Žinote naujieną? Papasakokite mums apie tai!

Europos sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas 2016 kovo 18 d. Komisijos Reglamentas (ES) 2016/403, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 papildomas sunkių Sąjungos taisyklių pažeidimų, dėl kurių kelių transporto įmonė gali prarasti nepriekaištingą reputaciją, klasifikacija ir kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/22/EB III priedas. 

Reglamente, įsigaliosiančiame nuo 2017 metų sausio, yra pateiktas taisyklių pažeidimų, dėl kurių transporto įmonė gali prarasti nepriekaištingą reputaciją, sąrašas ir klasifikacija, o tai reiškia, kad reglamentas turės  itin didelę reikšmę transporto įmonių veiklai. 

Reglamentas apima  pažeidimus, susijusius tiek su vairuotojais, tiek su transporto priemonėmis, tiek su pačiu pervežimo procesu. Kalbant apie vairuotojams taikomus reikalavimus, reglamentas pripažįsta rimtais nusižengimais pažeidimus, susijusius su darbo ir poilsio laiko apskaičiavimo taisyklių nesilaikymu, tachometro duomenų klastojimu, draudimų važiuoti nustatytomis valandomis nesilaikymu, reikiamos kvalifikacijos, vairavimo teisių neturėjimu, o taip pat su transporto priemone susijusius pažeidimus, pavyzdžiui: nesilaikymu taisyklių dėl transporto priemonės svorio ar išmatavimų, techninės apžiūros nebuvimu, taip pat – dėl manipuliacijų su greitį ribojančiais įrenginiais

Remiantis reglamentu, rimti pažeidimai, susiję su pačia transporto įmone, tai – reikiamų licencijų nebuvimas, galiojančių leidimų dėl gyvūnų pervežimo nebuvimas, taip pat reikiamais atvejais – leidimų vežti pavojingus krovinius neturėjimas. 

Visi pažeidimai yra suskirstyti į tris grupes, atsižvelgiant į jų sunkumo lygį: sunkus pažeidimas, labai sunkus pažeidimas ir sunkiausias pažeidimas. Padarius sunkiausią pažeidimą gali būti pradėta administracinė procedūra, dėl ko gali būti konfiskuota transporto priemonė. Jei per vienerių metų laikotarpį vežėjas padarys tris sunkius pažeidimus, bus laikoma, kad jis padarė sunkiausią pažeidimą.  Jei padarytų pažeidimų per vienerių metų laikotarpį bus daugiau nei tris, reglamentas numato galimybę pradėti administracinę procedūrą, dėl ko taip pat gali būti konfiskuota transporto priemonė.

komentarai

comments0 komentarų
thumbnail
Tam, kad nustatyti pranešimus apie komentarus, pereikite prie savo paskyros