Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Precyzyjne planowanie okien czasowych dla załadunku i rozładunku pojazdów pozwala odpowiednio wykorzystać istniejące zasoby przedsiębiorstwa i minimalizować niepotrzebne spiętrzenia prac. W sukurs gospodarzom obiektów przychodzą systemy YMS (Yard Management System). Które zadania można nimi wesprzeć?

Przeznaczeniem aplikacji YMS jest wsparcie przedsiębiorstw w lepszej organizacji otoczenia zakładu, koordynacji i uporządkowaniu działań związanych z załadunkiem, wyładunkiem i ruchem wewnętrznym.

Oprogramowanie pozwala optymalnie zaplanować wizyty w zakładzie, a następnie porównywać ich rzeczywisty przebieg z przyjętymi założeniami. Dzięki swoim możliwościom, system pozwala  płynnie rozładować spiętrzenia w harmonogramie dostaw i wysyłek – mówi Marek Wiązowski, specjalista ds. content marketingu w Quantum Qguar.

 Wśród najważniejszych funkcji systemów YMS Wiązowski wymienia:

– planowanie i kontrolę przebiegu wizyt,

– rejestrowanie pojazdów przekraczających bramę (elektroniczna portiernia),

– komunikację z kierowcami pojazdów oczekujących na załadunek i rozładunek,

– rejestrację ciężaru pojazdów (po integracji z wagami),

– alarmowanie o odchyleniach od harmonogramu,

– generowanie raportów z wizyt,

– zarządzanie ruchem pieszych.

To wiele, dość szczegółowych zadań. Narzędzia wspomagające zarządzanie ruchem środków transportu oraz ruchem pieszych na terenie przedsiębiorstwa oraz miejscami parkingowymi (m.in. Qguar YMS) generalnie rzecz biorąc, wspierają jednak przedsiębiorstwa w zarządzaniu:

– podwórzem i otoczeniem zakładu;

– parkingiem i portiernią;

– ruchem pieszych i pojazdów.

Można dzięki nim optymalizować załadunek i rozładunek na rampach.

Pełna wiedza o wjeżdżających ciężarówkach

Zależnie od konfiguracji, proces zarządzania przydziałem doków, może mieć charakter ręczny, półautomatyczny lub w pełni automatyczny.

Komunikacja z oczekującymi kierowcami może odbywać się w sposób automatyczny, poprzez generowanie wezwań (sms, e-mail, tablice świetlne) z informacją o miejscu docelowym. System integruje się z takimi urządzeniami jak wagi (ważenie przy wjeździe/wyjeździe – obliczanie różnicy) i szlabany. Wbudowane raportowanie pozwala uzyskać informację m.in. o zadaniach realizowanych w trakcie wizyty, czasie realizacji zadań oraz zgodności rzeczywistego terminu wizyty z planowanym.

Każda wizyta na terenie zakładu jest rejestrowana – systemy YMS  pozwalają prowadzić pełną ewidencję wszystkich kierowców, osób towarzyszących i innych gości odwiedzających firmę, rejestrując również wszelkie aktywności jakie podczas wizyt generują goście i środki transportu.

Trans.INFO Talks - baner

Użytkownik ma pełną wiedzę o osobach oraz środkach transportu, przebywających w danym momencie na terenie przedsiębiorstwa. Jednym z głównych zadań systemów jest zapewnienie płynności obsługi wizyt. Jest to związane z eliminacją wąskich gardeł oraz optymalnym wykorzystaniem wydajności obiektów logistycznych, biorących udział w realizacji wizyt (np. bram wjazdowych, parkingów zewnętrznych i wewnętrznych, doków, itp.). Bieżąca wiedza o wizytach aktualnych i zaplanowanych oraz ewentualnych odchyleniach od planów, pozwala na szybkie reagowanie i zwiększenie wydajności podwórza.

Definiując w systemie infrastrukturę przestrzenną oraz wyposażając gości (pojazdy) w odpowiednie identyfikatory elektroniczne, można precyzyjnie określić miejsce ich pobytu (w przypadku braku elektronicznej komunikacji z odwiedzającymi bądź pojazdami lokalizacja jest mniej precyzyjna). W celu usprawnienia obsługi wizyt na terenie zakładu, ważna jest współpraca z różnymi urządzeniami bądź systemami zewnętrznymi. Należą do nich wagi, szlabany, tablice świetlne, telefony komórkowe, monitory lub np. urządzenia pracujące w technologii RFID.

W większości przypadków, czytelne oznakowanie terenu zakładu (np. parkingów, doków, wag) w zupełności wystarcza, by osiągnąć korzyści z wdrożenia systemu. Nie jest przy tym konieczne stosowanie zaawansowanych technologii, np. RFID.

Puste przebiegi ograniczone

YMS będący dziełem Consafe Logistics nazywa się Collect. Jego twórcy, wśród kluczowych zadań wymieniają planowanie okien czasowych. To narzędzie zapewniające całościowy wgląd w obecny status, a użytkownik otrzymuje  informacje o opóźnieniach transportów lub dostępności doków w podziale na okna czasowe.

Istotnym elementem jest funkcjonalność portierni. Pracownik portierni może zarezerwować dok załadunkowy lub lokalizację na parking dla kierowcy nadjeżdżającego z jednostką ładunkową. Operator może również zaawizować jednostkę ładunkową do zabrania, zanim kierowca będzie mógł opuścić plac manewrowy. Godziny wjazdu i wyjazdu jednostki ładunkowej są rejestrowane w systemie, umożliwiając weryfikację spełnienia warunków umowy przez przewoźników. W YMS plac manewrowy może być podzielony na obszary parkingowe (w zależności od wymagań klienta). Collect YMS ma też funkcję automatycznego przydzielania lokalizacji parkingowej, zanim jednostka ładunkowa może zostać zadokowana.

Gdy tylko dok staje się dostępny, system automatycznie tworzy zadanie podstawienia do niego jednostki ładunkowej. Zadanie tworzone dla ciągnika manewrowego na placu jest kolejkowane zgodnie z priorytetem nadanym przez system.

Pracownik manewrujący ciągnikiem, wykonuje zadania w kolejności wyznaczonej przez priorytet. Puste przebiegi są minimalizowane przez system przez wybór kolejnej aktywności blisko zakończenia poprzedniej. Istotną funkcjonalnością pozwalającą wyświetlić liczbę zaparkowanych jednostek ładunkowych w podziale na typ lub przynależność do przewoźnika jest pula naczep. Przewoźnik otrzymuje z systemu e-mail z zestawieniem swoich jednostek ładunkowych, dzięki czemu może zidentyfikować niedobór bądź nadmiar naczep na placu, a także odpowiednio na tę informację zareagować.

Fot. Hormann

Precyzyjne planowanie okien czasowych dla załadunku i rozładunku pojazdów pozwala odpowiednio wykorzystać istniejące zasoby przedsiębiorstwa i minimalizować niepotrzebne spiętrzenia prac. W sukurs gospodarzom obiektów przychodzą systemy YMS (Yard Management System). Które zadania można nimi wesprzeć?

Przeznaczeniem aplikacji YMS jest wsparcie przedsiębiorstw w lepszej organizacji otoczenia zakładu, koordynacji i uporządkowaniu działań związanych z załadunkiem, wyładunkiem i ruchem wewnętrznym.

Oprogramowanie pozwala optymalnie zaplanować wizyty w zakładzie, a następnie porównywać ich rzeczywisty przebieg z przyjętymi założeniami. Dzięki swoim możliwościom, system pozwala  płynnie rozładować spiętrzenia w harmonogramie dostaw i wysyłek – mówi Marek Wiązowski, specjalista ds. content marketingu w Quantum Qguar.

 Wśród najważniejszych funkcji systemów YMS Wiązowski wymienia:

– planowanie i kontrolę przebiegu wizyt,

– rejestrowanie pojazdów przekraczających bramę (elektroniczna portiernia),

– komunikację z kierowcami pojazdów oczekujących na załadunek i rozładunek,

– rejestrację ciężaru pojazdów (po integracji z wagami),

– alarmowanie o odchyleniach od harmonogramu,

– generowanie raportów z wizyt,

– zarządzanie ruchem pieszych.

To wiele, dość szczegółowych zadań. Narzędzia wspomagające zarządzanie ruchem środków transportu oraz ruchem pieszych na terenie przedsiębiorstwa oraz miejscami parkingowymi (m.in. Qguar YMS) generalnie rzecz biorąc, wspierają jednak przedsiębiorstwa w zarządzaniu:

– podwórzem i otoczeniem zakładu;

– parkingiem i portiernią;

– ruchem pieszych i pojazdów.

Można dzięki nim optymalizować załadunek i rozładunek na rampach.

Pełna wiedza o wjeżdżających ciężarówkach

Zależnie od konfiguracji, proces zarządzania przydziałem doków, może mieć charakter ręczny, półautomatyczny lub w pełni automatyczny.

Komunikacja z oczekującymi kierowcami może odbywać się w sposób automatyczny, poprzez generowanie wezwań (sms, e-mail, tablice świetlne) z informacją o miejscu docelowym. System integruje się z takimi urządzeniami jak wagi (ważenie przy wjeździe/wyjeździe – obliczanie różnicy) i szlabany. Wbudowane raportowanie pozwala uzyskać informację m.in. o zadaniach realizowanych w trakcie wizyty, czasie realizacji zadań oraz zgodności rzeczywistego terminu wizyty z planowanym.

Każda wizyta na terenie zakładu jest rejestrowana – systemy YMS  pozwalają prowadzić pełną ewidencję wszystkich kierowców, osób towarzyszących i innych gości odwiedzających firmę, rejestrując również wszelkie aktywności jakie podczas wizyt generują goście i środki transportu.

Trans.INFO Talks - baner

Użytkownik ma pełną wiedzę o osobach oraz środkach transportu, przebywających w danym momencie na terenie przedsiębiorstwa. Jednym z głównych zadań systemów jest zapewnienie płynności obsługi wizyt. Jest to związane z eliminacją wąskich gardeł oraz optymalnym wykorzystaniem wydajności obiektów logistycznych, biorących udział w realizacji wizyt (np. bram wjazdowych, parkingów zewnętrznych i wewnętrznych, doków, itp.). Bieżąca wiedza o wizytach aktualnych i zaplanowanych oraz ewentualnych odchyleniach od planów, pozwala na szybkie reagowanie i zwiększenie wydajności podwórza.

Definiując w systemie infrastrukturę przestrzenną oraz wyposażając gości (pojazdy) w odpowiednie identyfikatory elektroniczne, można precyzyjnie określić miejsce ich pobytu (w przypadku braku elektronicznej komunikacji z odwiedzającymi bądź pojazdami lokalizacja jest mniej precyzyjna). W celu usprawnienia obsługi wizyt na terenie zakładu, ważna jest współpraca z różnymi urządzeniami bądź systemami zewnętrznymi. Należą do nich wagi, szlabany, tablice świetlne, telefony komórkowe, monitory lub np. urządzenia pracujące w technologii RFID.

W większości przypadków, czytelne oznakowanie terenu zakładu (np. parkingów, doków, wag) w zupełności wystarcza, by osiągnąć korzyści z wdrożenia systemu. Nie jest przy tym konieczne stosowanie zaawansowanych technologii, np. RFID.

Puste przebiegi ograniczone

YMS będący dziełem Consafe Logistics nazywa się Collect. Jego twórcy, wśród kluczowych zadań wymieniają planowanie okien czasowych. To narzędzie zapewniające całościowy wgląd w obecny status, a użytkownik otrzymuje  informacje o opóźnieniach transportów lub dostępności doków w podziale na okna czasowe.

Istotnym elementem jest funkcjonalność portierni. Pracownik portierni może zarezerwować dok załadunkowy lub lokalizację na parking dla kierowcy nadjeżdżającego z jednostką ładunkową. Operator może również zaawizować jednostkę ładunkową do zabrania, zanim kierowca będzie mógł opuścić plac manewrowy. Godziny wjazdu i wyjazdu jednostki ładunkowej są rejestrowane w systemie, umożliwiając weryfikację spełnienia warunków umowy przez przewoźników. W YMS plac manewrowy może być podzielony na obszary parkingowe (w zależności od wymagań klienta). Collect YMS ma też funkcję automatycznego przydzielania lokalizacji parkingowej, zanim jednostka ładunkowa może zostać zadokowana.

Gdy tylko dok staje się dostępny, system automatycznie tworzy zadanie podstawienia do niego jednostki ładunkowej. Zadanie tworzone dla ciągnika manewrowego na placu jest kolejkowane zgodnie z priorytetem nadanym przez system.

Pracownik manewrujący ciągnikiem, wykonuje zadania w kolejności wyznaczonej przez priorytet. Puste przebiegi są minimalizowane przez system przez wybór kolejnej aktywności blisko zakończenia poprzedniej. Istotną funkcjonalnością pozwalającą wyświetlić liczbę zaparkowanych jednostek ładunkowych w podziale na typ lub przynależność do przewoźnika jest pula naczep. Przewoźnik otrzymuje z systemu e-mail z zestawieniem swoich jednostek ładunkowych, dzięki czemu może zidentyfikować niedobór bądź nadmiar naczep na placu, a także odpowiednio na tę informację zareagować.

Fot. Hormann

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu