Ograniczniki prędkości w ciężarówkach, wyższe mandaty, zmiany w wynagrodzeniach kierowców. Zobacz, co branży transportowej przyniesie 2022 r.
Fot. Dorota Ziemkowska, Trans.INFO

Ograniczniki prędkości w ciężarówkach, wyższe mandaty, zmiany w wynagrodzeniach kierowców. Zobacz, co branży transportowej przyniesie 2022 r.

To może brzmi jak truizm, ale 2022 rok przyniesie prawdziwą rewolucję w transporcie drogowym w Polsce. Zupełnie nowy system wynagradzania kierowców, dużo wyższe kary za łamanie prawa drogowego oraz nowe prawo dotyczące zatrudniania obcokrajowców - to tylko niektóre ze zmian. Aktualizacja godz. 9:29

To może brzmi jak truizm, ale 2022 rok przyniesie prawdziwą rewolucję w transporcie drogowym w Polsce. Zupełnie nowy system wynagradzania kierowców, dużo wyższe kary za łamanie prawa drogowego oraz nowe prawo dotyczące zatrudniania obcokrajowców - to tylko niektóre ze zmian. Aktualizacja godz. 9:29

Ograniczniki prędkości w ciężarówkach, wyższe mandaty, zmiany w wynagrodzeniach kierowców. Zobacz, co branży transportowej przyniesie 2022 r.
Fot. Dorota Ziemkowska, Trans.INFO

Zacznijmy od największej zmiany, bo przekształcającej system wynagradzania kierowców i pociągającej za sobą wzrost kosztów pracodawcy. Z powodu zmian w przepisach unijnych (związanych z Pakietem Mobilności), również krajowe przepisy do lutego 2022 r. muszą się zmienić. Propozycja już jest, a polski rząd wciąż nad nią pracuje.

Nowy system wynagradzania kierowców

Biorąc jednak pod uwagę zakładane zmiany wiadomo, że kierowca w ruchu międzynarodowym nie będzie w podróży służbowej, nie będą mu więc wypłacane diety i ryczałty. To spowoduje szereg zmian – przede wszystkim pracodawcy, którzy będą chcieli w dalszym ciągu wypłacać kierowcom tyle samo netto, muszą się liczyć ze wzrostem kosztów – nawet o około 17-18 proc. Są to orientacyjne, uśrednione dane.  To, z jaką podwyżką kosztów musi się liczyć konkretny przewoźnik, można sprawdzić za pomocą wirtualnego kalkulatora przygotowanego przez Inelo.

Muszą ponadto sprawdzić gotowość systemów, na których pracują osoby odpowiedzialne za rozliczanie czasu pracy oraz wynagrodzeń. Ponadto przygotować się na przekształcenia (od lutego) umów i regulaminów, ponieważ wykreślić z nich trzeba będzie zapisy dotyczące podróży służbowych.

Odprawy i wynagrodzenia urlopowe w górę

Z wyżej wspomnianymi zmianami wiążą się i wzrosty odpraw. A to dlatego, że przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia urlopowego bierze się pod uwagę pensję brutto z ostatnich trzech miesięcy. Dziś pensja brutto kierowcy zwykle wynosi około 3,5 tys. zł, jednak po zmianach w systemie wynagrodzeń wzrośnie do ponad 10 tys. zł.

A to oznacza niemal trzykrotny wzrost wynagrodzeń urlopowych od maja 2022 r., ponieważ wówczas miną trzy miesiące od wzrostu wynagrodzenia brutto pracownika (do którego dojdzie, przypomnijmy – w lutym).

Pracownik, który w tym terminie będzie chciał zmienić pracę, a “zachomikuje” dni urlopowe, może więc liczyć na niemałą odprawę.

Wzrost płacy minimalnej

Od 1 stycznia 2022 r. płaca minimalna wzrośnie w Polsce o 7,5 proc., do 3010 zł brutto. Pracownikom zarabiającym najniższą pensję krajową pracodawcy będą musieli więc płacić o 210 zł więcej niż w 2021 roku. Trzeba jednak pamiętać, że mowa o stawkach brutto. Jakiej wysokości będzie płaca minimalna “na rękę”, to trudno dziś jednoznacznie ocenić, z uwagi na zmiany podatkowe związane z Nowym Ładem. Gdyby oskładkowanie pozostało na poziomie z 2021 r., wówczas pracownik dostawałby blisko 2209 zł netto.

Z wysokości płacy minimalnej wynika stawka godzinowa. Ta na 2022 r. została określona na poziomie min. 19,70 zł, czyli o 1,40 zł więcej, niż przed rokiem.

Ograniczniki prędkości w ciężarówkach

Z początkiem nowego roku obowiązkowym wyposażeniem w autobusach, ciężarówkach oraz ciągnikach samochodowych o dmc powyżej 3,5 tony będą ograniczniki prędkości. W przypadku autobusów będą pilnować, by pojazd nie jechał szybciej niż 100 km/h, w przypadku ciężarówek zaś – 90 km/h.

Ekologiczne dofinansowania

Od 7 stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o bezzwrotne dotacje na budowę punktów ładowania samochodów elektrycznych i jeżdżących na wodór. W ramach programu prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje w ładowarki i stacje wodoru pójdzie 870 mln zł. 1 mld zł – na inwestycje w budowę linii energetycznych oraz stacji transformatorowych.

Uważamy, że powinniśmy się skupić na budowie, nazwijmy to, stacji benzynowych dla samochodów elektrycznych, hubów ładowania, szczególnie w miastach, na obrzeżach miast tak, żeby można było korzystać swobodnie z samochodu elektrycznego w zasadzie przez każdą grupę, która tego potrzebuje, i biznes, który nie może czekać kilku lub kilkunastu godzin na to, aż auto się naładuje – ocenia Krzysztof Burda, prezes Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności w rozmowie z Newseria Biznes.

Wyższy podatek od środków transportowych

W ubiegłym roku określone zostały minimalne i maksymalne stawki podatku od środków transportowych, płaconego przez posiadaczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony.

I tak oto minimalne stawki podatku w 2022 r. będą na tym samym poziomie, co rok wcześniej. Pełne zestawienie jest dostępne w załącznikach do obwieszczenia ministra finansów. 

Z kolei górny poziom stawek podatku został podniesiony – o około 3,6 proc. To ważna informacja dla rad gmin, bo to one, biorąc pod uwagę zarówno stawki minimalne, jak i maksymalne, ustalają podatek od środków transportowych, jaki płacą przedsiębiorcy zarejestrowani na danym terenie.

Pełne zestawienie maksymalnych stawek określonych przez resort finansów na 2022 r. znajdziecie w naszym artykule.

Zmiany dotyczące zatrudniania obcokrajowców

W nadchodzącym roku zmienią się przepisy dotyczące obcokrajowców. 24 miesiące będą mogły pracować w Polsce osoby pochodzące z Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Armenii, na podstawie oświadczenia. Przypomnijmy, że dziś jest to maksymalnie sześć miesięcy. Przepisy w tej sprawie przeszły już niemal całą ścieżkę legislacyjną i czekają wyłącznie na podpis prezydenta.

Po zmianach obcokrajowiec nie będzie ponadto musiał mieć stałego adresu w Polsce, starając się o pracę czasową w naszym kraju. Zamiast tego wprowadzony został wymóg wypłacania mu pensji minimalnej.

Wśród innych zmian są również te, które wprowadzają ułatwienia przy składaniu wniosków o Kartę Polaka oraz przyspieszoną procedurę otrzymywania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w Polsce dla osób, które będą zajmować stanowiska o strategicznym znaczeniu dla naszej gospodarki (czego przykładem mogą być kierowcy zawodowi).

Wyższe mandaty i stawki OC dla łamiących prawo

Od 2022 r. wysokość OC będzie uzależniona od liczby punktów karnych, zebranych przez kierowcę. A to oznaczać może w praktyce, że łamiący prawo zapłacą więcej.

Uderzają w nich również zmiany stawek mandatów. Nawet 30 tys. złotych grzywny grozić będzie sprawcom wykroczeń drogowych. Za jazdę bez uprawnień – kara w wysokości 10 tys. zł oraz niedopuszczenie pojazdu do ruchu przez 3 miesiące. W postępowaniu mandatowym grzywna będzie mogła wynieść nawet 6 tys. zł.

Za manipulację tachografami policjant lub inspektor ITD będzie mógł zatrzymać kierowcy prawo jazdy (za pokwitowaniem), jeśli podczas kontroli drogowej okaże się, że kierowca nie rejestrował prawidłowo na wykresówce lub karcie kierowcy swojej aktywności, prędkości ciężarówki albo przebytej drogi, z uwagi na używanie:

  • cudzej karty kierowcy
  • więcej niż jednej własnej karty kierowcy,
  • cudzej wykresówki,
  • więcej niż jednej wykresówki,
  • urządzenia manipulującego wynikami tachografu.

Prawo jazdy zostanie zatrzymane na trzy miesiące, jeśli jednak kierowca w tym czasie złamie zakaz prowadzenia pojazdu, sankcja zostanie wydłużona do sześciu miesięcy – donosi Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie.

Wzrośnie również liczba punktów karnych, które można dostać za najcięższe wykroczenia – z 10 do 15. Z kolei rodzina ofiary śmiertelnej wypadku drogowego, określonego jako umyślne przestępstwo będzie mogła liczyć na rentę.

Zmiany w wykorzystaniu auta do celów prywatnych

Do tej pory przy ustalaniu ryczałtu w sytuacji wykorzystywania przez pracowników aut służbowych do celów prywatnych brana była pod uwagę pojemność silnika. Od 2022 r. zastąpiona zostanie przez moc silnika. Auta będą więc dzielone na dwie grupy – do 60kW oraz powyżej 60kW.

Co więcej, po zmianach (wynikających z przepisów zawartych w Nowym Ładzie) niższy ryczałt będzie naliczany “w sytuacji, w której pracodawca udostępnia swoim pracownikom do celów prywatnych samochody elektryczne oraz napędzane wodorem” – podaje Łukasz Medaj, wiceprezes Kancelarii Transportowej Legaltrans.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)