TransInfo

Włosi będą karać za 45-godzinny odpoczynek w kabinie. Grzywna nawet do 1700 euro

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

Włoskie ministerstwo spraw wewnętrznych wydało okólnik w sprawie kar dla kierowców ciężarówek za spędzanie tygodniowego odpoczynku w kabinie. Decyzja włoskiego resortu jest skutkiem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z grudnia 2017 r. Sędziowie Trybunału orzekli wtedy, że kierowcy nie mogą spędzać tygodniowego regularnego odpoczynku w kabinie pojazdu.

Trybunał wyjaśnił wtedy także, jak należy interpretować unijne Rozporządzenie (WE) nr 561/2006, które dotyczy czasu pracy kierowcy. Potwierdził ponadto zasadność kar za spędzanie tygodniowego odpoczynku w kabinie, które stosowały niektóre kraje (Belgia, Francja i Niemcy).

Po orzeczeniu TSUE, niektóre kraje, które wcześniej nie nakładały kar na kierowców spędzających w kabinie pojazdu tygodniowego odpoczynku, zaczęły wprowadzać takie sankcje. Holandia zrobiła to natychmiast po ogłoszeniu wyroku Trybunału.

Hiszpańskie Ministerstwo Transportu poinformowało pod koniec stycznia o zamiarze wprowadzeniu zakazu spędzania regularnego tygodniowego odpoczynku. 45-godzinna pauza w kabinie miała być karana w Hiszpanii od 1 lipca, jednak już wiadomo, że termin ten został przesunięty. Hiszpanie zaczną karać kierowców nie szybciej niż 1 stycznia 2019 r., kiedy zacznie obowiązywać rozporządzenie wykonawcze do ustawy o transporcie drogowym (ROTT). 

Włosi będą dawać grzywny za odpoczynek w kabinie

Włochy są więc kolejnym krajem, który przyjmuje politykę karania kierowców. Jak podaje włoski serwis Transporto Europa, unijne rozporządzenie o czasie pracy kierowcy obowiązuje automatycznie wszystkie państwa członkowskie Unii, a więc nie wymaga wprowadzania dodatkowych przepisów. Nie reguluje jednak kwestii kar, które każdy kraj musi określić w swoich krajowych regulacjach.

Jak dotąd Włochy nie mogły zatem ukarać kierowców, którzy regularnie odpoczywają w kabinie, ponieważ żadne prawo nie nakładało sankcji” – czytamy na stronie trasportoeuropa.it.

W oczekiwaniu na wprowadzenie konkretnego aktu prawnego, włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało 30 kwietnia okólnik, który daje służbom kontrolnym wytyczne do nakładania kar. Resort zaleca, by w praktyce policja drogowa, karabinierzy, straż graniczna i inne formacje traktowały regularną pauzę tygodniową w kabinie ciężarówki jako niewykonany odpoczynek. Przy takiej interpretacji w grę wchodzi naruszenie art. 174, pkt 7 włoskiego Kodeksu drogowego, który mówi o poważniejszych przypadkach nieprzestrzegania odpoczynku (ponad 20 proc.).

Za tego rodzaju naruszenie włoskie przepisy przewidują grzywny od 425 do 1701 euro (czyli nawet do około 7,2 tys. zł). Ponadto kierowca ma nie wznawiać jazdy do czasu prawidłowego odbycia przerwy – podaje trasportoeuropa.it.

Do tematu jeszcze wrócimy.

Fot.  flickr.com

czas pracy

Tagi