spisu z natury, którą dołączyła do zgłoszenia celnego. Towar podczas weryfikacji został skierowany na rewizję częściową i sprawdzono pozycję 3,5,16 w kartonach 7,8,9,12,14.
W innym przypadku agencja celna przygotowywała się do odprawy celnej towaru. Towar był na dwóch dokumentach – fakturze handlowej oraz fakturze proforma, ze względu na to, że był to towar powierzony.

Towar przewożony był w jednym kontenerze za jednym morskim listem przewozowym. Odprawa celna miała łączyć dwie procedury – dopuszczenie do obrotu oraz procedurę odprawy czasowej. Instytucja odprawy łączonej polega na tym, że możemy dokonać dwóch różnych odpraw celnych towaru przewożonego razem na jednej packing liście. Dodatkowo należy nadmienić, że towar z faktury handlowej był zapakowany w opakowania z faktury proforma.

Agencja celna wystąpiła do kontrahenta o dostarczenie dwóch packing list do dwóch odpraw. Klient (importer) zgłosił się do nas z pytaniem co ma robić, gdyż eksporter nie wystawi mu oddzielnych dokumentów, ponieważ ma tylko jeden transport. Finalnie towar został odprawiony w zgłoszeniach celnych łączonych na jednej packing liście i jednym liście przewozowym.

Podsumowanie

Należy pamiętać, że packing lista jest przypisana do listu przewozowego. Tyle, ile przewozów, tyle packing list ze ściśle określonym celem, którym jest wskazanie jak towar został zapakowany na czas transportu.

O Autorze

Dr Izabella Tymińska, ekspert ds. ceł, prawa celnego, handlu zagranicznego. Zajmuje się doradztwem z zakresu przepisów prawa celnego, importu i eksportu towarów i usług, analizą finansowo-ekonomiczną kontraktów międzynarodowych. Specjalizuje się w sprawach z tzw. „górnej półki trudności” – zawiłych i nietypowych. Wieloletni pracownik Urzędu Celnego. Przez wiele lat pracowała dla firm logistycznych i spedycyjnych, gdzie piastowała m.in. funkcję członka zarządu. Jest wykładowcą na Akademii Sztuki Wojennej na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia w Instytucie Logistyki w Warszawie. Wykładała w Szkole Wyższej w Warszawie ALMAMER, Wyższej Szkole Cła i Logistyki czy Uczelni Techniczno – Handlowej. Absolwentka Ekonomii, Logistyki, Stosunków Międzynarodowych, Zarządzania oraz Ekonomiki Obronności.

Tagi