Ką turėtų padaryti vežėjas ir ekspeditorius, jei dėl „Brexito“ vėluos transportas?

Ką turėtų padaryti vežėjas ir ekspeditorius, jei dėl „Brexito“ vėluos transportas?

Vidutinis skaitymo laikas 4 minutės

Adam Pająk

Adam Pająk

Transbrokers.eu pirmininkas

10.10.2019

Ką turėtų padaryti vežėjas ir ekspeditorius, jei dėl „Brexito“ vėluos transportas?

Nors Didžiosios Britanijos vyriausybė daro viską, kad su „Brexitu“ susiję nepatogumai būtų kuo mažesni, tai  turbūt nėra abejonių, kad susidursime su didesniu ar mažesniu chaosu. O tai vežėjui ir ekspeditoriui reiškia tik vieną dalyką – transporto vėlavimą. Todėl, kad nepatektumėte į bėdą, verta prisiminti, ką apie tai sako CMR konvencija.

Pirmiausia nustatykime, ką pagal CMR konvenciją reiškia vėlavimas. 19 straipsnis teigia, kad pristatymo vėlavimas gali įvykti, kai:

– šalys susitarė dėl konkrečios prekių pristatymo datos ir šis terminas buvo viršytas arba

–  jeigu nebuvo susitarta dėl pristatymo terminų, tada įvertinant konkrečias vežimo aplinkybes, o jei kraunama dalimis, atsižvelgiant į normaliomis sąlygomis reikalingą krovinių partijai sudaryti būtiną laiką – faktinė vežimo trukmė didesnė už laiką, kuris normaliomis sąlygomis reikalingas pareigingam vežėjui atlikti vežimą.

Transporto vėlavimai dėl „Brexito“

Įsivaizduokime tokią situaciją: vairuotojas važiuoja į Didžiąją Britaniją ir kelyje paaiškėja, kad dėl muitinės, sanitarinės kontrolės ir pan., jis užstrigo ir akivaizdu, kad neatvyks laiku arba yra vėlavimo rizika. Ką daryti?

Nedelsdami susisiekiame su įgaliotu asmeniu

Pagal CMR konvencijos 14 str. 1 d., jei dėl kokių nors priežasčių vežimo sutarties įvykdymas važtaraštyje nurodytomis sąlygomis yra arba tampa neįmanomas (pvz., laikantis nustatyto termino), vežėjas privalo paprašyti prekėmis disponuoti įgalioto asmens nurodymų.

Ką daryti, jei negalite susisiekti su įgaliotu asmeniu?

Jei vežėjas per pakankamai trumpą laiką negauna nurodymų iš prekėmis disponuoti įgalioto asmens, o aplinkybės leidžia gabenimą šiek tiek kitokiomis sąlygomis, nei aprašytos važtaraštyje, tada vežėjas turėtų imtis priemonių, kurios jam atrodo geriausios atsižvelgiant į prekėmis disponuoti įgalioto asmens interesus.

Rašytinė išlyga yra žalos atlyginimo sąlyga

Remiantis Konvencijos 30 str. 3 d., už pavėluotą pristatymą gali būti kompensuota, jei įgaliotas asmuo nukreipia į vežėją per 21 d. nuo tos dienos, kai prekės buvo pateiktos gavėjui, rašytinę išlygą.

Koks turėtų būti išlygos turinys?

Konvencija nenustato jokios formulės ar turinio. Pakanka, jei važtaraštyje ar kitame dokumente parašyta, kad prekės atvyko pavėluotai. Tačiau išlyga turi būti pateikta raštu.

Lengviausias būdas yra išlygos įrašymas važtaraštyje. Taip pat galite naudoti el. paštą, bet tik atsiųsdami nuskaitytą dokumentą priede (turi būti originalus dokumentas). Pats el. laiško siuntimas yra rizikingas, nes gali būti laikomas nepakankamu dėl originalaus dokumento trūkumo.

Ką daryti, jei išlygos nebus?

Jei įgaliotas asmuo nepateikia išlygos laiku arba nepateikia to raštu, visos pretenzijos dėl vėlavimo netenka galios. Kitaip tariant, šiuo atžvilgiu negalima pareikšti pretenzijų.

Kokios yra pasekmės vežėjui jei transportas vėluoja?

Jei vėluojama, vežėjas privalo sumokėti kompensaciją, kuri negali viršyti gabenamų prekių sumos (atsakomybės riba). Pats faktas, kad įvyko vėlavimas dar nepakanka tam, kad pareikšti pretenziją vežėjui. Pagal CMR konvencijos 23 str. 5 d. įgaliotas asmuo turi įrodyti, kad patyrė žalą (siuntos ar kitą).

Sutartinės baudos už vėlavimą yra neteisėtos

Bet kokios sutartinės baudos už pavėluotą krovinio pristatymą į paskirties vietą arba gamybos linijos sustabdymą dėl vėlavimo yra teisiškai negaliojančios. Pagal konvencijos 41 str. numatyta, kad bet kuri tiesiogiai ar netiesiogiai šios konvencijos nuostatas pažeidžianti sąlyga yra negaliojanti. Kadangi CMR konvencija reglamentuoja vėlavimo klausimus ir tuo pačiu nenumato sutartinių nuobaudų, todėl jų įtraukimas į vežimo sutartį/transportavimo užsakymą yra neteisėtas ir turėtų būti laikomas negaliojančiu.

Kada vežėjui atsakomybės apribojimas netaikomas?

Pagal CMR 29 straipsnį vežėjas neturi teisės naudotis konvencijos nuostatomis, kurios pašalina arba riboja jo atsakomybę, jei žala atsirado dėl blogo ketinimo ar aplaidumo, kuris pagal teismo bylos vietoje galiojančius įstatymus prilyginamas yra blogam ketinimui. Tokiu atveju vežėjas atsako už bendrą žalos dydį.

CMR konvencijos 26 straipsnis

Akivaizdu, kad įgaliotas asmuo gali reikalauti žalos atlyginimo, viršijančio gabenamųjų prekių sumą, kai siuntėjas įrašo atitinkamas instrukcijas važtaraštyje su sąlyga, kad bus apmokėtas suderintas užmokesčio už vežimą priedas (CMR 26 straipsnis).

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)