Chcesz dostać dobrą stawkę frachtu w Niemczech? Warto znać te wskaźniki

Ten artykuł przeczytasz w 1 minutę

Chcesz dostać dobrą stawkę frachtu w Niemczech? Warto znać te wskaźniki

Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) należą do najczęściej używanych w niemieckich firmach. Służą one do obiektywnego mierzenia wydajności procesów produkcyjnych, porównywania ich w czasie i do wyciągania z nich wniosków. A to umożliwia optymalizację procesów w transporcie.

Z artykułu dowiesz się, jakie wskaźniki wydajności są brane pod uwagę przy ocenie firm transportowych w Niemczech.

 

 

Artykuł dostępny tylko dla użytkowników zalogowanych

Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) należą do najczęściej używanych w niemieckich firmach. Służą one do obiektywnego mierzenia wydajności procesów produkcyjnych, porównywania ich w czasie i do wyciągania z nich wniosków, co umożliwia optymalizację procesów w transporcie.

Niżej opisuję kilka przykładów kluczowych wskaźników wydajności (KPI) dla sektora transportu w Niemczech oraz dla łańcucha dostaw w ogóle, ponieważ jego koszt ma bezpośredni wpływ na wyniki finansowe firm i cenę produktów płaconych przez konsumenta końcowego.

Koszt frachtu na jednostkę

Wskaźnik ten oblicza się, dzieląc całkowity koszt frachtu przez liczbę jednostek wysłanych w danym okresie (miesiąc, tydzień, miesiące). Jest używany, gdy wysyłane jednostki są standardowe (kg, litry, tony) lub produkty są zawsze identyczne. Można go również szczegółowo obliczyć za pomocą modalnego transportu (ciężarówki, pociągi, łodzie, samoloty, a nawet bardziej szczegółowo – pełne ładunki, LTL, intermodalne itp.).

Procent wykorzystanej pojemności ciężarówki

Zwykle stosowany przy dużych ładunkach, obliczany jest przez podzielenie przewożonej masy przez maksymalną dozwoloną wielkość (dla ciężarówki, łodzi itp.). Jeśli średnie zużycie wynosi 80 proc., oznacza to, że niewykorzystane jest jeszcze 20 proc., które może przynieść większy zysk i większą wydajność.

Koszt transportu wychodzącego, jako procent sprzedaży

Koszty frachtu (dostawy) są dzielone przez przychody ze sprzedaży w danym okresie. Oczywiście procent ten różni się znacznie w zależności od sprzedawanych produktów, ale jest świetnym wskaźnikiem do sprawdzania wyników finansowych obszaru transportu.

Koszt frachtu przychodzącego, jako procent zakupów

Koszty frachtu są dzielone przez koszt towarów zakupionych w danym okresie. Nie należy porównywać tego wskaźnika do produktów kupowanych z różnymi rodzajami transportu: tych, których ładunek jest znany, ale opłacanych przez dostawcę i tych, które są opłacane przez samą firmę.

Czas w tranzycie

Jest mierzony jako liczba dni (lub godzin) od chwili, gdy partia produktów opuszcza fabrykę/firmę, do momentu dostarczenia jej do klienta. Zazwyczaj porównuje się go z czasem tranzytu oferowanym przez firmę transportową dla tego samego produktu, środka transportu i tego samego miejsca przeznaczenia. Czas przejazdu może się znacznie różnić ze względu na wybrany transportu.

Odbiór na czas

Jest obliczany przez podzielenie liczby pobrań przez całkowitą liczbę ładunków wysyłanych w danym okresie. Dzięki temu można ocenić wydajność przewoźnika, która ma wpływ na wydajność załadowcy/producenta i zadowolenie klienta.

Roszczenia, jako procent kosztów transportu

Są obliczane poprzez podzielenie kosztów strat i roszczeń odszkodowawczych przez łączne koszty transportu. Wskaźnik ten jest mierzony dla każdego dostawcy i dla firmy. Wysokie liczby mogą wskazywać na problemy z pakowaniem, przechowywaniem.

Czas postoju ciężarówki

Wskaźnik ten oblicza się, mierząc średni czas między przybyciem ciężarówki a jej wyjazdem. Im mniejszy, tym dłużej ciężarówka jest na drodze, dostarczając produkty. Jeśli ten czas jest długi, oznacza to, że proces obsługi załadunku i rozładunku wymaga poprawy.

Procent ładunków identyfikowalnych

Wskaźnik ten oblicza się, dzieląc liczbę ładunków przewożonych ze śledzeniem, przez całkowitą liczbę ładunków wysyłanych w danym okresie. Ten wskaźnik mierzy względny stopień zaawansowania nośnika.

Negocjując cenę frachtu lub OWU niemieckiego zlecenia transportowego (z niem. AGB), warto pamiętać o powyższych wskaźnikach i mieć je w ręku. Po to, by wybrać dla siebie najbardziej optymalny wariant. Dzięki temu może być łatwiej wynegocjować najlepszą stawkę za fracht lub premię za obiór na czas.

Fot. Fotolia

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty