TransInfo

Fot. Wielton

Wzrost zysku o ponad 30 proc. Polska grupa miała dobry początek roku

W pierwszym kwartale 2023 r. trzeci w Europie producent naczep, przyczep i zabudów samochodowych - czyli nasz rodzimy Wielton, wypracował 12,8 mln zł zysku netto. To wzrost o 32 proc. (rok do roku). W pozostałej części tego roku Grupa planuje dostosować wydatki inwestycyjne do bieżącej sytuacji rynkowej. Niestety najnowsze wyniki rozczarowały inwestorów giełdowych, po ich ogłoszeniu kurs akcji spółki zaczął spadać. Aktualizacja godz. 14.10.

Ten artykuł przeczytasz w 6 minut

W pierwszym kwartale 2023 r. skonsolidowane przychody Grupy Wielton wyniosły 848,8 mln zł (wzrost o 4 proc. rok do roku). Grupa sprzedała jednak mniej pojazdów niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku – 5259 sztuk (13 proc. mniej). Najlepiej sprzedawały się naczepy uniwersalne Wieltonu – stanowiły 50 proc. wszystkich zbytych produktów. Z kolei największy wzrost sprzedaży w portfolio Grupy, producent odnotował w zestawach przestrzennych i naczepach podkontenerowych.

W Polsce spółka Wielton zamknęła I kwartał na trzeciej pozycji na rynku, z udziałami na poziomie 13,7 proc. (16,2 proc. w pierwszym kwartale 2022 r.). Rejestracje spółki wyniosły 957 sztuk, czyli prawie 14 proc. mniej w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 r. Jeśli chodzi o sprzedaż produktów marki Wielton to osiągnęła poziom 1218 sztuk (również spadek o 11,4 proc.). Mimo tego przychody spółki wzrosły o 8,4 proc. do 167,5 mln zł (rdr). 

– Po rekordowym w historii Grupy Wielton 2022 r., również w pierwszym kwartale 2023 r. utrzymaliśmy trend wzrostowy przychodów ze sprzedaży, wyniku EBITDA oraz zysku netto. Wypracowaliśmy dobrą sprzedaż wolumenową, pomimo widocznego hamowania biznesu. Mamy świadomość z jak wieloma wyzwaniami zmaga się obecnie branża transportowa, którą staramy się wspierać – mówi Paweł Szataniak, prezes Grupy Wielton.

Firma potwierdza, że na większości rynków europejskich jest mniejsze zapotrzebowanie na usługi transportowe, połączone z wysoką inflacją i kosztami prowadzenia działalności. W Polsce spółka zauważa odsuwanie decyzji zakupowych przez przewoźników ze względu na niepewność panującą w branży transportowej. Zdecydowanie spada popyt na naczepy kurtynowe, a rośnie na chłodnie, których spółka jeszcze nie ma w swojej ofercie. Jednocześnie odnotowano odbicie
w segmencie wywrotek, w którym Wielton jest liderem sprzedaży. 

Monitorujemy sytuację rynkową i dostosowujemy do niej także naszą działalność, w tym poziom wydatków inwestycyjnych. Dobra kondycja finansowa Grupy w połączeniu z dywersyfikacją rynków i synergiami produktowymi stanowią podstawę do dalszego systematycznego rozwoju, nawet w tak konkurencyjnym otoczeniu rynkowym, w jakim obecnie działamy – dodaje Paweł Szataniak.

Niestety dzisiaj po oficjalnym ogłoszeniu wyników spółki, a Wielton jest notowany na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, kurs akcji producenta z Wielunia, zaczął mocno spadać. Przed godz. 14 papiery Wieltonu straciły ponad 16 proc. wartości.

Wielton trzyma wysokie pozycje na zagranicznych rynkach

Poza Polską Wieltonowi udało się w I kwartale utrzymać pozycję czołowego gracza na większości kluczowych rynków europejskich. We Francji, gdzie rynek zmalał o 10,1 proc. (rdr), spółka Fruehauf utrzymała pozycję lidera z udziałami na poziomie 19,7 proc. (rok wcześniej było to 19,3 proc.). Sprzedaż pojazdów marki Fruehauf, w pierwszym kwartale 2023 r. zmniejszyła się o 22,1 proc. do 1109 sztuk, co przełożyło się na spadek przychodów o 7,7 proc. do 189,4 mln zł (rdr). Obecnie prowadzony jest szereg działań poprawiających efektywność i produktywność zakładów Fruehauf – informuje Wielton.

W Wielkiej Brytanii spółka zależna Wieltonu – Lawrence David zakończyła I kwartał jako trzecia na rynku, z udziałem na poziomie 10,3 proc. (13,1 proc. w pierwszym kwartale 2022 r.)  W tym czasie sprzedała niemal taką samą liczbę produktów jak przed rokiem (1009 szt. w 2023 r. względem 1010 szt. w 2022 r.). Nie odzwierciedlają tego jednak dostępne dane rynkowe, ponieważ jest opóźnienie w systemie rejestracji pojazdów w Wielkiej Brytanii. Dobra sprzedaż wolumenowa Lawrence David przełożyła się na wzrost przychodów o 26,1 proc. do 156,2 mln zł (rdr).

W Niemczech spółki Langendorf i Wielton GmbH awansowały z 10. na 7. miejsce (ich udziały wyniosły 2 proc. wobec 1,9 proc. przed rokiem). Rynek zmalał tam o 3,1 proc. Rejestracje pojazdów Langendorf i Wielton GmbH wyniosły 306 sztuk  (296 sztuk w I kwartale 2022 r.). Sprzedaż produktów obu spółek zmniejszyła się o 19 proc. do 376 sztuk w pierwszych trzech miesiącach 2023 r. To przełożyło się na spadek przychodów o 7,6 proc. do 92,2 mln zł. W niemczech spada popyt na naczepy podkontenerowe i wywrotki, co jest efektem przesuwania dotacji rządowych i zastoju w branży budowlanej – wyjaśnia Wielton.

Lepsze wyniki grupa zanotowała we Włoszech, gdzie mimo hamującego rynku spółka Viberti awansowała na 5. pozycję, a jej udziały wzrosły do 6,4 proc. Sprzedaż wolumenowa produktów spółki wzrosła o 10,3 proc. do 257 sztuk. Dało to przychody większe o 25,6 proc. i 37,8 mln zł (rdr). Z kolei w Hiszpanii, gdzie widoczny był spadek popytu – zwłaszcza na naczepy kurtynowe, spółka Guillén odnotowała spadek sprzedaży wolumenowej do poziomu 113 sztuk pojazdów (o 28,5 proc. mniej niż przed rokiem). Odbiło się to na przychodach, które zmniejszyły się o 4,0 proc. do 16,6 mln zł (rdr). Spółka należąca do Wieltonu ma 2-procentowy udział w rynku i zajmuje 10 miejsce.

– W drugi kwartał 2023 roku Grupa Wielton weszła z dobrymi wynikami sprzedażowymi i bezpiecznym dla swojego funkcjonowania poziomem zamówień. Jednak w dalszym ciągu schłodzenie popytu związane z niepewnością rynkową i wstrzymywaniem decyzji zakupowych przez firmy transportowe stanowi jedno z największych wyzwań branży naczepowej – ocenia Mariusz Golec, CEO Grupy Wielton.

Prezes Golec spodziewa się zaostrzenia konkurencji, walki o utrzymanie udziałów rynkowych, a także presji cenowej ze strony klientów.

Tagi